Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

EU:n hiilirajamekanismin tavoitteena on kohdistaa sekä EU:ssa valmistetuille tuotteille että kolmannesta maasta tuoduille tuotteille yhtäläinen päästöihin perustuva kustannus. STTK katsoo, että hiilirajamekanismiasetus osaltaan tukee teollisuuden kilpailukykyä Euroopan unionin sisällä suhteessa EU:n ulkopuolisten maiden tuotantoon. Tämä voi estää EU:n ja ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta haitallista teollisuuden siirtymää maihin, joissa hyödykkeiden hiilikuormaan kohdistuu vähemmän regulaatiota.

Euroopan unionin arvion mukaan asetus ei vaikuta heikentävästi työllisyyteen EU:n sisällä, mutta sillä voi olla välillisiä kustannuksia nostava vaikutus. STTK korostaa, niin hiilirajamekanismin toimeenpanossa, kuin muissa vihreän siirtymän toimissa tulisi huomioida suomalaisen teollisuuden kilpailukyky ja työllisyysvaikutukset.

Esityksessä hiilirajamekanismin täytäntöönpanoon liittyvät lakimuutokset koskevat toimivaltaista viranomaista, sen toimivaltuuksia sekä toimijoihin kohdistuvia seuraamuksia.
STTK pitää perusteltuna, että toimivaltaisena viranomaisena toimii hiilirajamekanismin osalta Tulli. Siirtymäkaudella viranomaisen tehtävät painottuvat tiedotustoimintaan, neuvontaan, raportointivelvoitteen seurantaan, laiminlyöntien sanktiointiin ja ilmoittajien valtuuttamiseen. STTK korostaa, että täytäntöönpanoon liittyvät uudet tehtävät tulee ottaa tulevaisuudessa huomioon Tullin toimintaresursseissa sekä varmistamalla henkilöstön osaamisen kehittäminen uusien tehtävien osalta.

STTK pitää perusteltuna, että hiilirajamekanismiasetuksen kansallisen toimeenpanon kehittämisestä ja seuraamisesta vastaa Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö.

Jaakko Haikonen
STTK ry

Ajankohtaista

22.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 26. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Huoli toimeentulosta on opiskelijan stressi

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro valmistautuu mielenilmauksiin

Lue
21.9.2023

Onko meillä osaajia, kun suhdanne joskus kääntyy?

Lue
21.9.2023

SuPerin Paavola: Vammaispalvelulain voimaantuloa ei saa lykätä

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro: Orpon hallitus ottaa työntekijöiltä ja antaa työnantajille

Lue
20.9.2023

Ammattiliitto Jyty on pettynyt budjettiriihen lopputulokseen – ”Historiallisen epäoikeudenmukainen budjettiesitys”

Lue
19.9.2023

STTK: Budjetin talouden sopeuttamiskeinot epäoikeudenmukaisia ja tehottomia

Lue