Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta koskien työtulovähennystä ja matkakuluvähennystä

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle

Työtulovähennyksen enimmäismäärän korottaminen ikään perustuen porrastetusti 60, 62 ja 65 vuotta täyttäneillä

Työllisyysasteen nostaminen pohjoismaiselle tasolle on tärkeää julkisen talouden kestävyyden lisäämiseksi. Ikääntyneiden työssä pysymistä ja työhön pääsemistä on kannattavaa tukea verotuksen kautta. Hallituksen esitys työtulovähennyksen porrastamisesta ikään perustuen tukee ikääntyneiden työllisyysasteen parantumista, koska se kannustaa työtulojen hankkimiseen.
STTK tukee tehtyä esitystä.

Perhevapailla olevien henkilöiden asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella tehtävän vähennyksen omavastuun alentaminen

Perhevapailla olevien henkilöiden asunnon ja työmatkan välisten matkakustannusten verovähennyksen omavastuun alentaminen on oikeudenmukaista, koska osa-aikaisesta työstä saatava palkka on pienempi. Tämän vuoksi myös työmatkakustannusten verovähennyksen omavastuun tulee olla samassa suhteessa pienempi. STTK kannattaa hallituksen esitystä.

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten enimmäismäärän korotuksen ja kilometrikohtaisen vähennyksen korotuksen jatkaminen vuonna 2023

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten enimmäismäärän korottaminen ja oman auton käytön kilometrikohtaisen vähennyksen korottamisen jatkaminen tukevat työvoiman liikkuvuutta ja työllisyyttä. Polttoaineiden hinnat ovat edelleen ennätyskorkealla ja lisäävät työn ja kodin välisten työmatkojen kustannuksia erityisesti harvaan asutuilla seuduilla, jossa julkista liikennettä ei ole käytössä. STTK näkee perusteltuna hallituksen esityksen korotusten jatkamisesta myös ensi vuonna.

Seppo Nevalainen
STTK ry

Ajankohtaista

5.10.2022

Julia Kurki Ammattiliitto Pron yhteiskuntasuhteiden asiantuntijaksi

Lue
4.10.2022

Sähkötuet eivät opiskelijaa tue 

Lue
4.10.2022

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen hoitajajärjestöjen sopuun

Lue
4.10.2022

SuPer ja Tehy hyväksyivät sovintoehdotuksen: Sote-sopimukseen oma palkkaohjelma, koronakorvaus ja useita parannuksia työoloihin

Lue
3.10.2022

Uusin podcast jakso käsittelee ruskean kokemuksia työelämässä

Lue
3.10.2022

Tehy ja SuPer: Valtakunnansovittelija on antanut sovintoehdotuksen

Lue
30.9.2022

Jytyn kysely: Koulunkäynninohjaajien asemaa parannettava – ”Inkluusio ei toimi, jos ammattilaisista ei huolehdita

Lue
29.9.2022

Juristi, hae meille töihin

Lue