Työmarkkinajärjestöt: Seuraavaan hallitusohjelmaan laaja työperusteinen maahanmuuton ohjelma

Ääni työlle -eduskuntavaalikiertue

Työmarkkinajärjestöt haluavat seuraavaan hallitusohjelmaan laajan työperusteisen maahanmuuton ohjelman.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen (EK, KT, SAK, Akava ja STTK) mielestä seuraavan hallituksen on nostettava työperusteinen maahanmuutto yhdeksi kärkiteemaksi. Suomi tarvitsee osaavaa ja kansainvälistä työvoimaa, innovatiivisia kasvuyrittäjiä ja huippuosaajia. Työperusteinen maahanmuutto on syntyvyyden laskun vuoksi yhä tärkeämpää hyvinvointivaltion rahoituksen turvaamiseksi.

Maahanmuutto ja muut työelämän kehittämiseen liittyvät teemat ovat esillä keskusjärjestöjen järjestämissä Ääni työlle -keskustelutilaisuuksissa, joita järjestetään tammi-maaliskuun aikana yhdellätoista paikkakunnalla. Kiertue alkaa Helsingistä 22. tammikuuta. Ensimmäisen tilaisuuden teema on maahanmuutto.

Työperusteinen maahanmuutto täydentää Suomen työmarkkinoita. Työllisyyden parantamiseksi ja koulutuspanostusten kohdentamiseksi tarvitsemme lyhyen ja pitkän aikavälin ennakoivaa tietoa työvoima- ja osaamistarpeista: miten paljon, mille ammattialoille ja alueille työvoimaa tulevaisuudessa tarvitaan.

Tällä hetkellä työntekoon oikeuttavien oleskelulupien käsittelyajat ovat liian pitkät. Työnantajan ja työntekijän on vaikea sitoutua työsuhteeseen, jos työnteon aloittamisajankohta on epävarma ja voi alkaa vasta useiden kuukausien kuluttua. Työntekijän oleskeluluvan tavoitekäsittelyajaksi on asetettava yksi kuukausi. Sujuva lupakäsittely ei saa tarkoittaa työehtojen heikentymistä. Työehtojen ennakko- ja jälkivalvonnan on oltava tehokasta ja ulkomaalaisten työntekijöiden oikeudet turvatut.

Työperusteista maahanmuuttoa edistettävä seuraavilla keinoilla

Keskusjärjestöt esittävät, että työperusteista maahanmuuttoa edistettäisiin tulevalla hallituskaudella seuraavilla keinolla:

  • Työntekijän oleskeluluvan tavoitekäsittelyajaksi asetetaan yksi kuukausi.
  • Viranomaisten tulee esittää selkeät tapauskohtaiset kriteerit, joilla EU- tai ETA-alueen ulkopuolella suoritettu koulutus tunnustetaan ammattipätevyydeksi. Kriteereihin voi kuulua selkeästi määritetty täydennyskoulutus.
  • Suomea markkinoidaan ulkomailla aktiivisesti työntekomaana sekä opiskelu- tai tutkimusympäristönä.
  • Ulkomaisten osaajien houkuttelemiseksi on laadittava vetovoimastrategia, johon sisältyy rekrytoinnin helpottaminen.
  • Suomessa tutkinnon suorittaneiden kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen pitää panostaa. Työperusteisen maahanmuuton edistämiseen liittyvät tehtävät keskitetään elinkeinoministerille ja ulkoministeriön tehtäviin lisätään työperusteisen maahanmuuton edistäminen.
  • Lisätään englanti asiointikieleksi alueilla, joilla on paljon kansainvälistä toimintaa ja työntekijöitä.

Ääni työlle -kiertueen paikkakunnilla käsitellään työllisyyteen, osaamiseen sekä koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä aiheita. Kiertuetapahtumissa pohditaan myös, viekö tekoäly työpaikkoja ja miten kaupungistuminen muuttaa Suomea. Paneeleissa esillä ovat lisäksi kestävä kehitys, tasa-arvoinen työelämä, EU ja maahanmuutto.

Jyri Häkämies, EK, Jarkko Eloranta, SAK, Sture Fjäder, Akava, Antti Palola, STTK, Markku Jalonen, KT

Ajankohtaista

28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue
23.2.2024

Lausuntovalmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Lue
22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue
21.2.2024

Hallituksen leikkaukset alentavat toimeentuloa jopa noin 20 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille

Lue
21.2.2024

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lue