Palkka-avoimuus välttämätöntä palkkatasa-arvon edistämiseksi

Euroopan parlamentti äänesti tiistaina 5. huhtikuuta palkka-avoimuutta koskevasta direktiiviehdotuksesta. Parlamentti antoi selvän tuen komission esityksen pohjalta neuvotellulle kompromissiesitykselle. Avoimuusdirektiivin puolesta äänesti 403 parlamentin jäsentä, vastaan 166 ja poissa oli 58.

Seuraavaksi käynnistyvät neuvottelut parlamentin, komission ja jäsenmaista koostuvan Eurooppa-neuvoston välillä. Palkka-avoimuusdirektiivin keskeinen tavoite on luoda työntekijöille oikeus tietää samaa tai samanarvoista työtä tekevien palkkataso ja suurempien yritysten velvollisuus julkistaa tietoja sukupuolten välisistä palkkaeroista. Näin halutaan tehdä näkyviksi samojen ja samanarvoisten töiden palkkaerot.

Direktiivin myötä vähintään 50 ihmistä työllistävälle työnantajalle muodostuisi velvollisuus antaa tietoja, jotka helpottavat samaa tai samanarvoista työtä tekevien palkkojen vertailua ja paljastavat mahdolliset sukupuolten väliset palkkaerot.

Palkkojen arviointi- ja vertailutyökalujen pitäisi perustua sukupuolineutraaleihin kriteereihin ja niihin olisi sisällytettävä sukupuolineutraalit työn arviointi- ja luokittelujärjestelmät.

Palkkojen arviointi- ja vertailutyökalujen pitäisi perustua sukupuolineutraaleihin kriteereihin ja niihin olisi sisällytettävä sukupuolineutraalit työn arviointi- ja luokittelujärjestelmät. Jos palkkavertailu osoittaisi sukupuolten välisen palkkaeron olevan vähintään 2, 5 prosenttia, jäsenvaltion olisi varmistettava, että työnantaja ryhtyy korjaaviin toimenpiteisiin yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa.

Direktiivi loisi myös työntekijöille ja heidän edustajilleen oikeuden saada työnantajalta selkeää ja kattavaa tietoa yksilöllisistä ja keskimääräisistä palkoista sukupuolen mukaan eriteltyinä. Samalla se kieltäisi sellaiset sopimusehdot, jotka rajoittaisivat työntekijää paljastamasta palkkaansa koskevia tietoja.

Suomen edistettävä palkka-avoimuutta tasa-arvolaissa

Naisten ja miesten välisen palkkaeron kaventaminen ei onnistu ilman palkka-avoimuutta. Palkka-avoimuuden varmistamiseen taas tarvitaan lainsäädäntöä. Jos palkoista ei ole käytettävissä riittävän täsmällisiä tietoja, perusteettomia palkkaeroja ei ole mahdollista löytää, eikä niitä myöskään päästä korjaamaan.

Tällä hetkellä osana tasa-arvolain osittaisuudistusta palkka-avoimuutta edistävä lainsääntelyvalmistelu on käynnissä myös Suomessa. Kirjaus palkka-avoimuuden edistämisestä ja tavoite perusteettomien palkkaerojen kitkemisestä löytyy hallitusohjelmasta. Vaikka palkka-avoimuusdirektiiviehdotus etenee nyt varmuudella parlamentin, komission ja neuvoston neuvotteluihin, sen etenemisvauhdista ei ole minkäänlaista varmuutta.

Jos palkoista ei ole käytettävissä riittävän täsmällisiä tietoja, perusteettomia palkkaeroja ei ole mahdollista löytää, eikä niitä myöskään päästä korjaamaan.

Siksi Suomessa ei voida jäädä odottamaan direktiivin mahdollisia vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön, vaan meidän on aktiivisesti ja pikaisesti edistettävä palkka-avoimuutta vielä tämän hallituskauden aikana.

STTK:n mielestä palkka-avoimuutta on edistettävä vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa lainsäädännössä on annettava henkilöstönedustajalle oikeus saada koko työpaikan henkilöstön yksilöidyt palkkatiedot kaikkine palkanosineen. Jatkossa palkka-avoimuutta voisi avata enemmän samalla, kun lisätään henkilöstön palkkatietämystä.

Palkka-avoimuuden edistäminen on yksi keskeisimmistä ja vaikuttavimmista keinoista edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Palkkatasa-arvo on perusoikeus ja ihmisoikeus. Se on myös oikeudenmukaisen ja tuottavan työelämän perusta.

Anja Lahermaa
Kirjoittaja on STTK:n juristi.

Ajankohtaista

4.3.2024

Tehy: Paikallisesta sopimisesta ei saa tulla vain uusi keino heikentää työehtoja

Lue
4.3.2024

SAK, Akava ja STTK: Työuralla tapahtuva opiskelu vaatii tukea

Lue
1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue