Tehy: Sote-uudistuksen tavoitteet kannatettavia

Lausuntokierrokselle kesäkuun puolivälissä lähtenyt soten lakipaketti on sysännyt sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen jälleen liikkeelle. Tehyn mukaan sote-uudistuksen tavoitteet ovat kannatettavia. Palvelut tulee tuottaa asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja koulutetun hoitohenkilöstön osaamista hyödyntäen ja työnjakoa uudistaen.

Onnistuessaan uudistus voi taata palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden sekä vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja. Nykyinen hallitus pyrkii uudistamaan myös palveluiden sisältöä.

– Tulevaisuuden sote-keskus antaa uudenlaisen mahdollisuuden kehittää toimivia ja yhteensovitettuja palveluita asiakkaan parhaaksi, yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Kirsi Sillanpää sanoo.

Yhdenvertainen pääsy palveluihin turvataan väestöpohjaa laajentamalla. Palvelujen tulee perustua yhtenäiseen tietopohjaan alueen väestöstä ja sen tarpeista.

Hoidon saatavuutta ja toteutusta kehitettäessä osaamista pitää hyödyntää monipuolisesti ja työnjakoa uudistaa rohkeasti.

– Hoitoon pääsyssä on kyse kaikkien ammattitaidon hyödyntämisestä.

Moniammatillista työtä on kehitettävä ja päällekkäisyyksiä poistettava. Sairaan- ja terveydenhoitajalle, kätilölle, fysioterapeutille ja suuhygienistille pitää luoda omia vastaanottoja, ja myös rajattua oikeutta määrätä lääkkeitä lisätä.

– Ne yhdessä sähköisten palvelujen kanssa nopeuttavat ja helpottavat hoitoon pääsyä, Sillanpää toteaa.

Painopiste pitää siirtää sairauksien hoidosta terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Kuntoutukseen on luotava tehokkaita toimintamalleja.

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee tuottaa pääsääntöisesti julkisesti. Yritykset ja järjestöt täydentävät.

Sote-uudistuksen onnistuminen on suoraan yhteydessä sote-alan henkilöstön saatavuuteen. Alan vetovoimaa on kehitettävä, työssäjaksamista ja työhyvinvointia parannettava. Laadukas esimiestyö edellyttää resursseja, ja hoidon laatu ja ammattitaidon ylläpito terveystieteellistä koulutusta ja tutkimusta.

– Vastuun tulee näkyä myös palkassa, puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo.

Henkilöstön edustajien mukana olo valmistelun eri vaiheissa ja työryhmissä on varmistettava.

Suuret muutokset edellyttävät pitkäaikaista sitoutumista yli hallituskausien. Uudistuksessa on edettävä vaihe vaiheelta, jotta tarvittavat korjaukset ja kokeiluista saadut johtopäätökset voidaan huomioida.

1200-sivuisen lakipaketin lausuntoaika päättyy syyskuussa, jonka jälkeen se siirtyy eduskunnan käsittelyyn.

Lisätietoja:  

Johtaja Kirsi Sillanpää, p. 040 820 7848
Kehittämispäällikkö Sari Viinikainen, p. 040 779 3637

Ajankohtaista

2.6.2023

Ay-maksujen verovähennys on säilytettävä

Lue
2.6.2023

Tehyn Rytkönen: Kaikilla oikeus turvalliseen aborttiin, ammattilainen ei voi valita asiakkaitaan

Lue
31.5.2023

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola on paikalla lakkokohteessa 1.6.2023 klo 9:30

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle hakusaarto ja keikkailukielto

Lue
31.5.2023

Uusia yksityisen sosiaalipalvelualan lakkovaroituksia hoivakoteihin ja lastensuojeluun

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle määräaikainen, rajattu hakusaarto ja koko sopimusalaa koskeva määräaikainen keikkailukielto

Lue
31.5.2023

SuPer on antanut useita lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle ja julistanut hakusaarron ja keikkailukiellon

Lue
31.5.2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu 14.6. asti – ohjeet jäsenille

Lue