Toimihenkilöperheen ostovoima romahtaa, käänne ensi vuonna

Kirjoittaja:

Seppo Nevalainen

ekonomisti

Profiili

Työn ja Talouden tutkimus Labore julkaisi tänään laskelmat esimerkkiperheiden taloudellisen tilanteen muutoksista vuosille 2023–2025. Tulojen muutoksissa on huomioitu palkat, verot, sosiaalivakuutusmaksut ja tulonsiirrot. Esimerkkiperheille on myös laskettu kulutuskorin mukaiset inflaatiovauhdit, jotka eroavat toisistaan ja vaikuttavat siten ostovoiman kehitykseen. 

Esimerkkiperheitä on seitsemän: hyvätuloinen perhe, toimihenkilöperhe, työntekijäperhe, yksinhuoltajaperhe, eläkeläispariskunta ja yksinasuvat työttömät, joista toinen on työmarkkinatuella ja toinen ansiopäivärahalla. Palkansaajaperheitä on neljä, tulonsiirroista tulonsa saavia kolme.  

STTK:laisia jäseniä lähimpänä esimerkkiperheistä on toimihenkilöperhe, johon kuuluvat työssäkäyvät vanhemmat ja kaksi alaikäistä lasta. Vanhemmat työskentelevät insinöörinä ja sairaanhoitajana. Toimihenkilöperheen suurempituloisen Iiro Insinöörin palkka on 4 813 ja Salla Sairaanhoitajan 3 560 euroa kuukaudessa. Iiro työskentelee yksityisellä sektorilla teknologia-alan yrityksessä ja Salla sairaanhoitajana julkisella sektorilla. Palkat nousevat 4,0 prosenttia tänä vuonna. Toimihenkilöperheellä on esimerkkilaskelmissa 80 neliön suuruinen omistusasunto, ja asuntolainaa 150 000 euroa. Perhe asuu Oulussa. 

Toimihenkilöperheen ostovoima alenee tänä vuonna ennätykselliset 8,6 prosenttia. Asumiskustannusten kasvu heikentää ostovoimaa, koska asuntolainojen korot ovat nousseet voimakkaasti ja lainojen korkoja ei saa enää vähentää verotuksessa.  

Ensi vuonna perheen ostovoima kääntyy lievään, noin 1,6 prosentin kasvuun. Tämä johtuu inflaation hidastumisesta, palkkojen noususta ja tuloverotukseen tulevista kevennyksistä. Vuonna 2025 toimihenkilöperheen ostovoima kasvaa hieman alle 3 prosentin vauhtia, kun inflaatio hidastuu selvästi vuodesta 2024 ja korot laskevat. 

Esimerkkiperheistä toimihenkilöperheen ostovoima kehittyy heikoimmin tänä vuonna. Tätä selittää omistusasunnon asumiskulujen nousu. Muut esimerkkilaskelmien perhetyypit ovat joko maksaneet omistusasuntonsa lainat pois tai asuvat vuokralla. Vuokralla asuvien asumiskustannukset nousevat selvästi vähemmän kuin omistusasunnossa asuvien. STTK:laisista noin kolmasosalla on asuntolainaa, joten jäsenistön ostovoima ei todellisuudessa keskimäärin alene niin paljon kuin Laboren laskelman esimerkkitapauksessa. 

Seppo Nevalainen 
Kirjoittaja on STTK:n ekonomisti.
 

Toimihenkilöperheen ostovoiman muutokset (%)

ostovoiman muutos 2014-2022 (keskimäärin), 2023, 2024, 2025

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue