Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta koskien työtulovähennystä ja matkakuluvähennystä

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle

Työtulovähennyksen enimmäismäärän korottaminen ikään perustuen porrastetusti 60, 62 ja 65 vuotta täyttäneillä

Työllisyysasteen nostaminen pohjoismaiselle tasolle on tärkeää julkisen talouden kestävyyden lisäämiseksi. Ikääntyneiden työssä pysymistä ja työhön pääsemistä on kannattavaa tukea verotuksen kautta. Hallituksen esitys työtulovähennyksen porrastamisesta ikään perustuen tukee ikääntyneiden työllisyysasteen parantumista, koska se kannustaa työtulojen hankkimiseen.
STTK tukee tehtyä esitystä.

Perhevapailla olevien henkilöiden asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella tehtävän vähennyksen omavastuun alentaminen

Perhevapailla olevien henkilöiden asunnon ja työmatkan välisten matkakustannusten verovähennyksen omavastuun alentaminen on oikeudenmukaista, koska osa-aikaisesta työstä saatava palkka on pienempi. Tämän vuoksi myös työmatkakustannusten verovähennyksen omavastuun tulee olla samassa suhteessa pienempi. STTK kannattaa hallituksen esitystä.

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten enimmäismäärän korotuksen ja kilometrikohtaisen vähennyksen korotuksen jatkaminen vuonna 2023

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten enimmäismäärän korottaminen ja oman auton käytön kilometrikohtaisen vähennyksen korottamisen jatkaminen tukevat työvoiman liikkuvuutta ja työllisyyttä. Polttoaineiden hinnat ovat edelleen ennätyskorkealla ja lisäävät työn ja kodin välisten työmatkojen kustannuksia erityisesti harvaan asutuilla seuduilla, jossa julkista liikennettä ei ole käytössä. STTK näkee perusteltuna hallituksen esityksen korotusten jatkamisesta myös ensi vuonna.

Seppo Nevalainen
STTK ry

Ajankohtaista

27.1.2023

Ammattiliitto Pro ilmoitti kolmipäiväisestä lakosta ja ylityökiellosta kemian alalle

Lue
27.1.2023

SuPerin Paavola Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Laadukas lähihoitajakoulutus on merkittävä alan vetovoimatekijä

Lue
27.1.2023

Tehy: Lähihoitajapula heikentää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta

Lue
26.1.2023

Pro ja ERTO ovat tänään 26.1. ilmoittaneet lakosta taloushallintoalalle

Lue
26.1.2023

ERTO ja Pro antoivat taloushallintoalalle lakkovaroituksen

Lue
26.1.2023

Suunnittelu- ja konsulttialalle ylityökielto ja työasioissa vapaa-aikana matkustamisen kielto

Lue
26.1.2023

Osaajapula ratkaistaan koulutuksen tasa-arvolla 

Lue
26.1.2023

Vihreä siirtymäkään ei osaamatta onnistu

Lue