Sosiaaliturvan uudistaminen

STTK:n mielestä sosiaaliturvan kokonaisuudistus on välttämätön. Uudistus on kuitenkin järkevää tehdä hallitusti yksi kokonaisuus kerrallaan.
STTK pitää työn ja työllistymisen edistämistä sekä syrjäytymisen ehkäisemistä keskeisinä ja ensisijaisina lähtökohtina sosiaaliturvaa uudistettaessa. Haluamme myös varmistaa sosiaaliturvajärjestelmän rahoituspohjan kestävyyden.

STTK on valmistellut mallin, jonka tavoitteena on pitää huolta jokaisesta ihmisestä ja kannustaa eri elämäntilanteissa olevia työllistymään ja olemaan osallisena yhteiskunnassa. Me välitämme työttömistä ja haluamme ehkäistä syrjäytymistä. STTK keskittyy tässä ensimmäisessä osassa palvelukokonaisuuden sekä työttömyyden aikaisen perusturvan uudistamiseen.

Ansiosidonnaiset työttömyysetuudet eivät muutu STTK:n kannustinmallissa, vaan muutokset koskevat nykyisiä peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajia.