Lausunto vapaasta sivistystyöstä

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 13 §

STTK katsoo, että opintokeskusten tulee voida jatkossakin ilmoittaa yksikköhintalaskentaan opiskelijoiden matka- majoitus- ja ruokailukustannukset.

Esityksessä tulisi tunnistaa paremmin opintokeskusten toimintaan liittyvät erityispiirteet, jotka erottavat opintokeskukset muista vapaan sivistystyön toimintamuodoista. Opintokeskusten toiminta on valtakunnallista ja koulutusta järjestetään yhteistyössä kanssajärjestäjien kanssa. Opintokeskuksilla ei ole omia toimitiloja eri puolilla maata, vaan koulutukset toteutetaan siellä, missä osallistujat ovat. Osallistujille kuitenkin aiheutuu kuluja matkustamisesta koulutuspaikalle.

Onko teillä täydennettävää vaikutusarvioihin?

Esityksessä tulisi tunnistaa laajemmin vaikutukset opiskelijoihin. Yksikköhintojen laskentaan esitetyt muutokset heikentäisivät järjestö- ja yhdistystoimintaan osallistuvien vapaaehtoisten mahdollisuuksia osallistua koulutukseen, jossa vahvistetaan järjestötoimintaan liittyvää osaamista. Myös alueelliset vaikutukset erityisesti harvaan asutuilla alueilla asuville tulisi huomioida paremmin.

Opiskelijavaikutuksia arvioitaessa tulisi huomioida myös hallitusohjelman mukaiset rahoitusleikkaukset, jotka toteutuessaan vähentäisivät opintokeskusten rahoitusta jopa 40 prosentilla ja heikentäisivät entisestään koulutusmahdollisuuksia.

Riina Nousiainen
STTK ry

Ajankohtaista

19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue
17.4.2024

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Lue
16.4.2024

Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Lue
16.4.2024

Tehy kritisoi voimakkaasti hallituksen leikkauksia synnytyksistä, hoitotakuusta ja ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta

Lue
16.4.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

Lue