Jyty: Lomautukset ja irtisanomiset suljettava pois

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki vaatii maan hallitukselta pikaisia päätöksiä koronaepidemiasta johtuvien inhimillisten kärsimysten ja seurausten minimoimiseksi.

”Hallitus on aivan oikein vedonnut kuntiin, jotta ne eivät lomauttaisi ja irtisanoisi henkilöstöään tässä tilanteessa. Jyty toivoo ja uskoo myös vakaasti, että samanlainen vetoomus lähtee valtiovallan toimesta myös kolmannen ja esimerkiksi kirkon sektorin henkilöstöä koskien. Niillä toimii runsaasti eri sektoreiden ammattilaisia, joiden ammattiosaamisella on tänä päivänä kriisin keskellä kysyntää enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin.”

Pihlajamäki korostaa, että lomautuksia on vältettävä viimeiseen asti. ”Harkinnan mukaan ihmisille, joilta työt loppuvat, tulisi ainakin tarjota mahdollisuuksien mukaan töitä tehtävistä, joissa heidän työpanostaan voitaisiin tässä kriisitilanteessa parhaiten hyödyntää.”

Pihlajamäen mukaan on aivan selvää, että mitkään kriisin hoitamiseen liittyvät palvelut eivät toimi, eivät edes sosiaali- ja terveyspalvelut, jos mm. eri sektoreiden tukipalvelujen tuottajat siirretään sivuun lomauttamalla tai pahimmassa tapauksessa irtisanomalla.

Pihlajamäki painottaa valtion vastuuta ja pikaista tilannearviota. ”Nyt tarvitaan pikimmiten tilannearvio koronan seurauksista ja sen pohjalta vaikuttavimmat toimenpiteet. Vaikka hallitus on kertonut tuovansa konkreettisia keinoja kuntatalouden tukemiseen lähiaikoina, toimenpiteillä alkaa olla kiire. Monilla eri sektoreilla ja työpaikoilla päättäjät kokoontuvat parhaillaan tekemään linjauksia mitä moninaisimmista säästötoimenpiteistä.”

Pihlajamäen mukaan kuntien osalta hallituksessa on pohdittu harkinnanvaraisten avustusten ja valtionosuuksien määräaikaisia korotuksia. ”Tärkeää onkin, että tulossa olevilla päätöksillään hallitus ei ainakaan aiheuta verotulojen kertymään heikennyksiä. On hyvä muistaa, että ilman koronakriisiäkin mm. suurella osalla kuntia oli suuria ongelmia selvitä niille vuosien varrella sälytetyistä tehtävistä, joita nollatulokseen päätyneet normienpurkutalkootkaan eivät edistäneet.”

Pihlajamäki katsoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon menot nousevat nykyisessä kriisitilanteessa sellaisiin mittoihin, jollaisia vielä muutama viikko sitten vain pahimmissa unissa nähtiin. Kuntaliiton kyselyn mukaan korona-epidemian heikentävä vaikutus kuntatalouteen on kuluvana vuonna minimissään 1,5 miljardia euroa.

”Palkansaajilta lomautusten ja irtisanomisten seurauksena tulevat ansioverotulot uhkaavat – jos eivät aivan romahtaa niin pienenemään reilusti – samaan aikaan kun yhteisöverot myös vajoavat. On esitetty arvioita, että epidemian seurauksena kunnallis- ja yhteisöverotulot putoavat yli 700 miljoonaa euroa samaan aikaan kun sote-kustannusten kasvu vaikuttaa kuntataloutta heikentävästi 400 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja: Jytyn pj. Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue