Nuorten on voitava jatkaa opintoja ja valmistua myös poikkeusoloissa

Kirjoittaja:

Aino Pohjanvirta

Pääsihteeri, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

Aino Palovirta, Oskun pääsihteeri

On ollut hienoa päästä tutustumaan STTK:n 15-29-vuotiaille nuorille suunnatun kyselyn tuloksiin. Kysely antaa arvokasta tietoa nuorten ajatuksista työstä, opiskelusta, toimeentulosta ja koronakriisin vaikutuksista heidän elämäänsä. Kyselyssä on monia tärkeitä teemoja, joita kaikkia olisi hedelmällistä käsitellä. Tässä blogissa keskitymme ohjaukseen ja neuvontaan, jota nuoret saavat koulutukseen ja uraan liittyen.  

30 prosenttia ammatillisen koulutuksen nuorista opiskelijoista kertoo, että ovat saaneet ohjausta ja neuvontaa, mutta eivät riittävästi.

Kyselyn mukaan 30 prosenttia ammatillisen koulutuksen nuorista opiskelijoista kertoo, että ovat saaneet ohjausta ja neuvontaa, mutta eivät riittävästi. Vaikka ohjaukseen tyytyväisten osuus on suurinta ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden keskuudessa, tyytymättömien määrä on silti huolestuttava. Muissa selvityksissä on havaittu, että ammatillisen koulutuksen opiskelijat saavat kyllä ohjausta uraan ja opiskeluun liittyen, mutta ensisijainen ohjauksen antaja ei ole opinnonohjaaja, vaan esimerkiksi opettaja tai vanhempi/huoltaja. Ammatillisen koulutuksen puolella on osin luontaista, että opiskelija saa urasuunnitteluun tukea oman alansa opettajalta. Kuitenkin tulokset viestivät opinnonohjauksen resurssien riittämättömyydestä.  

Nuoret ja Talous TAT teki Nuorten tulevaisuusraportti 2020 –tutkimuksen. Siitä käy ilmi, että vain 24 prosenttia ammatillisen koulutuksen opiskelijoista koki saaneensa riittävää ohjausta jatko-opintoihin. Näistä vastaajista 35 prosenttia kertoi saaneensa ohjausta opinnonohjaajalta, 41 joltain muulta kuin opinnonohjaajalta ja 38 prosenttia kertoi, että ei ole saanut ohjausta lainkaan. 

Hallitusohjelman tavoitteena on lisätä korkeakoulutettujen määrä puoleen nuorista aikuisista. Tähän tavoitteeseen ei voida päästä, jos nuoret eivät saa laadukasta opinnonohjausta jatko-opintoihin riippumatta siitä, opiskeleeko nuori ammatillisessa koulutuksessa vai lukiossa. 

Vanhempien ja huoltajien merkitys nuoren ura- ja jatko-opintosuunnitelmien kohdalla on merkittävä. STTK:n selvityksen perusteella peruskoululaisista 72 prosenttia, lukiolaisista 70 prosenttia ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 53 prosenttia on vastannut pääasialliseksi ohjauksen ja neuvonnan antajaksi vanhemmat/huoltajat. On silti hyvä tiedostaa, että vanhempien ja huoltajien oma kokemusmaailma eri koulutuksista ja urista vaikuttaa tässä ohjausprosessissa vahvasti. Välttämättä nuoren omat haaveet ja unelmat eivät pysty toteutumaan. 

Eteenkin korkeakoulutuksen osalta vanhempien koulutustausta ohjaa lasten ja nuorten koulutusuraa.

Eteenkin nuoren valitessa toisen asteen opiskelupaikkaa, vanhempien ja huoltajien oletukset ja ajatukset eri koulutusvaihtoehdoista voivat ohjata nuorta toimimaan oman urahaaveen vastaisesti. Vaikka kaikille avoin korkeakoulutus on tärkeä osa suomalaista koulutuspolitiikkaa, tiedetään, että eteenkin korkeakoulutuksen osalta vanhempien koulutustausta ohjaa lasten ja nuorten koulutusuraa (Keski-Petäjä, Witting 2016). Tämä heijastelee jo koulutusvalinnoissa, jotka tehdään peruskoulusta toiselle asteelle siirryttäessä.  

On huolestuttavaa, että 16 prosenttia vastaajista kertoi valmistumisensa viivästyneen tai valmistumisensa tulevan viivästymään COVID-19 -pandemian vuoksi. Yhteiskunnan on varmistettava, että mahdollisimman moni nuori pystyy jatkamaan opintojaan ja valmistumaan ajallaan mahdollisimman hyvin myös poikkeuksellisessa tilanteessa.  

Yhteiskunnan on varmistettava, että mahdollisimman moni nuori pystyy jatkamaan opintojaan ja valmistumaan ajallaan mahdollisimman hyvin myös poikkeuksellisessa tilanteessa.

Hyvänä esimerkkinä nopeista toimenpiteistä voidaan todeta väliaikainen lakimuutos ammatillisen koulutuksen näyttöjen suorittamisesta. Sen avulla ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat pystyneet suorittamaan opintojaan loppuun, vaikkei työpaikoilla tapahtuvaa näytön antamista ei ole voitu toteuttaa. 

Aino Pohjanvirta, pääsihteeri, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry 

Lähteet: 

MIINA KESKI-PETÄJÄ, MIKA WITTING 2016Vanhempien koulutus vaikuttaa lasten valintoihin (https://www.tilastokeskus.fi/tietotrendit/artikkelit/2016/vanhempien-koulutus-vaikuttaa-lasten-valintoihin/) 

Kysely nuorille opiskelusta, työstä, toimeentulosta ja koronakriisin vaikutuksista 2020, STTK/ Aula Research Oy 

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020, Talous ja Nuoret TAT 

Ajankohtaista

27.1.2023

Ammattiliitto Pro ilmoitti kolmipäiväisestä lakosta ja ylityökiellosta kemian alalle

Lue
27.1.2023

SuPerin Paavola Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Laadukas lähihoitajakoulutus on merkittävä alan vetovoimatekijä

Lue
27.1.2023

Tehy: Lähihoitajapula heikentää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta

Lue
26.1.2023

Pro ja ERTO ovat tänään 26.1. ilmoittaneet lakosta taloushallintoalalle

Lue
26.1.2023

ERTO ja Pro antoivat taloushallintoalalle lakkovaroituksen

Lue
26.1.2023

Suunnittelu- ja konsulttialalle ylityökielto ja työasioissa vapaa-aikana matkustamisen kielto

Lue
26.1.2023

Osaajapula ratkaistaan koulutuksen tasa-arvolla 

Lue
26.1.2023

Vihreä siirtymäkään ei osaamatta onnistu

Lue