Ammattiliitto Pro: Aktiivimalli 2 unohtaa työllistymisen todelliset kynnykset

Hallituksen esitys omatoimiseksi työnhaun malliksi, eli niin sanottu aktiivimalli 2 lähtee lausuntokierrokselle tällä viikolla. Ammattiliitto Pro katsoo, että esitys ei vastaa työllistymisen todellisiin haasteisiin. Pron puheenjohtaja Jorma Malisen mukaan hallituksen työllisyyspolitiikassa unohdetaan täysin työllistymisen suurin este, eli puutteellinen osaaminen. Pro tarjoaa omat vaihtoehtoiset ratkaisunsa hallituksen keppilinjalle.

Hallituksen esityksen tavoitteena on työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan työnantajien ja työntekijöiden kohtaamisen helpottaminen työmarkkinoilla. Esityksen mukaan jatkossa työtön ilmoittautuu ensisijaisesti työnhakijaksi verkkopalvelun kautta kasvupalvelun asiakastietojärjestelmään. Ilmoituksen perusteella työnhakijalle tehdään digitaalisesti työllistymissuunnitelma. Tämän suunnitelman pohjalta työnhakijan tulee hallituksen esityksen perusteella hakea keskimäärin neljää työpaikkaa kuukaudessa ja raportoida haetuista paikoista verkkopalvelun kautta kuukausittain.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malisen mukaan hallituksen esitys tarjoaa mekaanisia ratkaisuja työllistymiseen, kun työllistymisen todelliset esteet koskevat osaamiseen liittyviä syitä. Työ- ja elinkeinoministeriön oman, toukokuussa julkaistun raportin mukaan yli 90 prosenttia työnantajista vastasi henkilön osaamiseen liittyvien tekijöiden olevan keskeinen syy työvoiman saatavuusongelmaan.

– Ministeriön omat selvitykset osoittavat, että työllisyyspolitiikassa pitäisi keskittyä työttömien osaamisen päivittämiseen. Pitäisi olla päivänselvää, että meidän pitäisi pyrkiä vahvistamaan työnhakijoiden työllistymisten edellytyksiä koulutuksen kautta pelkän työn tarjonnan lisäämisen sijaan , Malinen kertoo.

Hyvää esitetyssä mallissa on työllistymiseen liittyvien karenssien porrastaminen ja karenssien kestojen keventäminen. Pro katsoo porrastettujen seuraamusten ensimmäinen vaiheen, työnhakijalle annettavan muistutuksen työnhakuun liittyvien velvoitteiden laimilyönnistä välittömän sanktion sijaan, olevan tervetullut muutos nykykäytäntöön verrattuna.

Mallin valmistelussa puutteita

Malinen kritisoi voimakkaasti hallituksen toimintaa esityksen valmistelussa. Julkisuudessa asiasta vastaava ministeri Lindström on kertonut, että lakiesityksen valmistelussa oltaisiin kuultu työmarkkinajärjestöjä. Malinen katsoo, että tämä ei pidä paikkaansa.

– On väärin väittää, että tätä oltaisiin valmisteltu millään tapaa kolmikantaisesti. Työntekijäpuolen kuuleminen ei ollut tässä prosessissa aitoa. Lakiesitys tuotiin valmiina esityksenä työmarkkinajärjestöille kommentoitavaksi, joten ei tässä mitään kolmikantaista valmistelua ole tehty, Malinen toteaa.

Pron mukaan työllisyyspolitiikassa tulisi palata takaisin aitoon kolmikantaiseen valmisteluun.

– Aidon kolmikantaisen valmistelun kautta varmistettaisiin se, että työllisyyspolitiikassa keskityttäisiin löytämään ratkaisuja oikeisiin ongelmiin, Malinen kertoo.

Ammattiliitto Pro katsoo, että aktiivimalli 2:sta ei tule viedä eduskunnalle käsiteltäväksi esitetyssä muodossaan. Sen sijaan Pro katsoo, että hallituksen tulee pyrkiä edistämään työttömien työllistymistä toimenpiteillä, joissa työttömien osaamista päivitetään ja työllisyyspalveluita kehitetään, unohtamatta kuitenkaan yksilön omaa vastuunkantoa työllistymisestään.

Työttömyyskassat mukaan työnvälitykseen

Ammattiliitto Pro esittää, että työttömyyskassoja koskevaa lainsäädäntöä tulee uudistaa niin, että jatkossa työttömyyskassat voivat osallistuvat aktiivisesti työnvälitykseen.

– Tanskassa työttömyyskassat ovat mukana työnvälityksessä. Kassoissa on paras tieto työttömien työnhakijoiden osaamisesta. Miksi emme siis hyödyntäisi tätä mahdollisuutta työllistymisen helpottamiseksi. Kehittyvät tekoälypalvelut mahdollistavat tämän tiedon ja osaamisen entistä tehokkaamman hyödyntämisen tulevaisuudessa, Malinen toteaa.

Osaamisen päivittäminen ja palveluiden laatu keskiöön

– Me Prossa haluamme tarjota vaihtoehtoisia toimenpiteitä hallituksen valitseman kepillä uhkailun ja pompottelun sijaan, Malinen kertoo.

Pron vaihtoehto aktiivimallin kakkososalle lähtee siitä, että riippumatta siitä toteutuuko maakuntauudistus vai ei, on nykyiset TE-toimistojen tarjoamat palvelut säilytettävä sisällöltään myös jatkossa. Pron vaihtoehtoisissa toimenpiteissä tärkeimmät elementit ovat työttömien koulutukseen panostaminen sekä työllisyyspalveluiden laadusta huolehtiminen.

– Meidän mielestämme osaamisen päivittäminen on aivan keskeisessä roolissa työllisyyden vahvistamisessa. Työttömien lisä- ja muuntokoulutukset, perustaitojen päivittäminen ja työnhakutaitojen lisääminen vahvistavat paitsi työttömien työnhakijoiden uudelleen työllistymisen mahdollisuuksia, tuovat ne myös helpotusta kohtaanto-ongelmaan työmarkkinoilla, Malinen linjaa.

– Osaamisen lisäksi yksilölliset, korkealaatuiset työllistämispalvelut ovat tärkeässä asemassa työllisyysasteen nostamisessa. Erityisesti pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat tukea uuden polun löytämiseksi työelämään. Tukeminen ja kannustaminen tuovat varmasti kestävämpiä tuloksia työllistymisen edistämisessä kuin kepillä pakottaminen, Malinen jatkaa.

Lue Pron vaihtoehtoiset esitykset aktiivimalli 2:lle tästä

Ajankohtaista

25.4.2024

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöiltä yhteinen kannanotto ministeri Anna-Kaisa Ikoselle – sotealan työntekijöiden vaalikelpoisuus palautettava

Lue
24.4.2024

SuPerin Paavola: Asiakkaalle suunniteltu kotihoito jää usein toteutumatta

Lue
23.4.2024

SuPer vaatii valtakunnallisia kielikokeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Lue
22.4.2024

Suomen työmarkkinatilanne herättää kansainvälistä huomiota

Lue
22.4.2024

Yksityisen opetusalan työriidan sovintoesitys hylättiin – lakko useissa oppilaitoksissa 23.–24.4.

Lue
22.4.2024

Simpukkapatoja ja työelämän lainsäädäntöä

Lue
19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue