Hallituksen budjettiesitys pitää Suomen talouden rattaat pyörimässä, ehkäisee konkursseja ja parantaa työllisyyttä

Hallituksen budjettiriihessä on päätetty merkittävistä panostuksista työllisyyteen.
– Nyt elämme keskellä poikkeuksellista koronakriisiä. Suomen talouden rattaiden pyöriminen, konkurssiaallon estäminen ja ihmisten toimeentulon sekä hyvinvoinnin varmistaminen on laitettu etusijalle Suomen valtion ensi vuoden budjetissa, toteaa Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantamiseksi odotetaan ratkaisuehdotuksia työmarkkinaosapuolilta.
– Eläkeputken yksipuolinen poistaminen olisi johtanut kohtuuttomaan tilanteeseen ikääntyneiden työntekijöiden näkökulmasta tilanteessa, jossa työn kysyntä on laskenut koronakriisin myötä. On erinomaista, että jatkovalmistelussa työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Tämä on liittojen pitkäaikainen tavoite, Malinen toteaa.

Malisen mielestä on myönteistä, että Suomen hallitus panostaa työllisyyspalveluihin ja työttömille laaditaan jatkossa yksilöllinen työllistymissuunnitelma. TE-palveluiden rahoituksen ja henkilöstöresurssien lisääminen saa laajalti kiitosta.
– Työttömyyden hoito henkilökohtaisiin palveluihin panostamalla on tehokas työllisyystoimi, Malinen jatkaa.

Teollisuuden työpaikoista on pidettävä kiinni tulevaisuudessakin
Koronan vaikutukset Suomen vientiteollisuuteen tapahtuvat viiveellä palvelusektoriin verrattuna.
– Teollisuuden sähköveron alentaminen EU:n minimitasoon ja väylämaksujen puolituksen jatkaminen ovat tärkeitä tapoja tukea Suomen energiaintensiivistä vientiteollisuutta. Olisi lisäksi tärkeää kohdentaa EU:n elvytysrahaston tukea innovaatioiden kehittämiseen ja teollisuuden vähähiilisyysinvestointien vauhdittamiseen, Malinen toteaa.

Uusi teollisuuden määräaikainen sähköistämisen tuki on korvaamassa päästökauppakompensaation.
– Suomen teollisuuden näkökulmasta on tärkeää energiapolitiikan pitkäjänteisyys. Äkilliset suunnanmuutokset voivat aiheuttaa yrityksissä epävarmuutta. On tärkeää turvata teollisuuden toimintaedellytykset ja tehdä kilpailukykyjä parantavia ja työpaikkoja turvaavia toimia tarpeen vaatiessa, Malinen korostaa.

Lisätietoja
Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen, puhelin 050 576 0389

Pro – yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista
Ammattiliitto Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esimiehet alaan katsomatta.
Olemme suomalaisen työelämän ja työmarkkinoiden vahva, osaava ja vastuullinen vaikuttaja.
Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien toimeentuloa eri elämäntilanteissa, hyvinvointia työssä ja vapaalla sekä kehittymis- ja työllistymismahdollisuuksia. Tarjoamme monipuoliset, hyödylliset ja rahanarvoiset jäsenedut ja -palvelut.
Meihin kuuluu 120 000 jäsentä ja neuvottelemme 75 virka- ja työehtosopimusta. Olemme STTK:n jäsen.

Ajankohtaista

22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue
17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue