STTK:n asuntopoliittinen ohjelma

Omistusasunto on suomalaisten keskeinen haave ja asuntopolitiikka
koskettaa kaikkia suomalaisia. Kansallisvarallisuudesta merkittävä
osa on kiinni asumisessa, joten aihe on taloudellisesti keskeinen.
Asumisen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat merkittäviä ja aiheeseen
liittyen on noussut laajoja ja keskenään ristiriitaisia haasteita.
Niiden ratkaiseminen on keskeistä muun muassa työmarkkinoiden
kohtaanto-ongelman lievittämisen, palkkatyököyhyyden vähentämisen
ja asuinalueiden eriytymisen ehkäisemisen kannalta.