SuPerin Paavola: Hyvä työturvallisuus suojaa myös potilaita ja asiakkaita

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola toivoo epidemiatilanteissa viranomaisilta nopeita, yksiselitteisiä ohjeita, että hoitajat voivat suojata itsensä ja hoidettavansa. Koronapandemia on osoittanut konkreettisesti, kuinka suuri merkitys on sillä, että myös henkilöstön turvallisuudesta huolehditaan. Maailman terveysjärjestö WHO:n perustamaa Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään toista kertaa 17. syyskuuta ajankohtaisella aiheella ”Henkilöstön turvallisuus on potilas- ja asiakasturvallisuutta.”

Suurella osalla hoitajista on takana hyvin erilainen ja henkisesti kuormittava kevät sekä kesä ja tilanne jatkuu edelleen. Koronaepidemia siirsi hoitajia työskentelemään heille vieraissa paikoissa ja olosuhteissa lyhyellä varoitusajalla usein ilman riittävää perehdytystä ja suojavarustusta. Toimintaohjeet ja käsitteet erilaisista maskeista ja suojaimista sekä niiden suojaavuudesta olivat ristiriitaisia. Suojavarusteita ei myöskään aina ollut saatavilla, mikä vaaransi hoitajien ja hoidettavien turvallisuuden.

Potilas- ja asiakasturvallisuus on koko hoitotyön perusta ja keskeinen osa hoidon laatua. Voidakseen työskennellä ja toimia asiakkaiden, potilaiden ja heidän läheistensä hyväksi, on hoitajilla oltava tarvittavat tiedot, taidot ja välineet turvallisen hoidon toteutukseen.

Nopeasti muuttuvat tilanteet edellyttävät hoitajilta ammattitaidon ylläpitämistä, joka perustuu laadukkaaseen tutkintoon ja sitä tukevaan täydennyskoulutukseen. Työnantajan tuleekin tukea ja kannustaa jatkuvaan oppimiseen.

Työntekijöiden perehdyttämisestä sekä riittävästä hoitajamitoituksesta on huolehdittava. Poikkeusolojen aikana hoitajat joutuivat monin paikoin työskentelemään vajaalla henkilöstöllä kovassa kiireessä, mikä jo itsessään altistaa virheille ja vaarantaa hoidon turvallisuuden.

Poikkeusolot osoittivat, että työpaikoilla tarvitaan turvallisuutta edistäviä toimia. Työssä jaksamisensa tueksi hoitajat tarvitsevat konkreettisia tekoja ja ohjeita työnantajan taholta. Jäsenten yhteydenottojen perusteella työnantajat eivät olleet kiinnittäneet riittävästi tai lainkaan huomiota henkilöstön jaksamiseen ja henkiseen kuormittumiseen. Tämä saattaa näkyä mahdollisen toisen aallon tullessa ja yleisenä sairauspoissaolojen lisääntymisenä.

Nyt tarvitaan toimia työhyvinvoinnin edistämiseksi ja yhteistyön kehittämistä moniammatillisesti. Päivän teeman mukaisesti ”Henkilöstön turvallisuus puheeksi!” turvallisuus tulee ottaa kaikilla työpaikoilla kehittämiskohteeksi. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva hoitaja on potilas- ja asiakasturvallisuuden edistäjä.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jota työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085

Ajankohtaista

20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue
17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue
16.5.2024

Puheenjohtaja Antti Palola: Suomi tarvitsee menestyäkseen osaamista

Lue