Tulevaisuuden hyvinvointialueet

Lisätietoja:

Elena Gorschkow

yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö

Profiili

STTK:n rakennusohjeet hyvin toimiville hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden vastuulla on sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestäminen. Hyvinvointialueet ovat STTK:lle tärkeät, koska ne koskettavat suoraan noin 130 000 palveluiden piirissä työskentelevää jäsentä.