Ratkaisuja nuorten syrjäytymiseen

Kirjoittaja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili
Nuoret

Suomessa on eri arvioiden mukaan jopa 100 000 syrjäytynyttä nuorta. Vaikka emme tiedä tarkkaa lukua, voimme kuitenkin sanoa, että se on liian suuri. Yksikin syrjäytynyt on liikaa. Suomi tarvitsee kaikki nuorensa ja jokaisella nuorella on oikeus hyvään Suomeen.

Suomi tarvitsee kaikki nuorensa ja jokaisella nuorella on oikeus hyvään Suomeen.

Syrjäytymisestä aiheutuu henkilökohtaisten kärsimysten lisäksi merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Ennaltaehkäisy olisi paljon tehokkaampaa. Uskomme, että kestävin lääke syrjäytymistä vastaan on taata jokaiselle lapselle ja nuorelle laadukas ja maksuton koulutus. Nyt joka kuudes nuori jää pelkän peruskoulun varaan. Tiedämme, että matala koulutustaso lisää syrjäytymisen riskiä ja heikentää kiinnittymistä työelämään. Koulutus suojaa myös yli sukupolvien.

Yksi lapsen syrjäytymistä ennakoiva riskitekijä on vanhempien matala koulutustaso. Tästä syystä pitää varmistaa, että jokainen suomalainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Haluammekin pidentää oppivelvollisuutta yli toisen asteen opintojen. Kyse on sijoituksesta, joka maksaa itsensä takaisin pidempinä työurina, alhaisempana työttömyytenä, korkeampina verotuloina ja vähäisempänä korjaavien palveluiden tarpeena.

Matala koulutustaso lisää syrjäytymisen riskiä ja heikentää kiinnittymistä työelämään. Tästä syystä pitää varmistaa, että jokainen suomalainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon.

Nuorten syrjäytymisestä puhutaan paljon – onneksi

Yhteiskunnassa vallitsee laaja yhteisymmärrys, että ongelmalle olisi tehtävä jotakin ja vieläpä nopealla aikataululla. Paljosta puheesta huolimatta teot jäävät kuitenkin puolitiehen, rahoitus puuttuu, resursseista on pulaa, eri toimijat tarkastelevat asiaa omasta näkökulmastaan, suuret ja aidosti vaikuttavat ratkaisut jäävät tekemättä. Viime vuosina kuilu hyvin ja huonosti voivien lasten ja nuorten välillä on ollut kasvussa. On syytä kysyä: Haluammeko tätä kehitystä, vai olemmeko vain liian välinpitämättömiä kääriäksemme aidosti hihat?

Halusimme kuulla, mitä ratkaisuja nuorten parissa työtä tekevät ammattilaiset ja vaikuttajat tarjoavat. Pyysimme heitä kertomaan yhden keinon, jolla nuorten syrjäytyminen voitaisiin poistaa. Kokosimme näkemyksiä tähän kirjaseen. Toivomme, että se kuluu lukijoiden käsissä ja osaltaan vauhdittaa ponnisteluja irti syrjäytymisestä.

Antti Palola,  STTK:n puheenjohtaja

Ratkaisuja – nuorten parissa työskentelevien ja vaikuttajien esittämiä keinoja joilla nuorten syrjäytyminen voitaisiin estää.

Ajankohtaista

29.9.2022

Juristi, hae meille töihin

Lue
29.9.2022

Tehy tyrmää vanhuspalvelulain mitoituksen lykkäämisen  

Lue
28.9.2022

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
27.9.2022

Sannamari Mäkelä on STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu

Lue
27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue