eläke

Eläke on etuus, jota maksetaan toimeentulon turvaksi vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman johdosta. Lakisääteiset eläkkeet muodostuvat työeläkkeistä ja kansaneläkkeistä. Työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijälleen työeläkevakuutus. Työeläke kertyy tehdyn työn perusteella. Ansiotyön lisäksi eläkettä kertyy myös tietyiltä palkattomilta jaksoilta, kuten ansiosidonnaisilta päivärahakausilta.

Työntekijän jokaisesta palkasta peritään työeläkemaksu. Kannattaa varmistaa omasta palkkakuitistaan, että työeläkemaksu on peritty oikein ja tarkistaa myös, että työeläkeotteella olevat tiedot ovat oikein.

Lue lisää: Työeläkejärjestelmä

Työeläkeuudistus 2017 pähkinänkuoressa

Katarina Murto | 26.9.2014

Työeläkeuudistuksen sisältö pähkinänkuoressa. STTK:n edunvalvontajohtaja Minna Helteen tekemä esitys, joka selventää työeläkeuudistuksen sisältöä.

Blogi

Eläkeuudistus nuorten näkökulmasta

| 14.1.2014

Suomen eläkejärjestelmää ollaan uudistamassa. Valmistelu on juuri käynnistynyt ja on ensi kevään aikana vilkkaimmillaan. Päätöksien jälkeen uusi, toivottavasti... Lue lisää