Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta koskien työtulovähennystä ja matkakuluvähennystä

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle

Työtulovähennyksen enimmäismäärän korottaminen ikään perustuen porrastetusti 60, 62 ja 65 vuotta täyttäneillä

Työllisyysasteen nostaminen pohjoismaiselle tasolle on tärkeää julkisen talouden kestävyyden lisäämiseksi. Ikääntyneiden työssä pysymistä ja työhön pääsemistä on kannattavaa tukea verotuksen kautta. Hallituksen esitys työtulovähennyksen porrastamisesta ikään perustuen tukee ikääntyneiden työllisyysasteen parantumista, koska se kannustaa työtulojen hankkimiseen.
STTK tukee tehtyä esitystä.

Perhevapailla olevien henkilöiden asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella tehtävän vähennyksen omavastuun alentaminen

Perhevapailla olevien henkilöiden asunnon ja työmatkan välisten matkakustannusten verovähennyksen omavastuun alentaminen on oikeudenmukaista, koska osa-aikaisesta työstä saatava palkka on pienempi. Tämän vuoksi myös työmatkakustannusten verovähennyksen omavastuun tulee olla samassa suhteessa pienempi. STTK kannattaa hallituksen esitystä.

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten enimmäismäärän korotuksen ja kilometrikohtaisen vähennyksen korotuksen jatkaminen vuonna 2023

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten enimmäismäärän korottaminen ja oman auton käytön kilometrikohtaisen vähennyksen korottamisen jatkaminen tukevat työvoiman liikkuvuutta ja työllisyyttä. Polttoaineiden hinnat ovat edelleen ennätyskorkealla ja lisäävät työn ja kodin välisten työmatkojen kustannuksia erityisesti harvaan asutuilla seuduilla, jossa julkista liikennettä ei ole käytössä. STTK näkee perusteltuna hallituksen esityksen korotusten jatkamisesta myös ensi vuonna.

Seppo Nevalainen
STTK ry

Ajankohtaista

19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue
17.4.2024

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Lue
16.4.2024

Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Lue
16.4.2024

Tehy kritisoi voimakkaasti hallituksen leikkauksia synnytyksistä, hoitotakuusta ja ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta

Lue
16.4.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

Lue