Sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttaminen

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Lääkekorvausjärjestelmän lääkekustannusten vuosiomavastuun tasoa ehdotetaan muutettavaksi vuoden 2024 alusta. Muutos on suunniteltu toteutettavaksi niin, että vuoden 2023 alussa tekemättä jätetty indeksimuutos jätettäisiin pysyvästi välistä. Vuoden 2024 alussa indeksimuutosta verrattaisiin vuoden 2023 tasoon, eikä vuoden 2022 tasoon.

Vuonna 2023 vuosiomavastuu on 592,16 euroa. Ehdotuksen mukaan vuonna 2024 vuosiomavastuu olisi 619,39 euroa. Ilman esitettyä muutosta vuosiomavastuu nousisi vuonna 2024 667,87 euroon. Esityksen tavoitteena on välttää vuosiomavastuun määrän nouseminen kahdella indeksitarkistuksella ja hillitä vuosiomavastuun määrän nousemista ja parantaa näin paljon lääkkeitä käyttävien asemaa.

Vaikka hallituksen esitys pyrkii hillitsemään vuosiomavastuun määrän nousemista, on tärkeää tunnistaa, että myös esitetty pienempi korotus voi olla pienituloisille ja paljon sairastaville liian suuri. STTK katsookin, että vuosiomavastuuta ei tulisi korottaa nykyisestä tasosta. Omavastuun korottaminen vaikeuttaa pienituloisten ja paljon sairastavien henkilöiden mahdollisuuksia ostaa tarvitsemansa lääkkeet ja heikentää heidän taloudellista asemaansa.

STTK pitää tärkeänä, että terveydenhuollon asiakasmaksukatto, lääkekatto ja matkakatto yhdistettäisiin yhdeksi terveydenhuollon kokonaismaksukatoksi. Samalla omavastuuta tulisi laskea merkittävästi. Tämä helpottaisi taloudellisesti heikossa asemassa olevien kansalaisten asemaa, takaisi paremmin terveydenhuollon yhdenvertaisuuden toteutumista ja voisi vähentää ulosottojen määrää.

Lisäksi STTK muistuttaa, että maksukattojen nollaantuminen vuoden vaihteessa on monelle pienituloiselle ongelma. Siksi olisi perusteltua selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön vaihtoehtoinen toimintamalli, joka jaksottaisi maksurasitusta pidemmälle aikavälille eikä kohdistaisi maksurasitusta pelkästään alkuvuoteen.

Ida Nummelin
STTK ry

Ajankohtaista

23.4.2024

SuPer vaatii valtakunnallisia kielikokeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Lue
22.4.2024

Suomen työmarkkinatilanne herättää kansainvälistä huomiota

Lue
22.4.2024

Yksityisen opetusalan työriidan sovintoesitys hylättiin – lakko useissa oppilaitoksissa 23.–24.4.

Lue
22.4.2024

Simpukkapatoja ja työelämän lainsäädäntöä

Lue
19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue