SuPerin Paavola: Hyvä työturvallisuus suojaa myös potilaita ja asiakkaita

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola toivoo epidemiatilanteissa viranomaisilta nopeita, yksiselitteisiä ohjeita, että hoitajat voivat suojata itsensä ja hoidettavansa. Koronapandemia on osoittanut konkreettisesti, kuinka suuri merkitys on sillä, että myös henkilöstön turvallisuudesta huolehditaan. Maailman terveysjärjestö WHO:n perustamaa Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään toista kertaa 17. syyskuuta ajankohtaisella aiheella ”Henkilöstön turvallisuus on potilas- ja asiakasturvallisuutta.”

Suurella osalla hoitajista on takana hyvin erilainen ja henkisesti kuormittava kevät sekä kesä ja tilanne jatkuu edelleen. Koronaepidemia siirsi hoitajia työskentelemään heille vieraissa paikoissa ja olosuhteissa lyhyellä varoitusajalla usein ilman riittävää perehdytystä ja suojavarustusta. Toimintaohjeet ja käsitteet erilaisista maskeista ja suojaimista sekä niiden suojaavuudesta olivat ristiriitaisia. Suojavarusteita ei myöskään aina ollut saatavilla, mikä vaaransi hoitajien ja hoidettavien turvallisuuden.

Potilas- ja asiakasturvallisuus on koko hoitotyön perusta ja keskeinen osa hoidon laatua. Voidakseen työskennellä ja toimia asiakkaiden, potilaiden ja heidän läheistensä hyväksi, on hoitajilla oltava tarvittavat tiedot, taidot ja välineet turvallisen hoidon toteutukseen.

Nopeasti muuttuvat tilanteet edellyttävät hoitajilta ammattitaidon ylläpitämistä, joka perustuu laadukkaaseen tutkintoon ja sitä tukevaan täydennyskoulutukseen. Työnantajan tuleekin tukea ja kannustaa jatkuvaan oppimiseen.

Työntekijöiden perehdyttämisestä sekä riittävästä hoitajamitoituksesta on huolehdittava. Poikkeusolojen aikana hoitajat joutuivat monin paikoin työskentelemään vajaalla henkilöstöllä kovassa kiireessä, mikä jo itsessään altistaa virheille ja vaarantaa hoidon turvallisuuden.

Poikkeusolot osoittivat, että työpaikoilla tarvitaan turvallisuutta edistäviä toimia. Työssä jaksamisensa tueksi hoitajat tarvitsevat konkreettisia tekoja ja ohjeita työnantajan taholta. Jäsenten yhteydenottojen perusteella työnantajat eivät olleet kiinnittäneet riittävästi tai lainkaan huomiota henkilöstön jaksamiseen ja henkiseen kuormittumiseen. Tämä saattaa näkyä mahdollisen toisen aallon tullessa ja yleisenä sairauspoissaolojen lisääntymisenä.

Nyt tarvitaan toimia työhyvinvoinnin edistämiseksi ja yhteistyön kehittämistä moniammatillisesti. Päivän teeman mukaisesti ”Henkilöstön turvallisuus puheeksi!” turvallisuus tulee ottaa kaikilla työpaikoilla kehittämiskohteeksi. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva hoitaja on potilas- ja asiakasturvallisuuden edistäjä.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jota työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue