Regeringen ämnar halvera vuxenutbildningsstödet

Livslångt lärande har ansetts vara en viktig målsättning då arbetsmarknaden ändras och många inte längre sysselsätts med sin nuvarande utbildning. Hittills har den som studerat med vuxenutbildningsstöd fått en ersättning som till sin storlek motsvarar arbetslöshetsersättningen.

Nu hotas många som drömt om ett nytt yrke att bli fångna av sin föråldrade yrkeskunskap eller arbetslöshet. Regeringens nyaste sparbeslut halverar i praktiken vuxenutbildningsstödet i början av år 2017.

Arbetslösheten ökar, stöden skärs ner

Vuxenutbildningsstödet har varit lösningen för de i medeltal 40-åringar, som blivit arbetslösa till följd av strukturförändringen. De har varit tvungna att utbilda sig till nytt yrke för att alternativet hade varit långtidsarbetslöshet.

– Var och en kan fundera hur sporrande det skulle vara att börja utbilda sig om man fick till exempel 700–900 euro i månaden.

Med nuvarande vuxenutbildningsstöd får man i 19 månader en summa som nästan motsvarar inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning eller med andra ord 60–70 procent av tidigare inkomst, påpekar Petteri Hyttinen, ansvarig branschombudsman från Fackförbundet Pro.

Arbetslösheten ökar hela tiden. Enligt Petteri Hyttinen minskar den närmast bara på så sätt att arbetslösa blir pensionerade.  Nu kommer regeringen, förutom att skära i arbetskraftsservicen, att göra det ekonomiskt omöjligt för många att omskola sig till nytt yrke.

– Vi ser nu att arbetslösheten kommer att öka ytterligare. Samtidigt minskar regeringen på olika sätt stödformerna.

Hyttinen anser att de vuxna som utbildar sig är de mest motiverade på arbetsmarknaden, som också sysselsätts i sina nya yrken och medför mera skatteintäkter.

Vuxenutbildningsstödet används också mycket i presumtivt syfte, då en som arbetar uppdaterar sin kompetens eller slutför studier som blivit på hälft. Uppdatering av kompetens är fungerande omställningsskydd om arbetsplatsen försvinner.

Statens finansiering skulle helt upphöra

Statens finansiering av vuxenutbildningsstödet skulle helt slopas och dess grunddel 705,20 euro skulle upphöra från början av år 2017. Förutom grunddelen har de studerande kunnat ansöka om lån på 400 euro i månaden med statsgaranti. Ungefär 11 procent av dem som får vuxenutbildningsstöd använder nu den här möjligheten. Av löntagarnas vuxenutbildningsstöd skulle det bli kvar bara den inkomstrelaterade delen som finansierats med arbetslöshetsförsäkringsavgifter.

Beslutets inverkan för den som till exempel haft 3000 euro i månadslön skulle vara förkrossande. Nu får en sådan person 1680 euro i vuxenutbildningsstöd, men från början av år 2017 bara 975 euro i månaden. Om man inte klarar sig på det måste resten finansieras med lånade pengar.

Pro Nyheter/Tiina Pelkonen
Översättning Susanne Paetau

Senaste artiklarna

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag

29.8.2022

VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

2.6.2022

Avtal om tystnadsplikt förbryllar många sommarjobbare

4.5.2022

”Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras” – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

17.3.2022

Arbetsmarknadsorganisationerna påminner om att Rysslands attack mot Ukraina inte berättigar till diskriminering på arbetsplatserna

16.3.2022

SuPer och stiftelsen La Carita belönade Esselunden, en enhet med effektiverat serviceboende

24.2.2022

FFC, Akava och STTK fördömer kraftigt Rysslands angrepp mot Ukraina och stöder EU:s sanktioner