SuPer lakiehdotuksesta: Kotihoidon laajentaminen yöaikaan ei ole mahdollista nykyisellä henkilöstömäärällä

Ehdotetut lakimuutokset eivät tule korjaamaan vanhusten kotihoidon ongelmia, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo. – Päinvastoin, ne tulevat lisäämään työvoimapulaa. Kotihoitoa ehdotetaan järjestettäväksi vuorokaudenajasta riippumatta, jolloin hoitajien työ muuttuisi kolmivuorotyöksi. – Nykyinen henkilöstömäärä ei riitä vaadittuun hoidon tasoon tälläkään hetkellä. Kotihoidon houkuttelevuutta tulee lisätä ja saada palkkaus ja työolot kuntoon, vasta sen jälkeen voidaan edes harkita esitettyä muutosta.

Jotta kotihoidon veto- ja pitovoimaa saadaan nostettua, on laadittava vahvemmat ja täsmällisemmät säädökset hoidon laadun parantamiseksi ja työntekijöiden kuormittumisen helpottamiseksi. Näitä ovat muun muassa sanktio lain rikkomisesta ja täsmällisempi laki kotihoidossa tarvittavasta henkilökunnan määrästä ja työn organisoimisesta. Kotihoidon henkilöstön vähimmäismitoitus on määriteltävä sitovaksi, Paavola vaatii.

Kotihoidon vetovoimaisuus heikkenee koko ajan ja tilanne on hyvin vaikea. Suuressa määrässä kuntia on täyttämättömiä lähi- ja sairaanhoitajan toimia. Tilanne on jo vaarantanut asiakas- ja työturvallisuuden monin paikoin. Paavolan mukaan lainsäädäntöuudistuksen tulee tukea tämän tilanteen korjaamista.

Siirtymäaikoihin on varattava riittävä aika

Kotihoidon työntekijöiden siirtymäaikoihin on varattava realistinen aika, joka vastaa kuljettavan matkan todellista aikaa. Myös muihin välillisiin tehtäviin on varattava riittävä aika.

Työtä ei saa järjestää niin, että asiakaskäynnit ovat päällekkäin, vaan käyntien on oltava toteutettavissa palvelusuunnitelmien mukaan, SuPerin asiantuntija Sari Ilonummi sanoo. Ilonummi edustaa SuPeria monissa kotihoidon työryhmissä ja hankkeissa. Työntekijä on mahdottoman edessä, jos esimerkiksi kolmen kilometrin siirtymään on annettu aikaa viisi minuuttia.

SuPer ehdottaa, että kotihoidon henkilöstömitoituksen varmistamiseksi THL luo siihen tarkoitetun laskentakaavan. Siihen asti käytetään laatusuosituksesta tuttua kaavaa; kotihoidon henkilöstön vähimmäistarve määräytyy iäkkäille myönnettyjen palvelujen toteuttamiseen tarvittavana työaikana, joka on välitöntä asiakastyötä. Tähän tulee lisäksi lisätä matka-ajat, toimistolla kuluva työaika sekä työehtosopimuksen mukaiset tauot.

Puheenjohtaja Paavola kehottaa lainkirjoittajia vielä palaamaan kotihoidon ongelmakohtiin yksityiskohtaisesti ja arvioimaan, muuttavatko nyt ehdotetut lainsäädännön muutokset vallitsevaa tilannetta. Kotihoidon tilanne on todella kriittinen. Lainsäädäntöuudistuksen on oltava sellainen, että se puuttuu aidosti kotihoidon tunnettuihin ongelmiin.

SuPeriin kuuluu noin 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätiedot:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085
SuPerin asiantuntija Sari Ilonummi, 050 341 6079

Ajankohtaista

24.9.2021

SuPerin hallitus: Koulutetun hoitohenkilöstön saatavuus on turvattava

Lue
23.9.2021

Ammattiliitto Pro: Vähennykset vaarantavat Tampereen yliopiston toiminnan

Lue
23.9.2021

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK: Sosiaaliturvaa uudistettava kestävällä tavalla

Lue
22.9.2021

SuPerin Paavola: Työnantaja tarvitsee työntekijöitä hoitajapulassa, mutta ei ole valmis maksamaan siitä

Lue
21.9.2021

SuPerin Paavola: Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden on varattava riittävät määrärahat sote-palveluihin – alibudjetointi ongelmana

Lue
17.9.2021

STTK: Suomen hyvin toimivan eläkejärjestelmän pitkäjänteinen kehittäminen välttämätöntä

Lue
17.9.2021

Q&A: Uusi perhevapaamalli

Lue
16.9.2021

STTK: Työ- ja elinkeinoministeriön raportti antaa pohjan kehittää työehtosopimusten rajariitoihin liittyvää lainsäädäntöä

Lue