VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

ihmisiä ylittämässä tietä

Vad är regionverksamhet?

STTK deltar i beslutsfattandet och intressebevakningen på regional nivå runt om i Finland och förenar aktörer från STTK:s medlemsförbund. STTK:s medlemsförbund utser sina egna medlemmar till en tvåårsperiod, 2023-2024, inom regionverksamheten.

Regionverksamhetens mål

Målet för den regionala intressebevakningen är att göra STTK:s röst hörd i landskapen. lntressebevakningen genomförs genom region- och lokalkommitteer.

I centrum av den regionala intressebevakningen finns, utöver arbetsplatserna, även andra delar som påverkar tjän stemännens vardag såsom boende, välfärdstjänster, utbildning, förebyggande av diskriminering och trafikpolitik. Dessa frågor bevakas inom region verksamheten.

Styrkan i den regionala intressebevakningen är att den samlar experter från olika branscher i arbetslivet. Regionverksamheten ökar även synligheten på landskapsnivå samt känslan av sammanhållning inom STTK:s olika medlemsförbund.

aluevaalit-suomi

Vad gör regionalkommitten (ATO)?

Regionalkommitten bedriver ett aktivt påverkansarbete i frågor inom sitt område bland annat genom möten med beslutsfattare, deltagande i regionförvaltningen och i regionala organisationers verksamhet. Social- och hälsovårdsreformen är naturligtvis ett stort område där påverkansarbetet sker i samarbete med våra förbund!

Regional påverkan kan också ske genom att man tar ställning i aktuella frågor inom regionen, till exempel genom att delta i aktuella arbetsgrupper eller genom att anordna diskussionsforum.

Vad gör lokalkommitten (PATO)?

Regionkommitteerna inrättar vid behov lokalkommitteer i början av mandatperioden i syfte att de ska sköta intressebevakningen på lokal nivå och i de ekonomiska regionerna.

Lokalkommitteerna har till uppgift att öka medvetenheten och påverka i frågor som rör det egna närområdet. Arbetssättet motsvarar i hög grad regionalkommitteernas arbetssätt.

aluevaalit-suomi

VAR MED OCH PÅVERKA!

VAD KRÄVS?

Ett intresse för samhällspåverkan och utveckling av STTK:s regionverksamhet. En vilja att använda sin egen tid till att sköta gemensamma angelägenheter.

VAD FÅR DU I GENGÄLD?

Möjlighet att lära dig mer om samhällspåverkan, nätverka och lära känna de olika fackförbundens aktörer. Du kan få möjlighet att påverka inom bland annat den statliga regionförvaltningen, landskapsförbunden och andra regionala organisationer såsom landskapsförbundet, NTM-centralen, Arbetshälsoinstitutet, regionförvaltningsverken, arbetskrafts- och företagsservicen, delegationer för etniska relationer och sysselsättningen i städerna samt organ inom bankernas löntagarkommitte.

HUR DELTAR MAN I REGIONVERKSAMHETEN?

STTK:s fackförbund väljer självständigt sina egna företrädare till region- och lokalkommitteerna. Mer information om nomineringsprocessen får du från ditt eget förbund.

REGIONKOMMITTEER 2023–2024

 • Åland
 • Södra Österbotten
 • Södra Savolax
 • Tavastland
 • Sydöstra Finland
 • Kajanaland
 • Mellersta Finland
 • Lapland
 • Birkaland
 • Österbotten
 • Norra Karelen
 • Norra Österbotten
 • Norra Savolax
 • Satakunta
 • Nyland
 • Egentliga Finland

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram