työtaistelutoimet

Työtaisteluoikeus on perus- ja ihmisoikeus, jonka pohjana on Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukset, ILOn yleissopimukset sekä EU:n peruskirja. Työntekijän osallistuessa liiton tai yhdistyksen järjestämään työtaisteluun, häneen ei saa kohdistaa minkäänlaisia painostustoimia. Työtaistelu on kollektiivien painostustoimenpide, joka edellyttää joukkoluonnetta, yhteyttä työsuhteisiin ja tehokkuutta.

Lakko on laillinen, kun työehtosopimus ei ole enää voimassa ja on alkanut niin sanottu sopimukseton tila. Lakko on myös laillinen, kun se ei kohdistu työehtosopimukseen tai sen yksittäiseen määräykseen. Laillisia ovat myös tukilakot toisen henkilöstöryhmän puolesta tai poliittiset työtaistelut, joilla pyritään vaikuttamaan päättäjiin.

Liittojen tiedotteet

Vakuutusväen Liitto antoi lakkovaroituksen

| 1.12.2017

Vakuutusväen Liitto on antanut tänään lakkovaroituksen. Alan työehtosopimusneuvotteluja onkäyty yli kolme kuukautta eivätkä työnantajan esitykset ole muuttuneet lainkaan.... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Ammattiliitto Pro: Viikonlopun lomalentoja uhannut lakko peruuntuu

| 28.2.2017

Pro ja Palta ovat hyväksyneet sovintoehdotuksen lentoalan kiistassa. Ratkaisu parantaa matkustamohenkilökunnan palkkaehtoja ja muita työsuhteen ehtoja. – Olemme... Lue lisää

Tiedote

STTK: Laittomien työtaisteluiden syihin puututtava

| 2.11.2016

Työtaistelujen määrän sijasta on keskusteltava työtuomioistuimessa laittomiksi todettujen työtaisteluiden syistä.– Jos syihin puututaan, selvää on, että myös laittomat... Lue lisää

Tiedote

Palkansaajajärjestöt pahoillaan neuvotteluhalukkuuden tuomitsemisesta

| 19.9.2014

Palkansaajien keskusjärjestöt ovat pahoillaan tuomioista, joissa pelkkä neuvotteluhalukkuus on määritelty rangaistavaksi työtaistelutoimenpiteeksi. Viimeksi eilen työtuomioistuin määräsi kunta-alan työntekijäjärjestöille... Lue lisää

Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteiset periaatteet työtaistelutilanteissa

| 1.2.2005