SuPerin Paavola Ammatillinen opintopäivä 2022 -webinaarissa: Lähihoitajat tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää työtä – ”Tämä on maailman paras ammatti”

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola puhuu hyvän ammattiosaamisen ja koulutuksen puolesta aina kun mahdollista. – Hyvä koulutus turvaa lähihoitajien ammattitaidon ja on hyvän hoidon sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edellytys. Lähihoitajien hyvä ammattitaito on sairauksien ennaltaehkäisemisessä keskeinen asia ja säästää merkittävästi korjaavissa kustannuksissa. On tärkeää, että osaamista ylläpidetään jatkuvasti, ja työntekijöillä tulee olla mahdollisuus päästä täydennyskoulutukseen, Paavola sanoo. SuPerin Ammatillinen opintopäivä 2022 pidetään webinaarina koronatilanteen vuoksi.

Lähihoitajat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden ammattitaitoa tarvitaan aina. Ikääntyneiden palveluissa lähihoitajat ovat suurin ammattiryhmä. Varhaiskasvatuksessa suurin ammattiryhmä ovat varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, joista suurimmalla osalla on lähihoitajan koulutus. Lähihoitajien monipuolista osaamistavoidaan hyödyntää laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen tehtävissä eri toimintaympäristöissä. Esimerkiksi poikkeusoloissa lähihoitajat ovat voineet siirtyä sote- ja vaka-sektoreilla toisiin tehtäviin pikaisellakin perehdytyksellä.

Hyvä koulutus luo pohjan lähihoitajan vaativaan ammattiin. Lähihoitajatutkintoa on kehitetty säännöllisesti yhteistyössä työelämän kanssa vastaamaan työelämän osaamistarpeisiin. Työ edellyttää ammattia säätelevien lakien tuntemusta, ammattitaidon jatkuvaa ylläpitoa sekä oman työn ja työtapojen kehittämistä.

Lähihoitajan koulutus rakentuu Suomessa teoriaopinnoista ja työelämässä oppimisesta eikä vastaavaa koulutusta ole tarjolla muualla maailmassa. Keskeinen osa lähihoitajan työtä on asiakkaan toimintakyvystä huolehtiminen. Lääkehoidossa ja muussa hoitotyössä lähihoitaja varmistaa aina asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumisen. Erilaisissa hoitotoimenpiteissä lähihoitaja tarvitsee kädentaitojen lisäksi erinomaiset kohtaamistaidot ja tietoa toimintansa taustalle. Osaaminen kasvaa työkokemuksen ja täydennyskoulutusten myötä.

– Lähihoitajien osaamista tulee käyttää nykyistä enemmän, Paavola muistuttaa. – Tämä on maailman paras ammatti.

Useat SuPerin selvitykset vahvistavat, että lähihoitajat kokevat työnsä merkitykselliseksi. Lähihoitajilla on iso rooli asiakkaiden elämänlaadun kohentamisessa, mikä on suuri motivaatiotekijä. Lähihoitajan työn tavoitteena onkin hyvän elämän ja oikeudenmukaisuuden edistäminen yhteiskunnassa.

Syvenevä hoitajapula koettelee koko sote-sektoria ja varhaiskasvatusta. Seuraavan kymmenen vuoden aikana eläköityy paljon lähihoitajia. Alan vetovoimaan tulee panostaa nykyistä enemmän: palkkaus, työolot ja työnkuva on saatava kuntoon. Yksi keino alan vetovoiman lisäämiseksi on varmistaa, että alalle päätyy sille soveltuvia ihmisiä. SuPer kannattaa pakollisia soveltuvuus- ja pääsykokeita lähihoitajakoulutukseen.

SuPeriin kuuluu noin 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätiedot: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 5275 085

Ajankohtaista

27.1.2023

Ammattiliitto Pro ilmoitti kolmipäiväisestä lakosta ja ylityökiellosta kemian alalle

Lue
27.1.2023

SuPerin Paavola Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Laadukas lähihoitajakoulutus on merkittävä alan vetovoimatekijä

Lue
27.1.2023

Tehy: Lähihoitajapula heikentää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta

Lue
26.1.2023

Pro ja ERTO ovat tänään 26.1. ilmoittaneet lakosta taloushallintoalalle

Lue
26.1.2023

ERTO ja Pro antoivat taloushallintoalalle lakkovaroituksen

Lue
26.1.2023

Suunnittelu- ja konsulttialalle ylityökielto ja työasioissa vapaa-aikana matkustamisen kielto

Lue
26.1.2023

Osaajapula ratkaistaan koulutuksen tasa-arvolla 

Lue
26.1.2023

Vihreä siirtymäkään ei osaamatta onnistu

Lue