STTK:n nuorten aktiivien ja opiskelijayhdistysten valmennus

Valmennuksen ohjelma

AjankohtaAihe
2.3.2021 klo 18-20Pikaperehdytys yhdistysosaamiseen
15.4.2021 klo 18-20Työryhmän työn johtaminen
19.5.2021 klo 18-20Tavoitteellinen ja houkutteleva yhdistysviestintä
14.9.2021 klo 18-20Osallistumiseen rohkaisevan tunnelman luominen
3.11.2021 klo 18-20Nuorena vaikuttajana onnistuminen

Ilmoittaudu tästä mukaan seuraavaan tapaamiseen ke 19.5.2021.

Pikaperehdytys yhdistysosaamiseen ti 2.3.2021

Valmennuksen ensimmäisessä virtuaalisessa tapaamisessa käytiin läpi niitä asioita, joita uuden yhdistysaktiivin on hyvä tietää. Tallenteelta voit katsoa, millaisia asioita hallitus voi päättää itse ja mihin täytyy saada valtuutus isommalta kokoukselta. Missä asioissa tarvitsemme hyväksynnän emojärjestöltä. Mitä jäsenille pitää viestiä ja miten usein. Entä jos jokin menee vikaan? Mitä vastuita yhdistystoimijoihin kohdistuu. Yhdistystoiminnan ytimessä on toiminnasta nouseva ilo ja hyvän yhteisön tuoma merkityksellisyys. Hyvä yhdistysosaaminen on tietoa siitä, kuinka toimia ennalta, jotta nämä saadaan turvattua.

Katso ensimmäisen tapaamisen diat tästä.

Työryhmän työn johtaminen to 15.4.2021

Jos toimit yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana tai vedät tapahtumajärjestämisen ryhmää, avaintaitosi on osta motivoida muita toimintaan mukaan. Motivoiva johtaminen on tasapainottelua sen välillä, että osaa sopivasti ohjata ja suunnata toimintaa kohti yhdessä asetettuja päämääriä ja toisaalta se, että osaa antaa tilaa ryhmän jäsenten omalle luovuudelle ja kyvykkyyksille. Ryhmän johtamiseen ei synnytä, vaan se on taito, joka opitaan siinä kuin muutkin taidot elämän varrella. Periaatteessa johtaminen on palvelutehtävä ja siihen voi valmentautua tutustumalla ryhmädynamiikkaan ja tunnetaitoihin.

Tarvitsemme palautteita, koska tämä valmennus on uusi ja saadut näkemykset vaikuttavat siihen, miten tätä jatkossa kehitetään. Kiitos näkemyksistäsi jo etukäteen. Anna palautetta tästä.

Tavoitteellinen ja houkutteleva yhdistysviestintä 19.5.2021 klo 18-20

Ilmoittaudu tästä mukaan seuraavaan tapaamiseen ke 19.5.2021.

Opiskelijatoiminta tarvitsee onnistuakseen näkyvyyttä ja sujuvaa tiedonkulkua. Yhdistyksen viestintä perustuu yhdistyksen toiminnan tavoitteisiin. Kun ne ovat selvillä, rakennetaan viestintä tukemaan näitä tavoitteita. Viestinnän avulla jäseniä ja potentiaalisia jäseniä houkutellaan mukaan, luodaan yhteisöllisyyttä, välitetään tietoa ja toimintaohjeita. Yhdistyksen tavoitteiden mukaan voidaan tehdä myös vaikuttamisviestintää eri tahoille.

Koulutuksessa hahmotat, miten lähdet suunnittelemaan viestintää ja miten viestintää teet.
Kouluttaja: viestinnän asiantuntija, FM Marika Ojala, TJS Opintokeskus

Osallistumiseen rohkaisevan tunnelman luominen 14.9.2021 klo 18-20

Ilmoittaudu mukaan 14.9. valmennuskertaan tästä.

Oletko joskus osallistunut työryhmään tai kokoukseen, jossa osallistuminen on aktiivista ja aikaansaavaa? Hyvä ja innostava tunnelma ei synny itsestään. Ammattikouluttajat käyttävät ”ryhmäyttämiseksi” kutsuttuja menetelmiä luomaan oikeanlaista tunnelmaa. Niiden käyttö ei ole vaikeaa ja niistä on hyötyä opinnoissa, harrastus- ja yhdistystoiminnassa ja myöhemmin työelämässä, kun asioita tehdään ryhmässä tai toimit ryhmän vetäjänä. Ryhmäyttämisen tavoitteena on saada joukko toisiaan ennalta tuntemattomia ihmisiä lyhyessä ajassa tutustumaan toisiinsa ja tekemään yhteistyötä positiivisessa ilmapiirissä. Pandemian seurauksena käsittelemme ryhmäyttämistä erityisesti verkkotilaisuuksissa. Kouluttaja: DI AmO, Leo Junno

Nuorena vaikuttajana onnistuminen 3.11.2021 klo 18-20

Ilmoittaudu mukaan 3.11. valmennuskertaan tästä.

Ilmastonmuutos, sosiaalinen syrjimättömyys, työelämän oikeudenmukaisuuskysymykset… Demokraattisessa järjestelmässä muutokset eivät noin vain tapahdu itsekseen, vaan niitä valmistellaan ja toteutetaan. Vaikuttamisen välineitä ovat yhdistykset ja järjestöt. Olipa kyse poliittisesta järjestöstä, ammattiliitosta tai kulttuuriyhdistyksestä, vaikuttamisessa toimii samoja elementtejä. Tässä valmennuksessa tutustumme vaikuttamisen perusasioihin ja kuulemme nuorta vaikuttajaa, joka on päässyt mukaan toteuttamaan haluamiaan muutoksia. Kouluttaja: Valmennuksen vetäjien nimet julkaistaan myöhemmin

Lisätietoja käytännön asioista: Inka Ukkola, TJS Opintokeskus, inka.ukkola@ts-opintokeskus.fi

Lisätietoja STTK:n järjestöille: järjestöpäällikkö Juska Kivioja, STTK, juska.kivioja@sttk.fi