Tiedote

Tiedote

STTK: Yt-lakiuudistus tarpeellinen ja oikeansuuntainen

Katarina Murto | 19.11.2020

Yhteistoimintalain uudistamista koskeva hallituksen esitys on lähtenyt lausunnolle. STTK pitää lain uudistamista tarpeellisena paremman ja toimivamman yhteistoiminnan varmistamiseksi.... Lue lisää

Tiedote

STTK: Yhteistoimintalaki uudistettava hallitusohjelman mukaisesti

Katarina Murto | 6.5.2020

Yhteistoimintalain uudistusta on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä vuoden 2019 keväästä. Työryhmän määräaika on toukokuun loppu. STTK on erittäin huolissaan... Lue lisää

Tiedote

STTK: Paikallisen sopimisen lisääntyminen edellyttää yt-lain uudistamista ja työsuhdeturvan parantamista

Katarina Murto | 9.1.2020

STTK pitää erittäin myönteisenä yhteistoimintalain uudistamisen kirjaamista hallitusohjelmaan. Ohjelmassa todetaan, että ”yhteistoimintaa koskeva lainsäädäntö uudistetaan rakenteellisesti ja sisällöllisesti... Lue lisää

Tiedote

Yt-laki uudistettava irtisanomislaista työntekijöiden asemaa vahvistavaksi

Katarina Murto | 20.6.2019

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut yhteistoimintalain uudistamista koskevan kolmikantaisen työryhmän väliraportin. Raportissa on kuvattu lain uudistamisen erilaisia suuntaviivoja... Lue lisää

Tiedote

Yhteistoimintalain uudistaminen ja aito kolmikanta turvaavat työrauhaa

Katarina Murto | 29.4.2019

STTK on esittänyt yhteistoimintalain kokonaisvaltaista uudistamista ja haluaa sen myös tulevaan hallitusohjelmaan.– Onnistuneella yt-lain uudistuksella voidaan merkittävästi vaikuttaa... Lue lisää

Tiedote

Työllisyyden vahvistaminen tarvitsee kestävää politiikkaa ja toimivaa vuoropuhelua

| 8.4.2019

Tämä viikko päättyy eduskuntavaalipäivään. Suomi ja suomalainen työelämä ovat suurten muutosten äärellä. STTK:n hallitus on tyytyväinen siihen, että... Lue lisää

Tiedote

STTK kannattaa yhteistoimintalain täysremonttia

Antti Palola | 5.11.2018

Selvitys osoittaa sen, mikä on yleisesti tiedossa, eli nykyinen yhteistoimintalaki mielletään lähinnä irtisanomislaiksi.

Tiedote

STTK:n Katarina Murto: Henkilöstön edustajien roolia vahvistettava ja yt-laki uudistettava

Katarina Murto | 21.9.2017

Työelämän muutos on rajua. Robotisaatio, automatisaatio ja tekoäly ravisuttavat työpaikkoja ja työtehtäviä. Muutoksia ennakoimalla myös niihin sopeutuminen helpottuu.–... Lue lisää

Tiedote

Työnantajien halukkuus edistää yhteistoimintaa työpaikoilla vähentynyt

| 9.8.2017

Puutteet tiedonsaannissa ja heikot vaikutusmahdollisuudet vaivaavat yhä edelleen työpaikoilla, käy ilmi STTK:n henkilöstön edustajille tekemästä kyselystä. Työelämä on... Lue lisää