Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta koskien työtulovähennystä ja matkakuluvähennystä

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle

Työtulovähennyksen enimmäismäärän korottaminen ikään perustuen porrastetusti 60, 62 ja 65 vuotta täyttäneillä

Työllisyysasteen nostaminen pohjoismaiselle tasolle on tärkeää julkisen talouden kestävyyden lisäämiseksi. Ikääntyneiden työssä pysymistä ja työhön pääsemistä on kannattavaa tukea verotuksen kautta. Hallituksen esitys työtulovähennyksen porrastamisesta ikään perustuen tukee ikääntyneiden työllisyysasteen parantumista, koska se kannustaa työtulojen hankkimiseen.
STTK tukee tehtyä esitystä.

Perhevapailla olevien henkilöiden asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella tehtävän vähennyksen omavastuun alentaminen

Perhevapailla olevien henkilöiden asunnon ja työmatkan välisten matkakustannusten verovähennyksen omavastuun alentaminen on oikeudenmukaista, koska osa-aikaisesta työstä saatava palkka on pienempi. Tämän vuoksi myös työmatkakustannusten verovähennyksen omavastuun tulee olla samassa suhteessa pienempi. STTK kannattaa hallituksen esitystä.

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten enimmäismäärän korotuksen ja kilometrikohtaisen vähennyksen korotuksen jatkaminen vuonna 2023

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten enimmäismäärän korottaminen ja oman auton käytön kilometrikohtaisen vähennyksen korottamisen jatkaminen tukevat työvoiman liikkuvuutta ja työllisyyttä. Polttoaineiden hinnat ovat edelleen ennätyskorkealla ja lisäävät työn ja kodin välisten työmatkojen kustannuksia erityisesti harvaan asutuilla seuduilla, jossa julkista liikennettä ei ole käytössä. STTK näkee perusteltuna hallituksen esityksen korotusten jatkamisesta myös ensi vuonna.

Seppo Nevalainen
STTK ry

Ajankohtaista

28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue
24.11.2023

Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan muuttaminen

Lue
24.11.2023

Sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinta v. 2024

Lue
24.11.2023

Ammattiliitto Pron edustajisto kritisoi aitojen neuvottelujen puutetta työelämäuudistuksissa

Lue
24.11.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen työnseisauksen 29. marraskuuta

Lue