Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

EU:n hiilirajamekanismin tavoitteena on kohdistaa sekä EU:ssa valmistetuille tuotteille että kolmannesta maasta tuoduille tuotteille yhtäläinen päästöihin perustuva kustannus. STTK katsoo, että hiilirajamekanismiasetus osaltaan tukee teollisuuden kilpailukykyä Euroopan unionin sisällä suhteessa EU:n ulkopuolisten maiden tuotantoon. Tämä voi estää EU:n ja ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta haitallista teollisuuden siirtymää maihin, joissa hyödykkeiden hiilikuormaan kohdistuu vähemmän regulaatiota.

Euroopan unionin arvion mukaan asetus ei vaikuta heikentävästi työllisyyteen EU:n sisällä, mutta sillä voi olla välillisiä kustannuksia nostava vaikutus. STTK korostaa, niin hiilirajamekanismin toimeenpanossa, kuin muissa vihreän siirtymän toimissa tulisi huomioida suomalaisen teollisuuden kilpailukyky ja työllisyysvaikutukset.

Esityksessä hiilirajamekanismin täytäntöönpanoon liittyvät lakimuutokset koskevat toimivaltaista viranomaista, sen toimivaltuuksia sekä toimijoihin kohdistuvia seuraamuksia.
STTK pitää perusteltuna, että toimivaltaisena viranomaisena toimii hiilirajamekanismin osalta Tulli. Siirtymäkaudella viranomaisen tehtävät painottuvat tiedotustoimintaan, neuvontaan, raportointivelvoitteen seurantaan, laiminlyöntien sanktiointiin ja ilmoittajien valtuuttamiseen. STTK korostaa, että täytäntöönpanoon liittyvät uudet tehtävät tulee ottaa tulevaisuudessa huomioon Tullin toimintaresursseissa sekä varmistamalla henkilöstön osaamisen kehittäminen uusien tehtävien osalta.

STTK pitää perusteltuna, että hiilirajamekanismiasetuksen kansallisen toimeenpanon kehittämisestä ja seuraamisesta vastaa Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö.

Jaakko Haikonen
STTK ry

Ajankohtaista

5.3.2024

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävät maksut

Lue
5.3.2024

Ammattiliitto Jyty: Kolmasosa henkilöstöstä jätettiin ammattikorkeakouluja koskevan työehtosopimuksen ulkopuolelle

Lue
5.3.2024

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli

Lue
5.3.2024

Yliopistojen rahoitusmalli

Lue
4.3.2024

Tehy: Paikallisesta sopimisesta ei saa tulla vain uusi keino heikentää työehtoja

Lue
4.3.2024

SAK, Akava ja STTK: Työuralla tapahtuva opiskelu vaatii tukea

Lue
1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue