Keskusjärjestöjen esitys nuorten työllistämiseksi

Lisätietoja:

Ulla Hyvönen

asiantuntija, elinkeino- ja aluepolitiikka

Profiili

Osana työmarkkinakeskusjärjestöjen maaliskuussa 2012 solmittua työurasopimusta keskusjärjestöt ovat valmiita etsimään uusia keinoja nuorten työelämään pääsyn hel-pottamiseksi. Tavoitteena on löytää nuorille työ- ja kouluttautumismahdollisuuksia yhdistämällä koulutusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.