Ammattiliitto Pron edustajisto: Neuvottelukierroksella ja hallitusohjelmassa panostettava työelämän laatuun

Ammattiliitto Pron edustajiston mukaan tulevalla työehtosopimusten neuvottelukierroksella on turvattava ostovoiman kehitys ja löydettävä ratkaisut kilpailukykysopimukseen kirjattujen heikennysten poistamiseksi. Pron edustajiston mukaan tulevan hallituksen on kehitettävä työelämää uudistamalla yhteistoimintalaki, sekä toteuttamalla perhevapaauudistus. Lisäksi panostukset osaamiseen ovat kriittisessä asemassa Suomen tulevaisuuden kannalta.

Pron edustajisto painottaa, että kilpailukykysopimuksessa työnantajamaksuja siirrettiin noin 1,7 miljardia euroa työnantajilta palkansaajille, työaikaa pidennettiin 24 tuntia vuodessa, julkisella sektorilla leikattiin lomarahoja, ja vuodeksi 2016 sovittiin palkkoihin nollakorotukset. Palkansaajat ovat tehneet osansa yritysten kilpailukyvyn eteen. Ilmaisen talkootyön aika on ohi.

Tuottavuuskehityksen kannalta on tärkeää, että yritykset tekevät oman osuutensa tuottavuuden parantamiseksi. Yritysten investointien taso ei ole kehittynyt Suomessa riittävällä tavalla. Tämä koskee sekä aineellisia että aineettomia investointeja.

Edustajiston mukaan sopimuskierroksella on löydettävä ratkaisuja työelämän laadun parantamiseksi. Työn tuottavuuden kehittämisen kannalta työelämän laatuun ja työhyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat keskeisiä. Näihin tekijöihin panostamalla saavutetaan moninkertaisesti kilpailukykysopimuksen kyseenalaiset hyödyt. Pelkästään johtamisen laatua parantamalla saavutetaan vastaavat kustannushyödyt kuin mitä kilpailukykysopimuksella saatiin aikaan.

Työelämän laadun kehittämisen pitää olla pitkäjänteistä ja aidosti työntekijöitä osallistavaa. Työhyvinvointiin liittyvät haasteet aiheuttavat ongelmia niin yksilöille kuin koko yhteiskunnalle. Työhyvinvointia parantamalla pidennetään työuria, ennaltaehkäistään työkyvyttömyyttä sekä vähennetään kustannuksia sosiaali-ja terveyspalveluista. Näiden tavoitteiden edistäminen on sekä työntekijöiden että työnantajien yhteinen intressi.

Hallitusohjelmassa panostuksia osaamiseen, perhevapaat ja yt-laki uudistettava

Pron edustajisto katsoo, että hallitusohjelmassa on panostettava osaamiseen, erityisesti työurien aikaisen oppimisen osalta. Digitalisaatio ja muuttuva työelämä tarkoittavat sitä, että osaamisen päivittämisen on oltava koko työurien läpi jatkuvaa. Korkealla osaamisella turvataan työntekijöiden asema työelämässä, sekä vahvistetaan yritysten kilpailukykyä.

Työelämän tasa-arvonlisäämiseksitulevan hallituksen on toteutettava perhevapaauudistus. Pron edustajiston mukaan uudistus on toteutettava niin, että uudistuksen myötä perhevapaat jakautuisivat tasaisemmin vanhempien välillä. Myös perheiden monimuotoisuus on huomioitu vaperhevapaauudistuksessa.

Hallitusohjelmaan on tultava myös konkreettisia toimenpiteitä palkkatasa-arvon edistämiseksi. Myös nollatuntisopimuksien rajoittamista on edistettävä.

Seuraavan hallituksen tulee toteuttaa kolmikantaisesti yhteistoimintalain kokonaisuudistus. Yt-lain on palveltava aidosti työpaikkojen kehittämistä. Lain pitää mahdollistaa työelämän kehittämisen tavalla, joka palvelee sekä työntekijöitä että yrityksiä. Lain uudistamisen myötä irtisanomisturvaa on parannettava. Lähtökohtana lain uudistamiselle tulee olla osaamisen, työhyvinvoinnin, jatkuvan vuoropuhelun sekä luottamuksen parantaminen työpaikoilla. Ammattiliitto Pron edustajisto kokoontui kokoukseensa Kirkkonummen Majvikissa 10.-11. toukokuuta

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue