SuPer julistaa poliittisen lakon pääkaupunkiseudun ja tiettyjen kaupunkien varhaiskasvatukseen 13.–14.2.

SuPer on julistanut poliittisen lakon varhaiskasvatukseen. Lakko toteutetaan kaikissa pääkaupunkiseudun ja tiettyjen kaupunkien varhaiskasvatuksen yksiköissä julkisella ja yksityisellä sektorilla 13.–14.2.

Poliittinen lakko koskee kaikkea varhaiskasvatuksen työtehtäviä kaikilla työehtosopimusaloilla seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen, Vaasa, Mustasaari, Rovaniemi, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, Oulu, Turku ja Pori. Lakossa ovat työnseisauksen aikana SuPerin jäsenten kyseisillä paikkakunnilla tekemät työtehtävät päiväkodeissa, varhaiskasvatusyksiköissä, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa mukaan lukien leikkipuisto- ja kerhotoiminta. 

Poliittinen lakko alkaa tiistaina 13.2.2024 klo 00.01 ja päättyy keskiviikkona 14.2.2024 klo 23.59. Poliittisen lakon aikana SuPerin jäsenet eivät tee lakonalaista työtä ja työ lakkokohteissa on lakossa. Poliittinen lakko ei koske viranhaltijoita, muita rajauksia ei ole. Poliittisella lakolla vastustetaan hallitusohjelman työelämää koskevia heikennyksiä, jotka toteutuessaan koskisivat kaikkia työntekijöitä.

SuPerin tavoitteena on löytää ratkaisu neuvotellen. Nyt tulisi etsiä yhteinen tahtotila ja neuvotella aidosti. Työmarkkinamalliin tulee löytää ratkaisu, jonka avulla jatkossakin alakohtaisia epäkohtia voidaan korjata myös palkkauksen avulla. Muutoin koulutetun henkilöstön saatavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa ja varhaiskasvatuksessa heikkenee yhä edelleen. Näiden sektoreiden työntekijät ovat avainasemassa tuottamassa keskeisiä lakisääteisiä palveluita. He mahdollistavat myös muiden suomalaisten työssäkäynnin ja yhteiskunnan toiminnan, muistuttaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola. 

Jos vientivetoisesta palkkamallista säädetään laissa nyt suunnitellulla tavalla, rajoittaisi se liikaa työ- ja virkaehtosopimusosapuolten sopimusvapautta ja lisäisi häiriöitä työmarkkinoilla. Samalla vaarantuisi naisvaltaisten alojen ja julkisen sektorin palkkakehitys sekä palkkatasa-arvon toteutuminen. Työvoimapula syvenisi monella hyvin keskeisellä naisvaltaisella toimialalla, kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla.

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue