STTK:n naistenpäivä: Keskustelua raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

STTK järjesti perinteisen keskustelutilaisuuden kansainvälisenä naistenpäivänä perjantaina 8.3.2024 Aiheena on raskaus- ja perhevapaasyrjintä.

Naiset kohtaavat työelämässä vuodesta toiseen raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Syrjintää voivat kokea niin raskaana olevat henkilöt kuin myös sen ikäiset, joiden oletetaan jäävän lähitulevaisuudessa perhevapaille. Syrjintään törmätään esim. työnhakutilanteissa, työsuhteen aikana ja perhevapailta palatessa.

Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomusten mukaan raskaus- ja perhevapaasyrjintään liittyvät yhteydenotot ovat vuosikymmenten ajan olleet suurin työelämäsyrjintään liittyvä tasa-arvovaltuutetulle tulevien yhteydenottojen aihe. Niiden osuus työelämää koskevista yhteydenotoista oli runsaat 50 % myös vuonna 2022.

STTK:n naistenpäivän keskustelussa pohditaan, miten raskaussyrjintään voitaisiin puuttua. Millaisia syrjintätilanteita suomalaisessa työelämässä esiintyy? Pitäisikö nykyistä lainsäädäntöä muuttaa, jotta raskaussyrjintää voitaisiin torjua tehokkaammin? Miten asenteisiin voidaan vaikuttaa? Lisäävätkö nykyisen hallituksen työelämäuudistukset riskejä raskaussyrjinnän lisääntymiselle? Muun muassa näihin ja muihin kysymyksiin etsimme naistenpäivänä vastauksia!

STTK:n verkkokyselyn tulosten tiivistelmä

Naistenpäivän keskustelutilaisuuden paneelissa viitattiin STTK:n helmikuussa 2024 tekemään verkkokyselyyn. Tästä alta löydät tiivistelmän kyselyn tuloksista.

Rainer Hiltusen avauspuheenvuoron materiaali: