Ammattiliitto Pro laajentaa poliittisia työnseisauksia

Ammattiliitto Pro järjestää kolmen vuorokauden mittaisen työnseisauksen erikseen nimetyillä energia-alan työpaikoilla. Lisäksi Pro on tänään ilmoittanut työnseisauksia paperi- ja kemianteollisuuteen.

Ammattiliitto Pro on tänään ilmoittanut uusista työnseisauksista energia-, paperi- ja kemianteollisuuteen seuraavasti:

Energiateollisuus

Ilmoitettu työnseisaus koskee 14.2.2024 kello 00.00 ja 16.2.2024 kello 24.00 välillä alkavia työvuoroja. Työnseisaus koskee Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaista työtä seuraavissa yrityksissä ja toimipaikoissa:

  • Helen Oy
  • Kuopion Energia Oy
  • Oy Alholmens Kraft Ab

Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle sekä sähköverkon käytönvalvontaan liittyvät pakolliset toimihenkilöiden työtehtävät.

Työnseisaus koskee myös muiden yritysten palveluksessa olevia palkansaajia, jotka työskentelevät järjestöjen neuvottelemien työehtosopimusten mukaisissa tehtävissä mainituissa toimipaikoissa. 

Paperiteollisuus

Työnseisaus alkaa 16.2.2024 klo 06:00 ja päättyy 17.2.2024 klo 06:00. Poliittinen työnseisaus koskee UPM:llä työskentelevien Ammattiliitto Pro ry:n jäsenten työtehtäviä alla mainitussa yhtiössä ja toimipaikassa:

  • UPM Raflatac Oy:n Tampereen tehdas

Työnseisaus alkaa keskiviikkona 14.2.2024 kello 7.00 ja päättyy torstaina 15.2. kello 7.00. Poliittinen työnseisaus koskee toimihenkilösopimuksen mukaista työtä seuraavissa yrityksissä ja toimipaikoissa:

  • MM Kotkamills Boards Oy Kotka
  • MM Kotkamills Absorbex Oy Kotka

Kemianteollisuus

Työnseisaus alkaa 15.2.2024 klo 07:00 ja päättyy 16.2.2024 klo 07:00. Poliittinen työnseisaus koskee Ammattiliitto Pro ry:n neuvotteleman Kemianalan toimi-henkilösopimuksen piiriin kuuluvia töitä seuraavissa yhtiöissä ja toimipaikoissa:

  • Nouryon Chemicals Finland Oy, Äänekoski
  • Nouryon Finland Oy, Oulu

Työnseisaus koskee myös muiden yritysten palveluksessa olevia toimihenkilöitä, jotka työskentelevät asianomaisissa toimipaikoissa kemianalan toimihenkilösopimuksen mukaisissa tehtävissä.

Työnseisaus ei koske ihmishengen, terveyden, ympäristön ja laiteturvallisuuden tur-vaamiseksi tehtävää työtä, yrityksen omalle työterveysasemalle tehtävää työtä, eikä yrityksen tehdaspalokunnissa tehtävää työtä.

Lakkojen syynä hallituksen työelämäheikennykset

Pro jatkaa ja laajentaa lakkoja, koska hallitus ei aio perääntyä työelämäheikennysten ja leikkausten kanssa tuumaakaan eikä neuvotella aidosti työntekijöiden kanssa.

– Ministerin Satosen puheissa toistuvat kolmikantaiset työryhmät ovat tähän mennessä olleet pelkkää teatteria vailla aitoja vaikutusmahdollisuuksia, ja pääministeri Orpo totesi viimeksi lauantaina TV1:n Ykkösaamussa, että hallitus ei peräänny työehtojen tai sosiaaliturvan heikennyksistä. Meille ei jää muita vaihtoehtoja kuin jatkaa työnseisauksia, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa.

Pron tavoitteena on, että muutoksista neuvotellaan työmarkkinaosapuolten kanssa ja että palkansaajien näkemykset huomioidaan päätöksenteossa.


Lisätietoja: Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen p. 050 576 0389

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue