työeläkejärjestelmä

Suomen työeläketurva on lakisääteinen. Työmarkkinajärjestöt neuvottelevat sekä eläketurvan sisällöstä että sen rahoituksesta. Työeläkejärjestelmä ja työeläketurvan varmistaminen ovat tärkeä asia palkansaajajärjestöjen edunvalvonnassa.

Työeläketurvan rahoitus perustuu jakojärjestelmään, jossa suurin osa rahoitetaan vuosittain työntekijän ja työnantajan eläkevakuutusmaksuilla ja osa aiemmin rahastoiduilla maksuilla sekä sijoitustoiminnan tuotoilla.

Työeläkkeitä hoitavat julkisella sektorilla Keva ja yksityisellä sektorilla työeläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat ja -säätiöt sekä erityiseläkelaitokset.

Työeläkejärjestelmän eläke-etuuksia ovat vanhuuseläke, osittainen varhennettu vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläkkeet, työuraeläke, kuntoutusetuudet ja perhe-eläkkeet sekä osa-aikaeläke, jonka myöntäminen loppui vuonna 2017.

Eri maat järjestävät eläketurvansa eri tavoilla. Työeläke voi olla joko lakisääteinen, työsuhteeseen perustuva ammatillinen eläke tai yksityiseen säästämiseen perustuva eläke. Suomalainen työeläkejärjestelmä kattaa sekä pääosin lakisääteisen vanhuuseläkkeen että työsuhteeseen perustuvan ammatillisen eläkkeen, toisin kuin monissa muissa maissa.

Blogi

Vastuullista eläkepolitiikkaa

| 27.12.2018

Työmarkkinakeskusjärjestöillä on ollut jo vuosikymmeniä merkittävä rooli työeläkejärjestelmän ja eläkepolitiikan valmistelijoina, vaikuttajina, sopijoina ja kehittäjinä. Keskusjärjestöt ovat neuvotelleet... Lue lisää

Uutinen

Oletko eläketietäjä?

| 27.12.2018

Ovatko osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke sinulle tuttuja? Tiedätkö kaiken eläkemaksuista ja eläkkeiden korotuksista sekä vähennyksistä? Entä missä... Lue lisää

Uutinen

Q&A: Uudet eläkelajit

Samppa Koskela | 27.12.2018

Olemme keränneet tähän Q&A-tietopakettiin keskeisiä eläkkeisiin liittyviä kysymyksiä. Kysymyksiin vastasi STTK:n lakimies Samppa Koskela. Mitä osittainen varhennettu vanhuuseläke... Lue lisää

Uutinen

Eläkkeelle siirtymisen ikä on noussut

| 27.12.2018

Vielä kymmenen vuotta sitten työeläkkeelle siirryttiin keskimäärin 59,5 vuoden iässä. Vuonna 2017 eläköitymisikä oli noussut yli 61 vuoden.... Lue lisää

Tiedote

Palola: Eläkejärjestelmän kehittämisen ydin on nuorten eläkelupauksen varmistaminen

Antti Palola | 27.12.2018

- Keskustelu tulevaisuuden eläkkeistä on tärkeää, sillä myös tulevien sukupolvien eläkelupaus on lunastettava.

Tiedote

STTK huolissaan työnantajien suhtautumisesta työeläkejärjestelmän kehittämiseen

| 13.7.2017

STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan mielestä on selvää, että keskitettyjen ratkaisujen aika nykymuodossa on ohi. Hän uskoo, että liitot... Lue lisää