henkilöstö

Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö on yritykselle tärkeä voimavara. Työpaikan henkilöstö voi koostua useasta eri henkilöstöryhmästä: työntekijöistä, toimihenkilöistä ja ylemmistä toimihenkilöistä. STTK:n jäsenliitot neuvottelevat ja sopivat toimihenkilöihin sovellettavista työehtosopimuksista ja niiden ehdoista. STTK pitää tärkeänä, että henkilöstöllä on riittävät mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä ja työskentelyolosuhteisiin yhteistoiminnassa työnantajan kanssa ja kehittää osaamistaan vastaamaan paremmin muuttuvan työn ja työelämän tarpeita.

Työmarkkinajärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

| 20.3.2014

Työmarkkinajärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen.