Tekijä: paivi

Lausunto

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Tom-Henrik Sirviö | 16.5.2024

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Työtarjousten velvoittavuuden lisääminen Työvoimaviranomainen voi lähettää työnhakijalle kohdennetusti velvoittavan tai ei-velvoittavan työtarjouksen. Työtarjoukset... Lue lisää

Lausunto

Lausunto kirkolliskokouksen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisessa kirkossa ja siihen liittyviksi laeiksi

Sanna Rantala | 10.5.2024

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 1. Näkemyksenne siitä, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteistoimintaa säänneltäisiin jatkossa sopimusten sijaan lailla.  Hyvä... Lue lisää

Lausunto

Lausunto virkarikossäännösten uudistamista koskevista selvityksistä

Minna Ahtiainen | 16.4.2024

STTK:n lausunto oikeusministeriölle, lausuntopalvelu.fi Onko muutoksia tapahtunut siinä, missä laajuudessa rikosoikeudellinen virkavastuu on katsottava tarpeelliseksi? Valtiolla työskentelee tällä... Lue lisää

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä paikallisen sopimisen edistämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Minna Ahtiainen | 15.4.2024

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle, lausuntopalvelu.fi Yleiset huomiot Yleiset huomionne esityksestä STTK viittaa palkansaajakeskusjärjestöjen SAK, Akava, STTK eriävään... Lue lisää

Lausunto

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Tom-Henrik Sirviö | 12.4.2024

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Asetus 1: Valtioneuvoston asetus julkisista työvoimapalveluista Asetus vastaa pääosin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja... Lue lisää

Lausunto

Lausunto verohallinnon ohjeeseen Henkilökuntaedut verotuksessa

Seppo Nevalainen | 27.3.2024

STTK:n lausunto verohallinnolle Ohjeluonnokseen on tehty muutos verovapaata työterveyshuoltoa koskevaan lukuun 3.2. Ohjeen mukaan siihen on lisätty työterveyshuollon... Lue lisää

Lausunto

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävät maksut

Riina Nousiainen | 5.3.2024

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 1. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksu STTK ei kannata avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksujen... Lue lisää

Lausunto

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli

Riina Nousiainen | 5.3.2024

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 1. Asetusluonnoksen 12 §:ssä esitetään, että ammattikorkeakoululain 43 §:n 3 momentissa tarkoitetusta perusrahoituksesta... Lue lisää

Lausunto

Yliopistojen rahoitusmalli

Riina Nousiainen | 5.3.2024

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 1. Asetusluonnoksen 5 §:ssä esitetään, että yliopistolain 49 §:n 3 momentissa tarkoitetusta perusrahoituksesta... Lue lisää