Nordenfacket diskuterar flyktingkrisen med Nordiska ministerrådet


Nordens Fackliga Samorganisation uppvaktar Nordiska ministerrådet inför Nordiska rådets 67 session på Island i nästa vecka.

Nordenfacket framhåller kontinuerlig samverkan, kontinuerligt erfarenhetsutbyte och konstruktiva lösningar för att underlätta en snabb etablering på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden. Erfarenhetsutbyte är generellt sett en viktig utgångspunkt, genom samverkan på nordisk branschnivå finns goda förutsättningar för att såväl utbyta erfarenheter som lägga grunden för konkreta åtgärder som underlättar etableringen på arbetsmarknaden. Det gäller alla parter och på alla nivåer, inom ramen för en nordisk trepartsdialog såväl som på nationell nivå.

– Arbete är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, det är också nyckeln till en väl fungerande integration, välfärd och social sammanhållning. NFS uppmanar därför Nordiska ministerrådet att fokusera det kommande arbetet på denna nyckelfråga”, säger Magnus Gissler, Generalsekreterare på Nordens Fackliga Samorganisation.

Norden, Europa och världen står inför den största humanitära flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. På kort sikt innebär detta utmaningar för både mottagande och etablering. På lång sikt är det en tillgång för de nordiska länderna, samhällena och ekonomierna.

Vidare understryker Nordenfacket att underlättandet av etableringen på arbetsmarknaden inte får ske till priset av social dumping, försämrade villkor eller låglönejobb. Gällande lagar, avtal och villkor ska gälla för alla.

För frågor
Magnus Gissler, Generalsekreterare Nordens Fackliga Samorganisation
Tel: +46 (0)70 686 25 86 magnus.gissler@nfs.net