Sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttaminen

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Lääkekorvausjärjestelmän lääkekustannusten vuosiomavastuun tasoa ehdotetaan muutettavaksi vuoden 2024 alusta. Muutos on suunniteltu toteutettavaksi niin, että vuoden 2023 alussa tekemättä jätetty indeksimuutos jätettäisiin pysyvästi välistä. Vuoden 2024 alussa indeksimuutosta verrattaisiin vuoden 2023 tasoon, eikä vuoden 2022 tasoon.

Vuonna 2023 vuosiomavastuu on 592,16 euroa. Ehdotuksen mukaan vuonna 2024 vuosiomavastuu olisi 619,39 euroa. Ilman esitettyä muutosta vuosiomavastuu nousisi vuonna 2024 667,87 euroon. Esityksen tavoitteena on välttää vuosiomavastuun määrän nouseminen kahdella indeksitarkistuksella ja hillitä vuosiomavastuun määrän nousemista ja parantaa näin paljon lääkkeitä käyttävien asemaa.

Vaikka hallituksen esitys pyrkii hillitsemään vuosiomavastuun määrän nousemista, on tärkeää tunnistaa, että myös esitetty pienempi korotus voi olla pienituloisille ja paljon sairastaville liian suuri. STTK katsookin, että vuosiomavastuuta ei tulisi korottaa nykyisestä tasosta. Omavastuun korottaminen vaikeuttaa pienituloisten ja paljon sairastavien henkilöiden mahdollisuuksia ostaa tarvitsemansa lääkkeet ja heikentää heidän taloudellista asemaansa.

STTK pitää tärkeänä, että terveydenhuollon asiakasmaksukatto, lääkekatto ja matkakatto yhdistettäisiin yhdeksi terveydenhuollon kokonaismaksukatoksi. Samalla omavastuuta tulisi laskea merkittävästi. Tämä helpottaisi taloudellisesti heikossa asemassa olevien kansalaisten asemaa, takaisi paremmin terveydenhuollon yhdenvertaisuuden toteutumista ja voisi vähentää ulosottojen määrää.

Lisäksi STTK muistuttaa, että maksukattojen nollaantuminen vuoden vaihteessa on monelle pienituloiselle ongelma. Siksi olisi perusteltua selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön vaihtoehtoinen toimintamalli, joka jaksottaisi maksurasitusta pidemmälle aikavälille eikä kohdistaisi maksurasitusta pelkästään alkuvuoteen.

Ida Nummelin
STTK ry

Ajankohtaista

29.9.2023

Ammattiliitto Jyty: Metsäkeskuksen rahoituksesta ja henkilöstöstä ei saa leikata

Lue
29.9.2023

Anoppi ja sinä

Lue
29.9.2023

SuPer nostaa järjestöllistä valmiuttaan

Lue
29.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 3. lokakuuta

Lue
27.9.2023

Haemme joukkoomme juristia

Lue
27.9.2023

Työmarkkinajohtajat tapasivat Orpon

Lue
27.9.2023

Hallituksen työelätoimet voivat lisätä syrjintää

Lue
25.9.2023

Kestävän kehityksen tavoitteet liukumassa tavoittamattomiin

Lue