Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuudet ja kuntoutusrahaetuudet

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Esityksessä ehdotetaan, että Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisten nuorten kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärän tasoa lasketaan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan laskukaavaa muutetaan.
Jatkossa Kansaneläkelaitoksen kuntoutusrahassa olisi vain yksi vähimmäismäärä, sekä vain yksi laskukaava vähimmäismäärän ylittäville kuntoutusrahoille.

STTK ei pidä kannatettavana leikkauksia, koska ne vähentävät kannusteita osallistua ammatilliseen kuntoutukseen. Erityisesti nuorten osalta keskeistä on, että kiinnittymistä työelämään tuetaan mahdollisimman tehokkaasti sekä ammatillisen kuntoutuksen keinoin että turvaamalla kuntoutuksen aikainen toimeentulo. STTK pitää ongelmallisena sitä, että suunnitellut heikennykset kohdistuisivat erityisesti nuoriin.

Nuorten kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärän korotus takuueläkkeen tasolle vuonna 2016 tehtiin siksi, että noston katsottiin lisäävän etuuksien saajien mahdollisuuksia ja motivaatiota hakeutua kuntoutukseen.

Käytännössä nuoren kuntoutusraha määräytyy työtulojen puuttumisen vuoksi aina vähimmäismäärän suuruiseksi. Vuosina 2010–2015, ennen vuonna 2016 säädettyä korotusta, ei myönnetty yhtään vähimmäismäärää suurempaa nuoren kuntoutusrahaa.

Ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärän tasokorotuksella on ollut tarkoituksena kannustaa työikäisiä osatyökykyisiä hakeutumaan ammatilliseen kuntoutukseen työkyvyttömyyseläkkeen sijaan. Kannustimen poistaminen vähentää todennäköisesti motivaatiota osallistua ammatilliseen kuntoutukseen ja siten mahdollisuutta työllistyä.

Ida Nummelin
STTK ry

Ajankohtaista

22.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 26. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Huoli toimeentulosta on opiskelijan stressi

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro valmistautuu mielenilmauksiin

Lue
21.9.2023

Onko meillä osaajia, kun suhdanne joskus kääntyy?

Lue
21.9.2023

SuPerin Paavola: Vammaispalvelulain voimaantuloa ei saa lykätä

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro: Orpon hallitus ottaa työntekijöiltä ja antaa työnantajille

Lue
20.9.2023

Ammattiliitto Jyty on pettynyt budjettiriihen lopputulokseen – ”Historiallisen epäoikeudenmukainen budjettiesitys”

Lue
19.9.2023

STTK: Budjetin talouden sopeuttamiskeinot epäoikeudenmukaisia ja tehottomia

Lue