Nuorten on voitava jatkaa opintoja ja valmistua myös poikkeusoloissa

Kirjoittaja:

Aino Pohjanvirta

Pääsihteeri, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

Aino Palovirta, Oskun pääsihteeri

On ollut hienoa päästä tutustumaan STTK:n 15-29-vuotiaille nuorille suunnatun kyselyn tuloksiin. Kysely antaa arvokasta tietoa nuorten ajatuksista työstä, opiskelusta, toimeentulosta ja koronakriisin vaikutuksista heidän elämäänsä. Kyselyssä on monia tärkeitä teemoja, joita kaikkia olisi hedelmällistä käsitellä. Tässä blogissa keskitymme ohjaukseen ja neuvontaan, jota nuoret saavat koulutukseen ja uraan liittyen.  

30 prosenttia ammatillisen koulutuksen nuorista opiskelijoista kertoo, että ovat saaneet ohjausta ja neuvontaa, mutta eivät riittävästi.

Kyselyn mukaan 30 prosenttia ammatillisen koulutuksen nuorista opiskelijoista kertoo, että ovat saaneet ohjausta ja neuvontaa, mutta eivät riittävästi. Vaikka ohjaukseen tyytyväisten osuus on suurinta ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden keskuudessa, tyytymättömien määrä on silti huolestuttava. Muissa selvityksissä on havaittu, että ammatillisen koulutuksen opiskelijat saavat kyllä ohjausta uraan ja opiskeluun liittyen, mutta ensisijainen ohjauksen antaja ei ole opinnonohjaaja, vaan esimerkiksi opettaja tai vanhempi/huoltaja. Ammatillisen koulutuksen puolella on osin luontaista, että opiskelija saa urasuunnitteluun tukea oman alansa opettajalta. Kuitenkin tulokset viestivät opinnonohjauksen resurssien riittämättömyydestä.  

Nuoret ja Talous TAT teki Nuorten tulevaisuusraportti 2020 –tutkimuksen. Siitä käy ilmi, että vain 24 prosenttia ammatillisen koulutuksen opiskelijoista koki saaneensa riittävää ohjausta jatko-opintoihin. Näistä vastaajista 35 prosenttia kertoi saaneensa ohjausta opinnonohjaajalta, 41 joltain muulta kuin opinnonohjaajalta ja 38 prosenttia kertoi, että ei ole saanut ohjausta lainkaan. 

Hallitusohjelman tavoitteena on lisätä korkeakoulutettujen määrä puoleen nuorista aikuisista. Tähän tavoitteeseen ei voida päästä, jos nuoret eivät saa laadukasta opinnonohjausta jatko-opintoihin riippumatta siitä, opiskeleeko nuori ammatillisessa koulutuksessa vai lukiossa. 

Vanhempien ja huoltajien merkitys nuoren ura- ja jatko-opintosuunnitelmien kohdalla on merkittävä. STTK:n selvityksen perusteella peruskoululaisista 72 prosenttia, lukiolaisista 70 prosenttia ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 53 prosenttia on vastannut pääasialliseksi ohjauksen ja neuvonnan antajaksi vanhemmat/huoltajat. On silti hyvä tiedostaa, että vanhempien ja huoltajien oma kokemusmaailma eri koulutuksista ja urista vaikuttaa tässä ohjausprosessissa vahvasti. Välttämättä nuoren omat haaveet ja unelmat eivät pysty toteutumaan. 

Eteenkin korkeakoulutuksen osalta vanhempien koulutustausta ohjaa lasten ja nuorten koulutusuraa.

Eteenkin nuoren valitessa toisen asteen opiskelupaikkaa, vanhempien ja huoltajien oletukset ja ajatukset eri koulutusvaihtoehdoista voivat ohjata nuorta toimimaan oman urahaaveen vastaisesti. Vaikka kaikille avoin korkeakoulutus on tärkeä osa suomalaista koulutuspolitiikkaa, tiedetään, että eteenkin korkeakoulutuksen osalta vanhempien koulutustausta ohjaa lasten ja nuorten koulutusuraa (Keski-Petäjä, Witting 2016). Tämä heijastelee jo koulutusvalinnoissa, jotka tehdään peruskoulusta toiselle asteelle siirryttäessä.  

On huolestuttavaa, että 16 prosenttia vastaajista kertoi valmistumisensa viivästyneen tai valmistumisensa tulevan viivästymään COVID-19 -pandemian vuoksi. Yhteiskunnan on varmistettava, että mahdollisimman moni nuori pystyy jatkamaan opintojaan ja valmistumaan ajallaan mahdollisimman hyvin myös poikkeuksellisessa tilanteessa.  

Yhteiskunnan on varmistettava, että mahdollisimman moni nuori pystyy jatkamaan opintojaan ja valmistumaan ajallaan mahdollisimman hyvin myös poikkeuksellisessa tilanteessa.

Hyvänä esimerkkinä nopeista toimenpiteistä voidaan todeta väliaikainen lakimuutos ammatillisen koulutuksen näyttöjen suorittamisesta. Sen avulla ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat pystyneet suorittamaan opintojaan loppuun, vaikkei työpaikoilla tapahtuvaa näytön antamista ei ole voitu toteuttaa. 

Aino Pohjanvirta, pääsihteeri, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry 

Lähteet: 

MIINA KESKI-PETÄJÄ, MIKA WITTING 2016Vanhempien koulutus vaikuttaa lasten valintoihin (https://www.tilastokeskus.fi/tietotrendit/artikkelit/2016/vanhempien-koulutus-vaikuttaa-lasten-valintoihin/) 

Kysely nuorille opiskelusta, työstä, toimeentulosta ja koronakriisin vaikutuksista 2020, STTK/ Aula Research Oy 

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020, Talous ja Nuoret TAT 

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue