Tulevaisuuden työpaikoilta odotetaan ilmastotekoja

Meneillään on Euroopan nuorten vuosi. Sen aikana nostetaan esiin nuoriin liittyviä teemoja koko EU:n alueella. Olen osallistunut useampaan keskustelutilaisuuteen, jotka liittyvät nuorten tulevaisuuden toiveisiin.  

OECD-ministeritapaamisessa kesäkuun alussa käytiin keskustelua taloudesta ja vihreästä siirtymästä sekä siirtymän vaikutuksista talouteen tulevaisuudessa. Monesti nuorten keskusteluissa toistuvat samat teemat – jatkuva oppiminen, digiteknologia ja vihreä energia. Nuorten suusta kuitenkin kuulee myös yhä useammin sanan vastuullisuus. Vastuullisuutta odotetaan yksilön lisäksi myös yrityksiltä ja tietenkin valtiovallalta. Nykypäättäjiltä odotetaan aivan eri tavalla tulevaisuuden ennustamista ja suunnittelua kuin muutama vuosikymmen sitten. Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus nousee teemana usein esiin. Onko vastuullista jättää tuleville sukupolville elinkelvoton planeetta, epäoikeudenmukainen lainsäädäntö ja valtava velkataakka?  

Nuorten aktivismia pidetään usein turhana valituksena asioista, joista nuoret eivät vielä vain ymmärrä mitään. Etenkin ilmastoasioissa nuoriamme tulisi kuitenkin kuunnella tarkalla korvalla. Loppupeleissä he ovat sukupolvi, joka joutuu painimaan ilmastonmuutoksen tuomien talousvaikutusten, yhä hurjistuvien sääolosuhteiden ja muiden haittojen kanssa. Ilmaston lämpenemisen aiheuttamaa talousvahinkoa on tällä hetkellä kokonaisuutena hankala edes kuvitella. Nykyongelmamme tulevat silti kalpenemaan sen katastrofin kanssa, mikä tulevia sukupolvia odottaa, jos mitään ei tehdä. Siksi meidän tulisi kuunnella nuorten huolta nyt ja tehdä konkreettisia muutoksia elintapoihimme ja siihen, miten päätöksiä teemme.  

Meidän tulisi kuunnella nuorten huolta nyt ja tehdä konkreettisia muutoksia elintapoihimme ja siihen, miten päätöksiä teemme.

Vihreä siirtymä aiheuttaa tulevaisuudessa valtavia muutoksia työelämälle. Vanhat, fossiiliseen energiaan perustuvat työpaikat vähenevät ja uusi vihreä teknologia laajenee ja työllistää. Mutta vihreä siirtymä ei ole puhtaasti tulevaisuutta vaan se on täällä jo nyt. Myös nuorten asenteet ovat muuttuneet radikaalisti viime aikoina. Oma, henkilökohtainen päästöjen vähentäminen ei enää ole riittävää, vaan hiilijalanjäljen keventämistä odotetaan myös omilta työpaikoilta. Ympäristöystävällistä ja hiilineutraalia toimintaa pyörittävien yritysten suosio uusien työntekijöiden keskuudessa nousee tulevaisuudessa, kun nuoret odottavat enemmän ja enemmän vastuullisuutta omalta työnantajaltaan.  

Työnantajien on kohtuullisen helppo tehdä pieniä muutoksia toiminnassaan tavoitellessaan hiilineutraaliutta. Esimerkiksi uusiutuvan sähkön käyttö, turhan matkustuksen vähentäminen ja kasvisruuan lisääminen ovat kohtuullisen helppoja tapoja vähentää hiilijalanjälkeä. Myös hiilijäljen hyvittäminen osoittaa konkreettisen huolen omasta ympäristöjäljestä ja näin parantaa yrityksen houkuttelevuutta nuorten keskuudessa. 

Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole pelkästään yksilöpeliä, eikä siitä ole vastuussa kukaan yksittäinen toimija. Muutosta on torjuttava yhdessä vähentämällä omaa hiilijalanjälkeään ja suosimalla ympäristöystävällisempiä toimintatapoja yrityksissä ja myös omassa elämässä. Niin voimme turvata planeettamme elinkelpoisuuden myös tulevaisuuden sukupolville.  

Markus Wright 
Kirjoittaja on STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja 

Ajankohtaista

20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue
17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue