VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

ihmisiä ylittämässä tietä

Vad är regionverksamhet?

STTK deltar i beslutsfattandet och intressebevakningen på regional nivå runt om i Finland och förenar aktörer från STTK:s medlemsförbund. STTK:s medlemsförbund utser sina egna medlemmar till en tvåårsperiod, 2023-2024, inom regionverksamheten.

Regionverksamhetens mål

Målet för den regionala intressebevakningen är att göra STTK:s röst hörd i landskapen. lntressebevakningen genomförs genom region- och lokalkommitteer.

I centrum av den regionala intressebevakningen finns, utöver arbetsplatserna, även andra delar som påverkar tjän stemännens vardag såsom boende, välfärdstjänster, utbildning, förebyggande av diskriminering och trafikpolitik. Dessa frågor bevakas inom region verksamheten.

Styrkan i den regionala intressebevakningen är att den samlar experter från olika branscher i arbetslivet. Regionverksamheten ökar även synligheten på landskapsnivå samt känslan av sammanhållning inom STTK:s olika medlemsförbund.

aluevaalit-suomi

Vad gör regionalkommitten (ATO)?

Regionalkommitten bedriver ett aktivt påverkansarbete i frågor inom sitt område bland annat genom möten med beslutsfattare, deltagande i regionförvaltningen och i regionala organisationers verksamhet. Social- och hälsovårdsreformen är naturligtvis ett stort område där påverkansarbetet sker i samarbete med våra förbund!

Regional påverkan kan också ske genom att man tar ställning i aktuella frågor inom regionen, till exempel genom att delta i aktuella arbetsgrupper eller genom att anordna diskussionsforum.

Vad gör lokalkommitten (PATO)?

Regionkommitteerna inrättar vid behov lokalkommitteer i början av mandatperioden i syfte att de ska sköta intressebevakningen på lokal nivå och i de ekonomiska regionerna.

Lokalkommitteerna har till uppgift att öka medvetenheten och påverka i frågor som rör det egna närområdet. Arbetssättet motsvarar i hög grad regionalkommitteernas arbetssätt.

aluevaalit-suomi

VAR MED OCH PÅVERKA!

VAD KRÄVS?

Ett intresse för samhällspåverkan och utveckling av STTK:s regionverksamhet. En vilja att använda sin egen tid till att sköta gemensamma angelägenheter.

VAD FÅR DU I GENGÄLD?

Möjlighet att lära dig mer om samhällspåverkan, nätverka och lära känna de olika fackförbundens aktörer. Du kan få möjlighet att påverka inom bland annat den statliga regionförvaltningen, landskapsförbunden och andra regionala organisationer såsom landskapsförbundet, NTM-centralen, Arbetshälsoinstitutet, regionförvaltningsverken, arbetskrafts- och företagsservicen, delegationer för etniska relationer och sysselsättningen i städerna samt organ inom bankernas löntagarkommitte.

HUR DELTAR MAN I REGIONVERKSAMHETEN?

STTK:s fackförbund väljer självständigt sina egna företrädare till region- och lokalkommitteerna. Mer information om nomineringsprocessen får du från ditt eget förbund.

REGIONKOMMITTEER 2023–2024

 • Åland
 • Södra Österbotten
 • Södra Savolax
 • Tavastland
 • Sydöstra Finland
 • Kajanaland
 • Mellersta Finland
 • Lapland
 • Birkaland
 • Österbotten
 • Norra Karelen
 • Norra Österbotten
 • Norra Savolax
 • Satakunta
 • Nyland
 • Egentliga Finland

Senaste artiklarna

19.1.2023

STTK: Ingen balans i ekonomin med kortsiktiga sparåtgärder och åtstramning för de mest utsatta  

16.12.2022

STTK:s enkät: Kraftigt stigande levnadskostnader oroar finländare

25.11.2022

STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

23.11.2022

STTK:s styrelse: Skatterabatt fel signal till de som kämpar med kollapsad köpkraft

17.11.2022

FFC, Akava och STTK: Regeringens oförmåga att främja lönetransparens är ett bakslag för jämställdheten

8.11.2022

Har slaveriet förpassats till historien i Qatar?

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag