johtaminen

Hyvä johtaminen on tuottavan ja hyvinvoivan työyhteisön perusta.  Johtaminen voidaan karkeasti jakaa ihmisten ja asioiden johtamiseen. Ihmisten johtamisen tavoitteena on saada tarvittavat asiat tapahtumaan ja ihmiset toimimaan halutulla tavalla organisaation tavoitteen saavuttamiseksi. Johtaminen on ennen kaikkea yhteistyössä toimimista. Tulokset saadaan aikaan ihmisten avulla ja heidän kanssaan. Organisaatiotasolla sovitut yhtenäiset johtamiskäytännöt luovat oikeudenmukaista ja tasavertaista johtamista.

Asioiden johtaminen on organisaation toimintaprosessien hallintaa, suunnittelua, organisointia, arviointia, kontrollointia sekä niihin liittyvää päätöksentekoa. Työhyvinvointia tuottava asioiden johtaminen on systemaattista toimintaa, jossa tavoitteet ja järjestelmät tukevat toimintaa.

Johtaminen perustuu organisaation missiolle, visiolle, arvoille ja strategialle. Organisaation sovitut toimintamallit, suunnitelmia ja pelisäännöt eivät muutu henkilöiden vaihtuessa.

Tiedote

STTK haastaa työpaikat parantamaan työhyvinvointia: Suomi säästäisi miljardeja

| 3.4.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut arvion menetetyn työpanoksen aiheuttamista vähimmäiskustannuksista työpaikoille ja yhteiskunnalle. Kustannukset ovat arviolta 2 miljardia... Lue lisää

Blogi

Johtaminen kilpailukykykeskusteluun

| 19.1.2016

Maan hallituksen tavoite on parantaa yritysten kannattavuutta yksikkötyökustannuksia alentamalla. Hallitusohjelman kilpailukyvyn kolmiloikan kolmanteen osaan pitäisi olennaisesti kuulua johtaminen... Lue lisää

Blogi

Tehdään töitä fiksummin – ei kovemmin

Erkki Auvinen | 19.1.2016

Suomalaiset eivät ole riittävän ahkeria, ja siksi meidän olisi tehtävä enemmän töitä. Hallitus vaatii kilpailukykyloikkaa ja esittää keinoksi... Lue lisää