yhteistoiminta

Yhteistoiminta on työnantajan ja henkilöstön välistä toimintaa, jolla pyritään sopimaan, kehittämään ja päättämään työpaikan henkilöstöön, heidän työoloihin, työsuhteisiin ja muihin työpaikan asioihin kuuluvista asioista.

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluu mm. henkilöstön asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset työtehtävissä, ja työmenetelmissä sekä siirrot tehtävästä toiseen, olennaiset laitehankinnat, yrityksen tai sen osan lopettaminen, yrityksen ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevat periaatteet, henkilöstösuunnitelma sekä koulutustavoitteet. Myös eri henkilöstöryhmien keskinäinen kanssakäyminen on osa yhteistoimintamenettelyä. Työntekijöillä on yhteistoiminnan avulla mahdollisuus saada laajempi kokonaiskuva työnantansa toiminnasta ja taloudellisesta tilasta.

Yhteistoiminnan osapuolina ovat työnantaja ja yrityksen henkilöstö. Laissa määritellään henkilöstöryhmät ja niiden edustajat. Tällaisina henkilöstön edustajina toimivat yleensä työehtosopimuksen perusteella valitut luottamusmiehet tai luottamusvaltuutetut. Onnistunut yhteistoiminta edellyttää, että henkilöstön edustajilla on hyvät toimintamahdollisuudet, tiedonsaantioikeudet ja riittävästi osaamista.

Yhteistoimintamenettelyä säännellään yhteistoimintalailla. Laki koskee yrityksiä, joissa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Tätä pienemmissäkin yrityksissä voidaan harjoittaa yhteistoimintaa joko työehtosopimuksen ohjein tai työpaikalla sovittavin menetelmin. Yhteistoimintaa kunnissa ja kuntayhtymissä ohjaa oma lakinsa.

Tiedote

Yt-laki uudistettava irtisanomislaista työntekijöiden asemaa vahvistavaksi

Katarina Murto | 20.6.2019

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut yhteistoimintalain uudistamista koskevan kolmikantaisen työryhmän väliraportin. Raportissa on kuvattu lain uudistamisen erilaisia suuntaviivoja... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Jytyn liittovaltuusto: Yt-lainsäädännössä parannettava henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia

| 24.5.2019

Jytyn liittovaltuusto pitää hyvin valitettavana, että ensimmäinen mielikuva yt-laista on usein yt-menettelyn jälkeiset irtisanomiset. Yhteistoimintalain ideana on kuitenkin... Lue lisää

Tiedote

Yhteistoimintalain uudistaminen ja aito kolmikanta turvaavat työrauhaa

Katarina Murto | 29.4.2019

STTK on esittänyt yhteistoimintalain kokonaisvaltaista uudistamista ja haluaa sen myös tulevaan hallitusohjelmaan.– Onnistuneella yt-lain uudistuksella voidaan merkittävästi vaikuttaa... Lue lisää

Tiedote

Työllisyyden vahvistaminen tarvitsee kestävää politiikkaa ja toimivaa vuoropuhelua

| 8.4.2019

Tämä viikko päättyy eduskuntavaalipäivään. Suomi ja suomalainen työelämä ovat suurten muutosten äärellä. STTK:n hallitus on tyytyväinen siihen, että... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Vakuutusväen liitto Vvl ry: 95 vaarassa menettää työnsä Fenniassa

| 1.3.2019

Äskettäin Folksamin kanssa yhdistynyt Fennia aloittaa yt-neuvottelut. Työpaikkansa on vaarassa menettää jopa 95 henkilöä. Neuvottelut koskevat vahinkovakuuttamisen liiketoimintojen... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

ERTOn kysely: Ammatillinen lisäkoulutus parantaa työssä jaksamista – paikallista sopimista toivotaan lisää

| 3.12.2018

Ammatillinen koulutus ja paikallinen sopiminen Toimihenkilöliitto ERTOn kyselyn mukaan joka kolmas työntekijä sanoo työssä jaksamisen heikentyneen kuluvan vuoden... Lue lisää