Regeringen ämnar halvera vuxenutbildningsstödet

Livslångt lärande har ansetts vara en viktig målsättning då arbetsmarknaden ändras och många inte längre sysselsätts med sin nuvarande utbildning. Hittills har den som studerat med vuxenutbildningsstöd fått en ersättning som till sin storlek motsvarar arbetslöshetsersättningen.

Nu hotas många som drömt om ett nytt yrke att bli fångna av sin föråldrade yrkeskunskap eller arbetslöshet. Regeringens nyaste sparbeslut halverar i praktiken vuxenutbildningsstödet i början av år 2017.

Arbetslösheten ökar, stöden skärs ner

Vuxenutbildningsstödet har varit lösningen för de i medeltal 40-åringar, som blivit arbetslösa till följd av strukturförändringen. De har varit tvungna att utbilda sig till nytt yrke för att alternativet hade varit långtidsarbetslöshet.

– Var och en kan fundera hur sporrande det skulle vara att börja utbilda sig om man fick till exempel 700–900 euro i månaden.

Med nuvarande vuxenutbildningsstöd får man i 19 månader en summa som nästan motsvarar inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning eller med andra ord 60–70 procent av tidigare inkomst, påpekar Petteri Hyttinen, ansvarig branschombudsman från Fackförbundet Pro.

Arbetslösheten ökar hela tiden. Enligt Petteri Hyttinen minskar den närmast bara på så sätt att arbetslösa blir pensionerade.  Nu kommer regeringen, förutom att skära i arbetskraftsservicen, att göra det ekonomiskt omöjligt för många att omskola sig till nytt yrke.

– Vi ser nu att arbetslösheten kommer att öka ytterligare. Samtidigt minskar regeringen på olika sätt stödformerna.

Hyttinen anser att de vuxna som utbildar sig är de mest motiverade på arbetsmarknaden, som också sysselsätts i sina nya yrken och medför mera skatteintäkter.

Vuxenutbildningsstödet används också mycket i presumtivt syfte, då en som arbetar uppdaterar sin kompetens eller slutför studier som blivit på hälft. Uppdatering av kompetens är fungerande omställningsskydd om arbetsplatsen försvinner.

Statens finansiering skulle helt upphöra

Statens finansiering av vuxenutbildningsstödet skulle helt slopas och dess grunddel 705,20 euro skulle upphöra från början av år 2017. Förutom grunddelen har de studerande kunnat ansöka om lån på 400 euro i månaden med statsgaranti. Ungefär 11 procent av dem som får vuxenutbildningsstöd använder nu den här möjligheten. Av löntagarnas vuxenutbildningsstöd skulle det bli kvar bara den inkomstrelaterade delen som finansierats med arbetslöshetsförsäkringsavgifter.

Beslutets inverkan för den som till exempel haft 3000 euro i månadslön skulle vara förkrossande. Nu får en sådan person 1680 euro i vuxenutbildningsstöd, men från början av år 2017 bara 975 euro i månaden. Om man inte klarar sig på det måste resten finansieras med lånade pengar.

Pro Nyheter/Tiina Pelkonen
Översättning Susanne Paetau

Senaste artiklarna

13.6.2024

STTK önskar samarbete av nya Europaparlamentsledamöter mot löntagare

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik