Tehy: Kompromisslösning om alterneringsledighet

STTK:s syrelse har godkänt ändringarna gällande alterneringsledighet som trepartsarbetsgruppen föreslår. Ändringarna träder i kraft fr.o.m. september.

De som vill gå på alterneringsledighet skall ha en arbetshistoria om 16 år i stället för nuvarande 10 år. Över 60-åringar har i praktiken inte möjlighet att gå på alterneringsledighet eftersom sådan inte längre kan tas ut  de tre sista arbetsåren.

Vikarien som anställs i stället för en arbetstagare som går på alterneringsledighet skall vara arbetslös i 90 dagar under 14 månader. Under denna tid behöver arbetslösheten inte vara kontinuerlig. Dock behöver under 25-åringar, över 55-åringar och under 30-åriga inom ett år utexaminerade inte vara arbetslösa mer än en dag för att kunna bli vikarier för alterneringslediga.

Ersättningen för alterneringsledighet kvarstår på samma nivå som i dag.

Om STTK inte hade godkänt förslaget skulle styrelsen sannolikt drivit igenom ett förslag enligt vilket det hade krävts tre månader oavbruten arbetslöshet före vikariatet. Det nu godkända kompromissförslaget gör det möjligt att unga och äldre kan användas som vikarier då arbetslöshetskravet är bara en dag.

– Om styrelsens förslag hade gått igenom hade det i praktiken inneburit att användningen av alterneringsledighet helt upphör inom social- och hälsovården, eftersom det finns få arbetslöshetsperioder över tre månader i branschen, säger Tehys intressebevakningschef Jukka Maarianvaara.

I kompromissförslaget ingår även ett villkor att följderna av ändringen av alterneringsledighetsvillkoren granskas på nytt om två år.

– Jag tycker det är tråkigt att man i samhället försämrar alterneringsledighetsvillkoren och samtidigt våndas med orkandet i arbetet och arbetskarriärerna. Det nu godkända förslaget kräver mycket noggrann uppföljning om hur det inverkar på användningen av alterneringsledighet inom social- och hälsovården.

Mera information: Jukka Maarianvaara, gsm 040 703 1387

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram