Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuudet ja kuntoutusrahaetuudet

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Esityksessä ehdotetaan, että Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisten nuorten kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärän tasoa lasketaan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan laskukaavaa muutetaan.
Jatkossa Kansaneläkelaitoksen kuntoutusrahassa olisi vain yksi vähimmäismäärä, sekä vain yksi laskukaava vähimmäismäärän ylittäville kuntoutusrahoille.

STTK ei pidä kannatettavana leikkauksia, koska ne vähentävät kannusteita osallistua ammatilliseen kuntoutukseen. Erityisesti nuorten osalta keskeistä on, että kiinnittymistä työelämään tuetaan mahdollisimman tehokkaasti sekä ammatillisen kuntoutuksen keinoin että turvaamalla kuntoutuksen aikainen toimeentulo. STTK pitää ongelmallisena sitä, että suunnitellut heikennykset kohdistuisivat erityisesti nuoriin.

Nuorten kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärän korotus takuueläkkeen tasolle vuonna 2016 tehtiin siksi, että noston katsottiin lisäävän etuuksien saajien mahdollisuuksia ja motivaatiota hakeutua kuntoutukseen.

Käytännössä nuoren kuntoutusraha määräytyy työtulojen puuttumisen vuoksi aina vähimmäismäärän suuruiseksi. Vuosina 2010–2015, ennen vuonna 2016 säädettyä korotusta, ei myönnetty yhtään vähimmäismäärää suurempaa nuoren kuntoutusrahaa.

Ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärän tasokorotuksella on ollut tarkoituksena kannustaa työikäisiä osatyökykyisiä hakeutumaan ammatilliseen kuntoutukseen työkyvyttömyyseläkkeen sijaan. Kannustimen poistaminen vähentää todennäköisesti motivaatiota osallistua ammatilliseen kuntoutukseen ja siten mahdollisuutta työllistyä.

Ida Nummelin
STTK ry

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue