Tehy: Social- och hälsovårdens yrkesutbildade ger inte efter mera

Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy lät TNS-Gallup göra en enkät i september angående regeringens nedskärningsförslag och sparplaner (bl.a. sjukskrivningskarens, beskärning av semestrar, förlängning av arbetstiden, halvering av semesterpenningen). Med enkäten utreddes Tehy-medlemmarnas inställning till sparåtgärderna och hur regeringens planer inverkar på tehyiternas vardag och arbete.

Drygt 70 procent av svararna uppgav att om regeringens nedskärningar genomförs minskar de lusten att flexa med arbetsuppgifterna. Detta gäller t.ex. situationer då man på grund av sjukdomsfall måste stanna kvar på jobbet efter arbetsskiftet. Över hälften av svararna säger att även viljan att delta i förnyandet och utvecklandet av det egna arbetet och branschen minskar om nedskärningarna förverkligas.

– Jag förundrar mig inte alls över resultaten då social- och hälsovårdens personal redan nu flexar till det yttersta. En verkligt dålig nyhet är också att personalens intresse att förnya och utveckla är i fara att dala. Med tanke på genomförandet av vårdreformen är det katastrofalt om personalens orkande och motivation förstörs genom detta kanske slutgiltigt. Och åtgärderna tänker man dessutom genomföra med tvingande lagstiftning. Det här går inte, säger Tehys ordförande Rauno Vesivalo.

Även lusten att byta till arbete i en helt annan bransch eller utbilda sig till annat skulle enligt enkäten öka kraftigt. Med tanke på framtiden är det ett oroväckande resultat att cirka hälften av de studerande som deltog i enkäten är intresserade av att flytta till arbete i branschen utomlands om regeringen genomför sparplanerna.

I enkäten frågades dessutom om nedskärningarnas inverkan på tehyiternas eget liv. Av svararna tror 59 % att de då blir tvungna att pruta på sin nuvarande livsstil, dvs. alldeles vardagliga saker, bl.a. mat- och klädinköp. Inemot 80 % uppgav att de skulle bli tvungna att avstå från större anskaffningar såsom reparationer, bilköp eller semesterresor. Nedskärningarna, om de genomförs, ser alltså ut att inverka direkt på tehyiternas vardagliga konsumtion och den inhemska efterfrågan.

I TNS-Gallups enkät deltog 502 tehyiter, av vilka 100 var studerande. Telefonintervjuerna genomfördes tiden 21–25.9.2015.

Tehy anordnar i dag och i morgon i Helsingfors ett hälsopolitiskt seminarium där 180 tehyiter deltar.

Mer information:

Kirsi Markkanen, gsm 040 533 7086

Senaste artiklarna

13.6.2024

STTK önskar samarbete med nya europaparlamentariker

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik