Palkka-avoimuus välttämätöntä palkkatasa-arvon edistämiseksi

Euroopan parlamentti äänesti tiistaina 5. huhtikuuta palkka-avoimuutta koskevasta direktiiviehdotuksesta. Parlamentti antoi selvän tuen komission esityksen pohjalta neuvotellulle kompromissiesitykselle. Avoimuusdirektiivin puolesta äänesti 403 parlamentin jäsentä, vastaan 166 ja poissa oli 58.

Seuraavaksi käynnistyvät neuvottelut parlamentin, komission ja jäsenmaista koostuvan Eurooppa-neuvoston välillä. Palkka-avoimuusdirektiivin keskeinen tavoite on luoda työntekijöille oikeus tietää samaa tai samanarvoista työtä tekevien palkkataso ja suurempien yritysten velvollisuus julkistaa tietoja sukupuolten välisistä palkkaeroista. Näin halutaan tehdä näkyviksi samojen ja samanarvoisten töiden palkkaerot.

Direktiivin myötä vähintään 50 ihmistä työllistävälle työnantajalle muodostuisi velvollisuus antaa tietoja, jotka helpottavat samaa tai samanarvoista työtä tekevien palkkojen vertailua ja paljastavat mahdolliset sukupuolten väliset palkkaerot.

Palkkojen arviointi- ja vertailutyökalujen pitäisi perustua sukupuolineutraaleihin kriteereihin ja niihin olisi sisällytettävä sukupuolineutraalit työn arviointi- ja luokittelujärjestelmät.

Palkkojen arviointi- ja vertailutyökalujen pitäisi perustua sukupuolineutraaleihin kriteereihin ja niihin olisi sisällytettävä sukupuolineutraalit työn arviointi- ja luokittelujärjestelmät. Jos palkkavertailu osoittaisi sukupuolten välisen palkkaeron olevan vähintään 2, 5 prosenttia, jäsenvaltion olisi varmistettava, että työnantaja ryhtyy korjaaviin toimenpiteisiin yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa.

Direktiivi loisi myös työntekijöille ja heidän edustajilleen oikeuden saada työnantajalta selkeää ja kattavaa tietoa yksilöllisistä ja keskimääräisistä palkoista sukupuolen mukaan eriteltyinä. Samalla se kieltäisi sellaiset sopimusehdot, jotka rajoittaisivat työntekijää paljastamasta palkkaansa koskevia tietoja.

Suomen edistettävä palkka-avoimuutta tasa-arvolaissa

Naisten ja miesten välisen palkkaeron kaventaminen ei onnistu ilman palkka-avoimuutta. Palkka-avoimuuden varmistamiseen taas tarvitaan lainsäädäntöä. Jos palkoista ei ole käytettävissä riittävän täsmällisiä tietoja, perusteettomia palkkaeroja ei ole mahdollista löytää, eikä niitä myöskään päästä korjaamaan.

Tällä hetkellä osana tasa-arvolain osittaisuudistusta palkka-avoimuutta edistävä lainsääntelyvalmistelu on käynnissä myös Suomessa. Kirjaus palkka-avoimuuden edistämisestä ja tavoite perusteettomien palkkaerojen kitkemisestä löytyy hallitusohjelmasta. Vaikka palkka-avoimuusdirektiiviehdotus etenee nyt varmuudella parlamentin, komission ja neuvoston neuvotteluihin, sen etenemisvauhdista ei ole minkäänlaista varmuutta.

Jos palkoista ei ole käytettävissä riittävän täsmällisiä tietoja, perusteettomia palkkaeroja ei ole mahdollista löytää, eikä niitä myöskään päästä korjaamaan.

Siksi Suomessa ei voida jäädä odottamaan direktiivin mahdollisia vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön, vaan meidän on aktiivisesti ja pikaisesti edistettävä palkka-avoimuutta vielä tämän hallituskauden aikana.

STTK:n mielestä palkka-avoimuutta on edistettävä vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa lainsäädännössä on annettava henkilöstönedustajalle oikeus saada koko työpaikan henkilöstön yksilöidyt palkkatiedot kaikkine palkanosineen. Jatkossa palkka-avoimuutta voisi avata enemmän samalla, kun lisätään henkilöstön palkkatietämystä.

Palkka-avoimuuden edistäminen on yksi keskeisimmistä ja vaikuttavimmista keinoista edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Palkkatasa-arvo on perusoikeus ja ihmisoikeus. Se on myös oikeudenmukaisen ja tuottavan työelämän perusta.

Anja Lahermaa
Kirjoittaja on STTK:n juristi.

Ajankohtaista

24.6.2024

Lausunto arviomuistiosta välimiesmenettelylain uudistamiseksi

Lue
24.6.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leipomotyölain 5 §:n kumoamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Lue
24.6.2024

Yhdenvertaisuus ja rauha näyttävät suunnan työpaikan toimijuudelle

Lue
24.6.2024

Korvattavat taksimatkat vuodelle 2025

Lue
24.6.2024

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Työkanava Oy-nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

Lue
20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue