SuPer: Hoivakodeissa tarvitaan työntekijöitä myös koronakriisin jälkeen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaati työnantajia parantamaan yksityisen hoiva-alan työntekijöiden palkkausta ja työoloja. Palkat ovat jopa kunta-alaa heikommat. – Työnantaja ajaa sitkeästi heikennyksiä yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen, kertoo SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola. – Sitovia parannuksia työntekijöiden eduksi ei haluta tehdä tes-tasolla. Muutosta ei saada aikaan suosituksilla, joita kukaan ei noudata.

Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat myös yksityisellä sosiaalipalvelualla. Neuvotteluissa iso haaste on kiky-tuntien poistaminen. Nyt tulisi antaa työntekijöille viesti, että myös työnantajat joustavat, kun työntekijöillä on poikkeuksellisen raskaat ajat. Joustamisen on toimittava molempiin suuntiin. – Poikkeusoloissa ihmisiä on kannustettava voimakkaammin, ei kuritettava entistä kiivaammin, Paavola muistuttaa. – Hoitajat yrittävät pelastaa myös taloutta hoitamalla koronakriisiä mahdollisimman nopeasti ja hyvin. Hoitajien tekemällä työllä on rahallista arvoa yhteiskunnalle. On saatava muutos siihen, että sote- ja varhaiskasvatuksen sektorit koetaan vain kulueränä.

– Niin sanotut runkosopimukset eli lyhyet määräaikaiset työsopimukset, joissa jokainen työkeikka on erillinen työsuhde, aiheuttavat suuria ongelmia myös koronatilanteessa, sopimusneuvottelija Parkkola kertoo. – Runkosopimukset ajavat ihmiset tekemään töitä monella työnantajalla toimeentulon vuoksi, vaikka työnantaja kieltää tämän. Sen sijaan, että kiellettäisiin hankkimasta elantoa väärin perustein, pitäisi työnantajan miettiä vakituisia sopimuksia ja lisätöiden tarjoamista. Riskiä ei voi sysätä työntekijöille.

– Vaikka valmiuslaki ja siitä säädetyt asetukset mahdollistavat joitakin joustoja työaikoihin ja vuosilomiin liittyen, ovat useat työnantajat ryhtyneet ohjeistamaan työehtosopimuksen rikkomista. Korona ei anna vapaita käsiä heikentää työehtoja entisestään. Joustot ovat jo aivan tapissa, Paavola kertoo.

Työnantaja suhtautuu nihkeästi myös palkkausjärjestelmään, joka perustuisi työn vaativuuden arviointiin. – Tämä on hyvin vanhakantaista ajattelua, Paavola sanoo. – Sote-sektorilla on ymmärretty työn vaativuuteen perustuvan palkkauksen merkitys jo useita vuosia sitten. On kummallista, ettei yksityinen hoiva-ala halua huolehtia työntekijöistä ja alan vetovoimasta vaan jarruttaa alan kehitystä. Raha pitää nyt investoida henkilöstöön. Se on voimavara, jota tarvitaan jatkossakin.

Hoivapalveluja on ulkoistettu yhä enemmän viime vuosina ja vanhustenhoidon tarve on suuri. Hoivayritysten työntekijöistä suurin osa on lähi- ja perushoitajia. Viime vuonna julkisuuteen noussut hoivakriisi ei ole parantanut hoiva-alan yritysten toimintaa vaan olemme samassa tilanteessa. Säästöt otetaan hoitajien ja asiakkaiden selkänahasta ja yhä useampi työntekijä on siirtynyt muille sektoreille.

SuPer neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta Erton ja Tehyn kanssa Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n nimissä. Hyvinvointiala HALI ry edustaa työnantajaa. SuPerin jäsenet edustavat enemmistöä yksityisen sosiaalipalvelualan tes:ssä. Sopimusalaan kuuluvat muun muassa yksityiset hoiva-alan yritykset ja varhaiskasvatuspalvelut.

Ajankohtaista

13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue
12.6.2024

Isot säästöt Kelan toimintakuluihin – Lakimuutokset tuovat lisätöitä mutta väki vähenee

Lue
12.6.2024

Suomen sijoitus työelämän oikeuksien rankingissa laskenut

Lue
12.6.2024

SuPerin Paavola: Terveydenhuollon kriisi ratkeaa vain puuttumalla vanhustenhoidon ongelmiin

Lue
11.6.2024

Puheenjohtaja Antti Palola SuomiAreena-keskusteluissa

Lue
11.6.2024

Suomen yhdennetyn energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivitys

Lue
11.6.2024

Tehy, SuPer ja Erto: Sovintoehdotus hyväksytty, yksityisen terveyspalvelualan lakot peruuntuvat

Lue