Tutkitusti totta: SASKin työ maailmalla on vaikuttavaa – työolot paranevat koulutuksella

Parantaako ammattiliittojen tarjoama koulutus työoloja Mosambikissa? Siltä näyttää. Koulutetut työntekijät pystyvät parantamaan työolojaan.

Tieteellinen tutkimus SASKin työstä Mosambikissa osoittaa esimerkiksi, että jo paripäiväinen, neuvottelutaitoihin keskittyvä koulutus antaa työntekijöille ja heidän edustajilleen eväitä parantaa työoloja: palkattoman työn tekeminen väheni, ja työtunnit lisääntyivät. Samalla työntekijöiden ansiotaso nousi.

Vastaus on tärkeä SASKille, joka on tehnyt työelämän ihmisoikeuksien puolesta työtä Mosambikissa jo yli 30 vuotta, ja tälläkin hetkellä hankkeita on meneillään kuusi. Alasta riippumatta yksi SASKin tärkeä toimintatapa on tukea laadukkaiden koulutusten järjestämistä työpaikoilla ja liitoissa. Niiden tavoitteena on paitsi tehdä työntekijät tietoisiksi työelämän säännöistä ja omista oikeuksistaan, myös valaa heidän edustajiinsa valmiudet neuvotella työnantajapuolen kanssa työehdoista ja muistakin työn tekemiseen liittyvistä asioista.

– On hienoa saada tutkimukseen perustuva varmuus siitä, että suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen tuella ja suomalaisin kehitysyhteistyövaroin toteutettu pienikin toimi – eli jo kaksipäiväinen koulutus – antaa näin positiivisen ja selkeän tuloksen. Tästä on hyvä jatkaa, SASKin toiminnanjohtaja Janne Ronkainen sanoo.

SASK siis halusi kysymykseen työnsä vaikuttavuudesta puolueettoman ja tutkitun vastauksen oman toimintansa kehittämisen tueksi. Niinpä työelämätutkijoiden Lauro Carnicellin, Tuomas Kososen ja Jukka Pirttilän johdolla toteutettiin tutkimus, jossa erikseen kolmen vuoden kuluessa kerätyn haastatteluaineiston perusteella voitiin verrata keskenään työpaikkoja, joissa on järjestetty SASKin tukemaa ammattiliiton koulutusta ja niitä, joissa koulutusta ei ole ollut tarjolla.

Hienoinen vaikutus myös työntekijöiden järjestäytymiseen

Tulosten mukaan koulutusta saaneiden luottamusmiesten ja muiden aktiivien työpaikoilla pystyttiin kasvattamaan työtuntien määrää ja vähentämään palkatta tehtyä työtä. Ansiotaso siis nousi, mikä hyödytti työntekijöitä kaikkiaan 35 työpaikalla. Se kertoo ay-toiminnan vaikuttavuudesta.

Tutkimuksessa saatiin viitteitä myös siitä, että koulutuksella olisi myönteinen vaikutus työpaikkojen järjestäytymisasteeseen eli siihen, kuinka moni kuuluu ammattiliittoon.

Tutkimukseen osallistui viisi eri alan paikallista ammattiliittoa, joiden jäsenet työskentelevät rakennus-, metalli- ja kuljetusaloilla, hotelleissa ja kemianteollisuudessa. Työpaikkoja oli kaikkiaan 251, ja ne sijaitsivat kolmella alueella eri puolilla Mosambikia.

Työpaikkojen lähtötilanne selvitettiin ennen koulutusten järjestämistä huhti-lokakuussa 2019. Silloin haastateltiin liki tuhatta henkilöä. Haastattelut toteutettiin työpaikoilla, joissa ei aikaisemmin ole järjestetty koulutuksia.

Koulutukset ajoittuivat kevään 2020 ja syksyn 2021 välille. Niiden jälkeen aikaisemmin haastatelluista onnistuttiin saamaan toiseen haastatteluun noin kaksi kolmannesta, ja heille kaikille esitettiin samat kysymykset. Sitten verrattiin vastauksia koulutusta saaneiden ja siitä paitsi jääneiden kesken.

Carnicelli esittelee tuloksia ja pitää niitä matkan varrella kohdatut vaikeudet huomioiden myönteisinä.

– Työntekijöiden tietoisuuden parantaminen vaikutti heidän työoloihinsa. Pidän merkittävimpänä tuloksena palkatta tehdyn työn vähenemistä.

Kapuloita rattaisiin toi tietenkin maailmanlaajuinen pandemia.

– Työpaikoilla järjestettäviä koulutuksia jouduttiin siirtämään, jotta ihmisten terveys ei vaarantuisi niihin osallistumisen takia, Carnicelli kertoo.

– Lisäksi yksi alue jouduttiin jättämään tutkimuksen ulkopuolelle Mosambikia maaliskuussa 2019 koetelleen sykloni Idain vuoksi.

Teksti: Sini Saaritsa

Kuva: Laura Ventä

Tutkimus

The impacts of union-led training on working conditions. Experimental evidence from Mozambique

Tiedote tutkimuksesta (enemmän kehitysyhteistyön näkökulmasta)

Tutkijat

Lauro Carnicelli (Labore)
Tuomas Kosonen (VATT)
Jukka Pirttilä (Helsingin yliopisto)

Juttu on julkaistu SASKin verkkosivuilla, ja se on vapaasti jäsenjärjestöjemme käytettävissä. Samoin kuin tiedote, johon linkki ylempänä.

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on työelämän ihmisoikeusjärjestö. Sen toiminta perustuu ajatukseen, että kestävin tapa poistaa maailmasta köyhyys ja eriarvoisuus on ihmisarvoinen työ, jolla pystyy elättämään itsensä ja perheensä. Jokaisella on oikeus turvallisiin ja inhimillisiin työoloihin. STTK on yksi SASKin jäsenjärjestöistä.

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue