Tehy: Kompromisslösning om alterneringsledighet

STTK:s syrelse har godkänt ändringarna gällande alterneringsledighet som trepartsarbetsgruppen föreslår. Ändringarna träder i kraft fr.o.m. september.

De som vill gå på alterneringsledighet skall ha en arbetshistoria om 16 år i stället för nuvarande 10 år. Över 60-åringar har i praktiken inte möjlighet att gå på alterneringsledighet eftersom sådan inte längre kan tas ut  de tre sista arbetsåren.

Vikarien som anställs i stället för en arbetstagare som går på alterneringsledighet skall vara arbetslös i 90 dagar under 14 månader. Under denna tid behöver arbetslösheten inte vara kontinuerlig. Dock behöver under 25-åringar, över 55-åringar och under 30-åriga inom ett år utexaminerade inte vara arbetslösa mer än en dag för att kunna bli vikarier för alterneringslediga.

Ersättningen för alterneringsledighet kvarstår på samma nivå som i dag.

Om STTK inte hade godkänt förslaget skulle styrelsen sannolikt drivit igenom ett förslag enligt vilket det hade krävts tre månader oavbruten arbetslöshet före vikariatet. Det nu godkända kompromissförslaget gör det möjligt att unga och äldre kan användas som vikarier då arbetslöshetskravet är bara en dag.

– Om styrelsens förslag hade gått igenom hade det i praktiken inneburit att användningen av alterneringsledighet helt upphör inom social- och hälsovården, eftersom det finns få arbetslöshetsperioder över tre månader i branschen, säger Tehys intressebevakningschef Jukka Maarianvaara.

I kompromissförslaget ingår även ett villkor att följderna av ändringen av alterneringsledighetsvillkoren granskas på nytt om två år.

– Jag tycker det är tråkigt att man i samhället försämrar alterneringsledighetsvillkoren och samtidigt våndas med orkandet i arbetet och arbetskarriärerna. Det nu godkända förslaget kräver mycket noggrann uppföljning om hur det inverkar på användningen av alterneringsledighet inom social- och hälsovården.

Mera information: Jukka Maarianvaara, gsm 040 703 1387

Senaste artiklarna

29.8.2022

VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

2.6.2022

Avtal om tystnadsplikt förbryllar många sommarjobbare

4.5.2022

”Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras” – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

17.3.2022

Arbetsmarknadsorganisationerna påminner om att Rysslands attack mot Ukraina inte berättigar till diskriminering på arbetsplatserna

16.3.2022

SuPer och stiftelsen La Carita belönade Esselunden, en enhet med effektiverat serviceboende

24.2.2022

FFC, Akava och STTK fördömer kraftigt Rysslands angrepp mot Ukraina och stöder EU:s sanktioner

14.2.2022

Tehys och SuPers gemensamma kampanj #MeidänKaikkienAsia inleds

10.2.2022

Näringslivet och fackföreningarna: Vintersjöfartens konkurrensnackdel ska kompenseras i EU:s klimatåtgärder