Euroopan unioni

Euroopan unioni on taloudellinen ja poliittinen yhteistyöliitto. EU:n jäseniä ovat 27 Euroopan valtiota, jotka täyttävät yhteisesti asetetut taloudelliset ja demokraattiset kriteerit jäsenyydelle. Unionilla on laaja toimivalta, johon kuuluu tärkeinä alueina yhteiset sisämarkkinat, yhteinen rahaliitto, yhteinen maatalouspolitiikka ja kauppapolitiikka.

Euroopan unioni vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan ja työelämään. Kehittyvä työelämän lainsäädäntö ja EU:n sopimus- ja neuvottelujärjestelmän (sosiaalinen vuoropuhelu) vahvistuminen täydentävät suomalaisten palkansaajien edunvalvontaa ja antavat heille oikeuksia koko EU-alueella. Yhteistyö luo myös vakautta ja turvallisuutta. EU on väline vaikuttaa maailmanlaajuisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan tai pakolaisuuden syihin. Näihin kysymyksiin Suomi on liian pieni luomaan ratkaisuja yksin.

Unionin keskeisiä toimielimiä ovat eurooppalaisissa vaaleissa valittava Euroopan parlamentti, Eurooppa-neuvosto, joka muodostuu jäsenmaiden valtio- ja päämiehistä, Euroopan unionin neuvosto, joka edustaa jäsenmaiden hallituksia sekä Euroopan komissio, joka valmistaa ehdotuksia uudeksi EU-lainsäädännöksi ja parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi.

Muita tärkeitä EU-toimielimiä ovat Euroopan unionin tuomioistuin ja Euroopan keskuspankki.

Suomalaisten palkansaajien edunvalvontaa Brysselissä tekeeSAK:n ja STTK:n yhteinen edustusto FinUnions sekä Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC.

Blogi

EU hyvässä muutosvireessä – seuraavan komission pidettävä vauhtia yllä

Maria Häggman | 30.8.2023

On jälleen se viikko vuodesta, kun Eurooppa-foorumissa Turussa käydään yhteiskunnallista keskustelua EU:n tulevaisuudesta.  Foorumin teema Muuttuva Eurooppa kiteyttää... Lue lisää

Uutinen

Euroopan menestymisen rakennuspalikoita kasataan Eurooppa-foorumissa

Maria Häggman | 24.8.2023

Eurooppa-foorumi järjestetään elokuun lopulla Turussa. Tämän vuoden teemana on Muuttuva Eurooppa. STTK osallistuu foorumiin järjestämällä yhdessä muiden työmarkkinajärjestöjen kanssa... Lue lisää

Blogi

EU:n suvereniteettirahaston vastaanotto laimea

Maria Häggman | 16.6.2023

Juhannusviikolla Euroopan komissio esittelee monivuotisen rahoituskehyksen väliaika-arvioinnin. Samassa yhteydessä odotetaan esitystä uudesta suvereniteettirahastosta. Viime vuosina EU:n budjettiin on... Lue lisää

Blogi

EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka etenee pienin, mutta varmoin askelin

Taina Vallander | 12.6.2023

Takavuosina eli lentävä lause, että Euroopan unionin jäsenmaat eivät ole yksimielisiä mistään muusta kuin rajaturvallisuudesta, eivätkä senkään osalta... Lue lisää

Lausunto

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi

Jaakko Haikonen | 7.6.2023

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle EU:n hiilirajamekanismin tavoitteena on kohdistaa sekä EU:ssa valmistetuille tuotteille että kolmannesta maasta tuoduille... Lue lisää

Uutinen

ETUC teki henkilövalintoja

| 26.5.2023

Eurooppalaisen ay-liikkeen kattojärjestön ETUC:n kongressin päätöspäivänä Berliinissä tehtiin valintoja seuraavalle nelivuotiskaudelle. Pääsihteerinä jatkaa irlantilainen Esther Lynch. Apulaispääsihteerit ovat... Lue lisää