SuPerin Paavola: Lääkäri-sairaanhoitaja-lähihoitaja-työparimalli helpottaisi työvoimapulaa hyvinvointialueilla

SuPer ajaa lääkäri-sairaanhoitaja-lähihoitaja-työparimallia sosiaali- ja terveyskeskuksiin eli sote-keskuksiin. – Malli vastaa ikääntyvän väestön palvelutarpeeseen sekä helpottaa alan työvoimapulaa, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

Hoitoon pääsy on vaikeutunut monin paikoin aiheuttaen turhia komplikaatioita, vakavia haittoja ja lisännyt kalliita erikoissairaanhoidon palveluita. Myös erikoissairaanhoidon palvelut ovat ruuhkautuneet pahasti. Päivystysten tilanne on hälyttävä, koska asiakkaille ei ole tarjota aina ajoissa jatkohoitopaikkaa.

Terveyskeskuslääkärin työajasta kuluu iso osa muuhun kuin lääkärin työhön. Asiakkaat ovat usein iäkkäitä, jolloin heidän kanssaan kuluu paljon aikaa. – Lääkäri-sairaanhoitaja-lähihoitaja-työparimalli toisi tähän ratkaisun, Paavola muistuttaa.

Henkilöstörakenteella on suuri merkitys oikea-aikaisten ja vaikuttavien palveluiden saatavuuteen, kustannuksiin, henkilöstön riittävyyteen ja alan vetovoimaan. Lähi- ja perushoitajien ammattiosaaminen on tärkeä huomioida hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa. – Useilla lähi- ja perushoitajilla on koulutuksen lisäksi runsaasti työkokemusta ja alueen paikallista tuntemusta, jotka sujuvoittavat asiakkaiden palveluiden tarpeeseen vastaamista oikea-aikaisesti, Paavola sanoo.

Tehtäviä, joissa lähihoitajat voivat helpottaa lääkäreiden työtä ovat esimerkiksi toimenpiteissä avustaminen, lääkitystietojen tarkistaminen reseptikeskuksesta, työhuoneen varusteluun liittyvät asiat, asiakkaiden ja potilaiden valmistelu lääkärin vastaanotolle ja jatkohoidon ohjaus sekä sosiaalipuolen palveluohjaus. Lääkäri-sairaanhoitaja-lähihoitaja-työparimallin lisäksi lähihoitajat voivat toimia tiiminvetäjinä vanhustenhoidossa ja helpottaa näin työvoimapulaa ja sujuvoittaa palvelutoimintaa.

Lähihoitajat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Tutkintoa on kehitetty säännöllisesti vastaamaan työelämän osaamistarpeisiin.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätiedot: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

Ajankohtaista

23.4.2024

SuPer vaatii valtakunnallisia kielikokeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Lue
22.4.2024

Suomen työmarkkinatilanne herättää kansainvälistä huomiota

Lue
22.4.2024

Yksityisen opetusalan työriidan sovintoesitys hylättiin – lakko useissa oppilaitoksissa 23.–24.4.

Lue
22.4.2024

Simpukkapatoja ja työelämän lainsäädäntöä

Lue
19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue