VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

ihmisiä ylittämässä tietä

Vad är regionverksamhet?

STTK deltar i beslutsfattandet och intressebevakningen på regional nivå runt om i Finland och förenar aktörer från STTK:s medlemsförbund. STTK:s medlemsförbund utser sina egna medlemmar till en tvåårsperiod, 2023-2024, inom regionverksamheten.

Regionverksamhetens mål

Målet för den regionala intressebevakningen är att göra STTK:s röst hörd i landskapen. lntressebevakningen genomförs genom region- och lokalkommitteer.

I centrum av den regionala intressebevakningen finns, utöver arbetsplatserna, även andra delar som påverkar tjän stemännens vardag såsom boende, välfärdstjänster, utbildning, förebyggande av diskriminering och trafikpolitik. Dessa frågor bevakas inom region verksamheten.

Styrkan i den regionala intressebevakningen är att den samlar experter från olika branscher i arbetslivet. Regionverksamheten ökar även synligheten på landskapsnivå samt känslan av sammanhållning inom STTK:s olika medlemsförbund.

aluevaalit-suomi

Vad gör regionalkommitten (ATO)?

Regionalkommitten bedriver ett aktivt påverkansarbete i frågor inom sitt område bland annat genom möten med beslutsfattare, deltagande i regionförvaltningen och i regionala organisationers verksamhet. Social- och hälsovårdsreformen är naturligtvis ett stort område där påverkansarbetet sker i samarbete med våra förbund!

Regional påverkan kan också ske genom att man tar ställning i aktuella frågor inom regionen, till exempel genom att delta i aktuella arbetsgrupper eller genom att anordna diskussionsforum.

Vad gör lokalkommitten (PATO)?

Regionkommitteerna inrättar vid behov lokalkommitteer i början av mandatperioden i syfte att de ska sköta intressebevakningen på lokal nivå och i de ekonomiska regionerna.

Lokalkommitteerna har till uppgift att öka medvetenheten och påverka i frågor som rör det egna närområdet. Arbetssättet motsvarar i hög grad regionalkommitteernas arbetssätt.

aluevaalit-suomi

VAR MED OCH PÅVERKA!

VAD KRÄVS?

Ett intresse för samhällspåverkan och utveckling av STTK:s regionverksamhet. En vilja att använda sin egen tid till att sköta gemensamma angelägenheter.

VAD FÅR DU I GENGÄLD?

Möjlighet att lära dig mer om samhällspåverkan, nätverka och lära känna de olika fackförbundens aktörer. Du kan få möjlighet att påverka inom bland annat den statliga regionförvaltningen, landskapsförbunden och andra regionala organisationer såsom landskapsförbundet, NTM-centralen, Arbetshälsoinstitutet, regionförvaltningsverken, arbetskrafts- och företagsservicen, delegationer för etniska relationer och sysselsättningen i städerna samt organ inom bankernas löntagarkommitte.

HUR DELTAR MAN I REGIONVERKSAMHETEN?

STTK:s fackförbund väljer självständigt sina egna företrädare till region- och lokalkommitteerna. Mer information om nomineringsprocessen får du från ditt eget förbund.

REGIONKOMMITTEER 2023–2024

 • Åland
 • Södra Österbotten
 • Södra Savolax
 • Tavastland
 • Sydöstra Finland
 • Kajanaland
 • Mellersta Finland
 • Lapland
 • Birkaland
 • Österbotten
 • Norra Karelen
 • Norra Österbotten
 • Norra Savolax
 • Satakunta
 • Nyland
 • Egentliga Finland

Senaste artiklarna

29.8.2022

VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

2.6.2022

Avtal om tystnadsplikt förbryllar många sommarjobbare

4.5.2022

”Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras” – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

17.3.2022

Arbetsmarknadsorganisationerna påminner om att Rysslands attack mot Ukraina inte berättigar till diskriminering på arbetsplatserna

16.3.2022

SuPer och stiftelsen La Carita belönade Esselunden, en enhet med effektiverat serviceboende

24.2.2022

FFC, Akava och STTK fördömer kraftigt Rysslands angrepp mot Ukraina och stöder EU:s sanktioner

14.2.2022

Tehys och SuPers gemensamma kampanj #MeidänKaikkienAsia inleds

10.2.2022

Näringslivet och fackföreningarna: Vintersjöfartens konkurrensnackdel ska kompenseras i EU:s klimatåtgärder