yhteistoiminta

Yhteistoiminta on työnantajan ja henkilöstön välistä toimintaa, jolla pyritään sopimaan, kehittämään ja päättämään työpaikan henkilöstöön, heidän työoloihin, työsuhteisiin ja muihin työpaikan asioihin kuuluvista asioista. Työntekijöillä on yhteistoiminnan avulla mahdollisuus saada laajempi kokonaiskuva työnantajansa toiminnasta ja taloudellisesta tilasta.

Työpaikan yhteistoiminnan muotoja ovat jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä sekä muutosneuvottelut. Jatkuvassa vuoropuhelussa käsitellään muun ohella yrityksen tai yhteisön taloudellista tilannetta, työpaikan sääntöjä ja käytäntöjä, henkilöstön rakennetta ja osaamistarpeita sekä työhyvinvointia. Muutosneuvotteluissa puolestaan käsitellään henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavia muutoksia, kuten työvoiman vähentämistä ja työehtojen muutoksia. Ennen kuin työantaja tekee päätöksen henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavista asioista kuten työvoiman vähentämisestä, hänen on neuvoteltava työntekijöiden edustajien tai työntekijöiden kanssa.

Yhteistoiminnan osapuolina ovat työnantaja ja työpaikan henkilöstö. Laissa on määritelty henkilöstön edustajat. Henkilöstön edustajina toimivat yleensä työehtosopimuksen perusteella valitut luottamusmiehet tai luottamusvaltuutetut. Onnistunut yhteistoiminta edellyttää, että henkilöstön edustajilla on hyvät toimintamahdollisuudet, tiedonsaantioikeudet ja riittävästi osaamista.

Yhteistoimintamenettelyä säännellään yhteistoimintalailla. Laki pääasiassa koskee yrityksiä ja yhteisöjä, joissa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Tätä pienemmissäkin yrityksissä tai yhteisöissä voidaan harjoittaa yhteistoimintaa joko työehtosopimuksen ohjein tai työpaikalla sovittavin menetelmin. Yhteistoimintaa kunnissa ja hyvinvointialueella ohjaa oma lakinsa sekä valtion virastoissa ja laitoksissa omansa.

Liittojen tiedotteet

Jytyn liittovaltuusto: Yt-lainsäädännössä parannettava henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia

| 24.5.2019

Jytyn liittovaltuusto pitää hyvin valitettavana, että ensimmäinen mielikuva yt-laista on usein yt-menettelyn jälkeiset irtisanomiset. Yhteistoimintalain ideana on kuitenkin... Lue lisää

Tiedote

Yhteistoimintalain uudistaminen ja aito kolmikanta turvaavat työrauhaa

| 29.4.2019

STTK on esittänyt yhteistoimintalain kokonaisvaltaista uudistamista ja haluaa sen myös tulevaan hallitusohjelmaan.– Onnistuneella yt-lain uudistuksella voidaan merkittävästi vaikuttaa... Lue lisää

Tiedote

Työllisyyden vahvistaminen tarvitsee kestävää politiikkaa ja toimivaa vuoropuhelua

| 8.4.2019

Tämä viikko päättyy eduskuntavaalipäivään. Suomi ja suomalainen työelämä ovat suurten muutosten äärellä. STTK:n hallitus on tyytyväinen siihen, että... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Vakuutusväen liitto Vvl ry: 95 vaarassa menettää työnsä Fenniassa

| 1.3.2019

Äskettäin Folksamin kanssa yhdistynyt Fennia aloittaa yt-neuvottelut. Työpaikkansa on vaarassa menettää jopa 95 henkilöä. Neuvottelut koskevat vahinkovakuuttamisen liiketoimintojen... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

ERTOn kysely: Ammatillinen lisäkoulutus parantaa työssä jaksamista – paikallista sopimista toivotaan lisää

| 3.12.2018

Ammatillinen koulutus ja paikallinen sopiminen Toimihenkilöliitto ERTOn kyselyn mukaan joka kolmas työntekijä sanoo työssä jaksamisen heikentyneen kuluvan vuoden... Lue lisää

Yhteistoiminta ja työyhteisöt

| 30.11.2018

Työyhteisöjen kehittäminen on avain kilpailukyvyn parantamiseen, sillä menestys edellyttää uusia tuotteita, palveluja ja toimintatapoja. Työyhteisöjen toimivuuteen, työntekijöiden osaamiseen,... Lue lisää