Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta koskien työtulovähennystä ja matkakuluvähennystä

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle

Työtulovähennyksen enimmäismäärän korottaminen ikään perustuen porrastetusti 60, 62 ja 65 vuotta täyttäneillä

Työllisyysasteen nostaminen pohjoismaiselle tasolle on tärkeää julkisen talouden kestävyyden lisäämiseksi. Ikääntyneiden työssä pysymistä ja työhön pääsemistä on kannattavaa tukea verotuksen kautta. Hallituksen esitys työtulovähennyksen porrastamisesta ikään perustuen tukee ikääntyneiden työllisyysasteen parantumista, koska se kannustaa työtulojen hankkimiseen.
STTK tukee tehtyä esitystä.

Perhevapailla olevien henkilöiden asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella tehtävän vähennyksen omavastuun alentaminen

Perhevapailla olevien henkilöiden asunnon ja työmatkan välisten matkakustannusten verovähennyksen omavastuun alentaminen on oikeudenmukaista, koska osa-aikaisesta työstä saatava palkka on pienempi. Tämän vuoksi myös työmatkakustannusten verovähennyksen omavastuun tulee olla samassa suhteessa pienempi. STTK kannattaa hallituksen esitystä.

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten enimmäismäärän korotuksen ja kilometrikohtaisen vähennyksen korotuksen jatkaminen vuonna 2023

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten enimmäismäärän korottaminen ja oman auton käytön kilometrikohtaisen vähennyksen korottamisen jatkaminen tukevat työvoiman liikkuvuutta ja työllisyyttä. Polttoaineiden hinnat ovat edelleen ennätyskorkealla ja lisäävät työn ja kodin välisten työmatkojen kustannuksia erityisesti harvaan asutuilla seuduilla, jossa julkista liikennettä ei ole käytössä. STTK näkee perusteltuna hallituksen esityksen korotusten jatkamisesta myös ensi vuonna.

Seppo Nevalainen
STTK ry

Ajankohtaista

31.5.2023

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola on paikalla lakkokohteessa 1.6.2023 klo 9:30

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle hakusaarto ja keikkailukielto

Lue
31.5.2023

Uusia yksityisen sosiaalipalvelualan lakkovaroituksia hoivakoteihin ja lastensuojeluun

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle määräaikainen, rajattu hakusaarto ja koko sopimusalaa koskeva määräaikainen keikkailukielto

Lue
31.5.2023

SuPer on antanut useita lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle ja julistanut hakusaarron ja keikkailukiellon

Lue
31.5.2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu 14.6. asti – ohjeet jäsenille

Lue
31.5.2023

Hakusaarto ja keikkailukielto 31.5.–14.6. – ohjeet jäsenille

Lue
31.5.2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko – ohjeita jäsenille

Lue