Kansainvälinen työjärjestö ILO hyväksyi yleissopimuksen väkivallan ja häirinnän torjumiseksi

Kansainvälinen työjärjestö hyväksyi yleissopimuksen väkivallan ja häirinnän torjumiseksi

ILOn yleissopimus ja sitä täydentävä suositus väkivallan ja häirinnän torjumiseksi työelämässä hyväksyttiin ILOn työkokouksessa 21.6. Se on ensimmäinen kansainvälinen sopimus, joka käsittelee työelämässä tapahtuvaa väkivaltaa ja häirintää. Tämä edistää etenkin naisten ja muiden väkivallalle ja häirinnälle alttiimpien asemaa työelämässä. Uusi yleissopimus hyväksyttiin hetkellä, jolloin ILO juhlii toimintansa sataa vuotta.

Ensimmäinen kansainvälinen sopimus, joka käsittelee työelämässä tapahtuvaa väkivaltaa ja häirintää.

Äänestyksessä kolmikantaisesti neuvoteltu yleissopimus ja suositus saivat laajan kannatuksen. Sopimuksen puolesta äänesti 439 ja vain seitsemän vastaan. Suomen työntekijät, hallitus ja työnantajat äänestivät yleissopimuksen puolesta. Esimerkiksi Tanskan ja Ruotsin työnantajat äänestivät sopimusta vastaan. Suosituksen puolesta äänesti 397 ja 12 vastaan. Suomen työnantajat äänestivät suositusta vastaan. Osa äänesti myös tyhjää.

Naisiin ja miehiin kohdistuvan väkivallan ja häirinnän torjunta työelämässä on ollut jo pitkään kansainvälisen työjärjestön agendalla. Sopimusta käsiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2018 ILOn työkonferenssissa.

Kaikilla on oikeus työelämään ilman väkivaltaa ja häirintää

Mitä sopimus sitten sisältää? Kaikilla on oikeus työelämään ilman väkivaltaa ja häirintää. Sopimus suojelee työntekijöitä riippumatta siitä, mikä heidän sopimussuhteensa on. Myös harjoittelijat, työnhakijat ja kotityöntekijät ovat sen piirissä. Sopimus kattaa psyykkisen, psykologisen, seksuaalisen ja taloudellisen väkivallan sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan ja häirinnän. Suoja koskee myös työmatkoja, matkoja kotoa töihin ja työhön liittyvää kommunikointia. Työnantajan on myös huomioitava ja pyrittävä vähentämään kotona tapahtuvan väkivallan vaikutuksia työelämään.

Yleissopimus tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun kaksi jäsenvaltiota on ratifioinut sen. Suosituksessa, joka ei ole oikeudellisesti sitova, annetaan ohjeita siitä, miten yleissopimusta voi soveltaa.

Juhlavuoden kansainväliseen työkonferenssiin osallistui yli 5 700 edustajaa, jotka edustivat hallituksia, työntekijöitä ja työnantajia ILOn 187 jäsenvaltiosta. Konferenssi hyväksyi myös juhlavuoden julistuksen työn tulevaisuudesta ja käsitteli 24 sopimuksen noudattamista koskevaa maatapausta, joiden käsittelyyn STTK vaikutti yhdessä muiden pohjoismaiden työntekijäjärjestöjen kanssa.

Lisätietoja: lakimies Hannele Vettainen, hannele.vettainen@sttk.fi

Lue lisää aiheesta:

ILOn uutinen uudesta sopimuksesta ja suosituksesta.
Yleisopimusta valmistelleen komitean sivut, mistä mm. äänestystulokset ja hyväksytty sopimus.
Uutinen ILO:n 100-vuotisjulistuksesta.

Kansainvälinen työjärjestö 100 vuotta – ILOn juhlavuoden työkonferenssi alkaa

Ajankohtaista

23.9.2021

Ammattiliitto Pro: Vähennykset vaarantavat Tampereen yliopiston toiminnan

Lue
23.9.2021

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK: Sosiaaliturvaa uudistettava kestävällä tavalla

Lue
22.9.2021

SuPerin Paavola: Työnantaja tarvitsee työntekijöitä hoitajapulassa, mutta ei ole valmis maksamaan siitä

Lue
21.9.2021

SuPerin Paavola: Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden on varattava riittävät määrärahat sote-palveluihin – alibudjetointi ongelmana

Lue
17.9.2021

STTK: Suomen hyvin toimivan eläkejärjestelmän pitkäjänteinen kehittäminen välttämätöntä

Lue
17.9.2021

Q&A: Uusi perhevapaamalli

Lue
16.9.2021

STTK: Työ- ja elinkeinoministeriön raportti antaa pohjan kehittää työehtosopimusten rajariitoihin liittyvää lainsäädäntöä

Lue
15.9.2021

Von der Leyen uudistaisi taloussääntöjä ja haluaa tiukan kurin demokratiaa rikkoville jäsenmaille

Lue