Regeringen ämnar halvera vuxenutbildningsstödet

Livslångt lärande har ansetts vara en viktig målsättning då arbetsmarknaden ändras och många inte längre sysselsätts med sin nuvarande utbildning. Hittills har den som studerat med vuxenutbildningsstöd fått en ersättning som till sin storlek motsvarar arbetslöshetsersättningen.

Nu hotas många som drömt om ett nytt yrke att bli fångna av sin föråldrade yrkeskunskap eller arbetslöshet. Regeringens nyaste sparbeslut halverar i praktiken vuxenutbildningsstödet i början av år 2017.

Arbetslösheten ökar, stöden skärs ner

Vuxenutbildningsstödet har varit lösningen för de i medeltal 40-åringar, som blivit arbetslösa till följd av strukturförändringen. De har varit tvungna att utbilda sig till nytt yrke för att alternativet hade varit långtidsarbetslöshet.

– Var och en kan fundera hur sporrande det skulle vara att börja utbilda sig om man fick till exempel 700–900 euro i månaden.

Med nuvarande vuxenutbildningsstöd får man i 19 månader en summa som nästan motsvarar inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning eller med andra ord 60–70 procent av tidigare inkomst, påpekar Petteri Hyttinen, ansvarig branschombudsman från Fackförbundet Pro.

Arbetslösheten ökar hela tiden. Enligt Petteri Hyttinen minskar den närmast bara på så sätt att arbetslösa blir pensionerade.  Nu kommer regeringen, förutom att skära i arbetskraftsservicen, att göra det ekonomiskt omöjligt för många att omskola sig till nytt yrke.

– Vi ser nu att arbetslösheten kommer att öka ytterligare. Samtidigt minskar regeringen på olika sätt stödformerna.

Hyttinen anser att de vuxna som utbildar sig är de mest motiverade på arbetsmarknaden, som också sysselsätts i sina nya yrken och medför mera skatteintäkter.

Vuxenutbildningsstödet används också mycket i presumtivt syfte, då en som arbetar uppdaterar sin kompetens eller slutför studier som blivit på hälft. Uppdatering av kompetens är fungerande omställningsskydd om arbetsplatsen försvinner.

Statens finansiering skulle helt upphöra

Statens finansiering av vuxenutbildningsstödet skulle helt slopas och dess grunddel 705,20 euro skulle upphöra från början av år 2017. Förutom grunddelen har de studerande kunnat ansöka om lån på 400 euro i månaden med statsgaranti. Ungefär 11 procent av dem som får vuxenutbildningsstöd använder nu den här möjligheten. Av löntagarnas vuxenutbildningsstöd skulle det bli kvar bara den inkomstrelaterade delen som finansierats med arbetslöshetsförsäkringsavgifter.

Beslutets inverkan för den som till exempel haft 3000 euro i månadslön skulle vara förkrossande. Nu får en sådan person 1680 euro i vuxenutbildningsstöd, men från början av år 2017 bara 975 euro i månaden. Om man inte klarar sig på det måste resten finansieras med lånade pengar.

Pro Nyheter/Tiina Pelkonen
Översättning Susanne Paetau

Senaste artiklarna

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

1.2.2024

FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden

22.1.2024

Tillkomsten av en arbetsmarknadsmodell förutsätter en rättvis förhandlingsprocess

15.1.2024

FFC och STTK bjuder in till demonstration mot regeringens försämringar

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare