SuPerin Paavola: Lääkäri-sairaanhoitaja-lähihoitaja-työparimalli helpottaisi työvoimapulaa hyvinvointialueilla

SuPer ajaa lääkäri-sairaanhoitaja-lähihoitaja-työparimallia sosiaali- ja terveyskeskuksiin eli sote-keskuksiin. – Malli vastaa ikääntyvän väestön palvelutarpeeseen sekä helpottaa alan työvoimapulaa, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

Hoitoon pääsy on vaikeutunut monin paikoin aiheuttaen turhia komplikaatioita, vakavia haittoja ja lisännyt kalliita erikoissairaanhoidon palveluita. Myös erikoissairaanhoidon palvelut ovat ruuhkautuneet pahasti. Päivystysten tilanne on hälyttävä, koska asiakkaille ei ole tarjota aina ajoissa jatkohoitopaikkaa.

Terveyskeskuslääkärin työajasta kuluu iso osa muuhun kuin lääkärin työhön. Asiakkaat ovat usein iäkkäitä, jolloin heidän kanssaan kuluu paljon aikaa. – Lääkäri-sairaanhoitaja-lähihoitaja-työparimalli toisi tähän ratkaisun, Paavola muistuttaa.

Henkilöstörakenteella on suuri merkitys oikea-aikaisten ja vaikuttavien palveluiden saatavuuteen, kustannuksiin, henkilöstön riittävyyteen ja alan vetovoimaan. Lähi- ja perushoitajien ammattiosaaminen on tärkeä huomioida hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa. – Useilla lähi- ja perushoitajilla on koulutuksen lisäksi runsaasti työkokemusta ja alueen paikallista tuntemusta, jotka sujuvoittavat asiakkaiden palveluiden tarpeeseen vastaamista oikea-aikaisesti, Paavola sanoo.

Tehtäviä, joissa lähihoitajat voivat helpottaa lääkäreiden työtä ovat esimerkiksi toimenpiteissä avustaminen, lääkitystietojen tarkistaminen reseptikeskuksesta, työhuoneen varusteluun liittyvät asiat, asiakkaiden ja potilaiden valmistelu lääkärin vastaanotolle ja jatkohoidon ohjaus sekä sosiaalipuolen palveluohjaus. Lääkäri-sairaanhoitaja-lähihoitaja-työparimallin lisäksi lähihoitajat voivat toimia tiiminvetäjinä vanhustenhoidossa ja helpottaa näin työvoimapulaa ja sujuvoittaa palvelutoimintaa.

Lähihoitajat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Tutkintoa on kehitetty säännöllisesti vastaamaan työelämän osaamistarpeisiin.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätiedot: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

Ajankohtaista

27.3.2023

STTK: Seuraavalla hallituskaudella tarvitaan enemmän ja eettisempää maahanmuuttopolitiikkaa

Lue
27.3.2023

Tehy: Suomen ja HUSin pystyttävä parempaan – hoitajapulaa ei voi sysätä muiden maiden ratkaistavaksi

Lue
27.3.2023

Työyhteisö: Kannettava kuorma vai kannatteleva voima?

Lue
27.3.2023

Koulutustason lasku on pysäytettävä, koulutuksesta leikkaamalla se ei onnistu

Lue
22.3.2023

Autoliikennealoille syntyi uusi kaksivuotinen sopimusratkaisu

Lue
22.3.2023

Super ja La Carita -säätiö palkitsivat kolme työyhteisöä laadukkaasta vanhustyöstä

Lue
22.3.2023

Jokaisen äänellä on väliä

Lue
22.3.2023

Ministeriön ja tutkimuksen sopeutusvisiot – ei aina yksi yhteen

Lue