Jyty: Kirjastotyön palkkaus ei vastaa työn vaativuutta

Mikäli sote- ja maakuntauudistus toteutuu, koulutus- ja kulttuuripalveluista on muodostumassa kuntien tärkein ja merkittävin tehtävä. Näiden tulevien sivistyskuntien hyvinvointi tarvitsee ennen kaikkea osaavaa ja asiantuntevaa henkilöstöä, jonka työtä arvostetaan – myös palkkauksessa.

Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mukaan sote- ja maakuntauudistus antaa mahdollisuuden korjata palkkauksen epäkohtia tulevaisuuden sivistyskunnissa. Esimerkiksi matalapalkkaisella kirjastoalalla tehdään sellaista asiantuntija- ja kehittämistyötä, jonka palkkaus ei vastaa työn vaativuutta ja koulutustasoa.

– Kyse on tasa-arvoisesta koulutuksen ja osaamisen arvostamisesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Ongelma koskettaa erityisesti monia julkisen sektorin matalapalkkaisia ja naisvaltaisia aloja, Pihlajamäki korostaa.

Sote- ja maakuntauudistus antaa kunnille mahdollisuuden keskittyä sivistyspalveluihin, jotka koostuvat kasvatuksesta, koulutuksesta, kulttuurista, kirjastoista, liikunnasta ja nuorten palveluista.

Valitettavasti kunta-alan säästötoimet ovat näkyneet voimakkaasti näillä sivistysaloilla, kuten kirjastoalalla. Jytyn lukuisista kunta-alan ammattialoista kirjastoalan työntekijät ovat viime aikoina kokeneet eniten henkilöstön vähenemistä työpaikoillaan (47 %). Henkilöstöresurssien säästöt ovat näkyneet laajasti julkisen sektorin naisvaltaisilla aloilla.

– Sivistys ja koulutus ei näytä olevan nykyisen hallituksen, eikä myöskään kuntien ykkösprioriteetti, vaan useimmiten leikkauslistan kärkipäässä, Jytyn puheenjohtaja ihmettelee.

– On erittäin valitettavaa, että yhteiskunnan sivistystyöstä leikataan, vaikka Suomen kilpailukyvyn perusta on nimenomaan korkeassa koulutuksessa ja sivistyksessä, Pihlajamäki sanoo.

Kirjastojen rooli tässä sivistystyössä on merkittävä ennen kaikkea tiedon saatavuuden ja käytön, lukemisen ja lukutaidon, oppimisen ja osaamisen, demokratian ja kansalaisyhteiskunnan kannalta.

Kirjastot ovat kaikkien kansalaisten kohtaamispaikkoja. Niiden merkitys syrjäytymisen vähentäjänä on huomattava ja tunnustettava.

Kirjastoalalla digitalisaatio tulee nähdä mahdollisuutena, jossa henkilöstön osaamiseen panostetaan.

– Kirjastojen täytyy kyetä uudistumaan ja kehittymään digitaalisissa palveluissa. Tästä hyvänä esimerkkinä Suomen kirjastoseura on ehdottanut valtakunnallista e-kirjastohanketta, jolla halutaan edistää digitaalisten aineistojen saatavuutta yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa.

– Kaiken digitalisaation ja säästöjen keskellä kirjastot ovat kyenneet kuitenkin uudistumaan perinteisestä kirjojen lainauksesta monitoimitiloiksi ja koko kansan olohuoneiksi, Pihlajamäki iloitsee.

Jyty puheenjohtaja Maija Pihlajamäki osallistuu keskustelutilaisuuteen kirjastojen merkityksestä kirjastokiertueella Alajärven Lehtimäellä 3.9. sekä Perhossa ja Kyyjärvellä 4.9. Samalla tehdään tunnetuksi Vuoden kirjastokunta -kilpailua, jonka järjestää Kuntaliitto yhteistyössä Suomen kirjastoseuran, Jyty ry:n ja Lukukeskuksen kanssa.

Lisätietoja: Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Ajankohtaista

27.5.2024

Tehy, SuPer ja Erto: Yksityiselle terveyspalvelualalle uusia lakkovaroituksia sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Lue
27.5.2024

Sateenkaari-ihmisten ääni kuuluviin työpaikoilla

Lue
27.5.2024

Järjestöjohtajat: ”EU-vaaleissa paljon pelissä – ilmastotavoitteista pidettävä kiinni”

Lue
27.5.2024

Keskitettyä, hajautettua, koordinoitua vai koordinoimatonta työmarkkinaa? 

Lue
24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue