Eduskuntavaalikysely: Työhyvinvointi ja terapiatakuu

Lisätietoja:

Taina Vallander

johtaja, yhteiskuntavaikuttaminen, strategia ja kehittäminen

Profiili

Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kansalaisten näkemyksiä tulevan hallituskauden painopisteistä Suomessa ja maailmalla. Tässä osiossa työhyvinvointiin ja terapiatakuuseen liittyvät osiot.

Aula Research toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaiskyselyn, jossa kohderyhmänä olivat täysi-ikäiset mannersuomalaiset. ​Kyselyyn vastasi yhteensä 3002 ihmistä.