Työmarkkinajärjestöt: Seuraavaan hallitusohjelmaan laaja työperusteinen maahanmuuton ohjelma

Ääni työlle -eduskuntavaalikiertue

Työmarkkinajärjestöt haluavat seuraavaan hallitusohjelmaan laajan työperusteisen maahanmuuton ohjelman.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen (EK, KT, SAK, Akava ja STTK) mielestä seuraavan hallituksen on nostettava työperusteinen maahanmuutto yhdeksi kärkiteemaksi. Suomi tarvitsee osaavaa ja kansainvälistä työvoimaa, innovatiivisia kasvuyrittäjiä ja huippuosaajia. Työperusteinen maahanmuutto on syntyvyyden laskun vuoksi yhä tärkeämpää hyvinvointivaltion rahoituksen turvaamiseksi.

Maahanmuutto ja muut työelämän kehittämiseen liittyvät teemat ovat esillä keskusjärjestöjen järjestämissä Ääni työlle -keskustelutilaisuuksissa, joita järjestetään tammi-maaliskuun aikana yhdellätoista paikkakunnalla. Kiertue alkaa Helsingistä 22. tammikuuta. Ensimmäisen tilaisuuden teema on maahanmuutto.

Työperusteinen maahanmuutto täydentää Suomen työmarkkinoita. Työllisyyden parantamiseksi ja koulutuspanostusten kohdentamiseksi tarvitsemme lyhyen ja pitkän aikavälin ennakoivaa tietoa työvoima- ja osaamistarpeista: miten paljon, mille ammattialoille ja alueille työvoimaa tulevaisuudessa tarvitaan.

Tällä hetkellä työntekoon oikeuttavien oleskelulupien käsittelyajat ovat liian pitkät. Työnantajan ja työntekijän on vaikea sitoutua työsuhteeseen, jos työnteon aloittamisajankohta on epävarma ja voi alkaa vasta useiden kuukausien kuluttua. Työntekijän oleskeluluvan tavoitekäsittelyajaksi on asetettava yksi kuukausi. Sujuva lupakäsittely ei saa tarkoittaa työehtojen heikentymistä. Työehtojen ennakko- ja jälkivalvonnan on oltava tehokasta ja ulkomaalaisten työntekijöiden oikeudet turvatut.

Työperusteista maahanmuuttoa edistettävä seuraavilla keinoilla

Keskusjärjestöt esittävät, että työperusteista maahanmuuttoa edistettäisiin tulevalla hallituskaudella seuraavilla keinolla:

  • Työntekijän oleskeluluvan tavoitekäsittelyajaksi asetetaan yksi kuukausi.
  • Viranomaisten tulee esittää selkeät tapauskohtaiset kriteerit, joilla EU- tai ETA-alueen ulkopuolella suoritettu koulutus tunnustetaan ammattipätevyydeksi. Kriteereihin voi kuulua selkeästi määritetty täydennyskoulutus.
  • Suomea markkinoidaan ulkomailla aktiivisesti työntekomaana sekä opiskelu- tai tutkimusympäristönä.
  • Ulkomaisten osaajien houkuttelemiseksi on laadittava vetovoimastrategia, johon sisältyy rekrytoinnin helpottaminen.
  • Suomessa tutkinnon suorittaneiden kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen pitää panostaa. Työperusteisen maahanmuuton edistämiseen liittyvät tehtävät keskitetään elinkeinoministerille ja ulkoministeriön tehtäviin lisätään työperusteisen maahanmuuton edistäminen.
  • Lisätään englanti asiointikieleksi alueilla, joilla on paljon kansainvälistä toimintaa ja työntekijöitä.

Ääni työlle -kiertueen paikkakunnilla käsitellään työllisyyteen, osaamiseen sekä koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä aiheita. Kiertuetapahtumissa pohditaan myös, viekö tekoäly työpaikkoja ja miten kaupungistuminen muuttaa Suomea. Paneeleissa esillä ovat lisäksi kestävä kehitys, tasa-arvoinen työelämä, EU ja maahanmuutto.

Jyri Häkämies, EK, Jarkko Eloranta, SAK, Sture Fjäder, Akava, Antti Palola, STTK, Markku Jalonen, KT

Ajankohtaista

20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue
19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue