Ratkaisuja nuorten syrjäytymiseen

Kirjoittaja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili
Nuoret

Suomessa on eri arvioiden mukaan jopa 100 000 syrjäytynyttä nuorta. Vaikka emme tiedä tarkkaa lukua, voimme kuitenkin sanoa, että se on liian suuri. Yksikin syrjäytynyt on liikaa. Suomi tarvitsee kaikki nuorensa ja jokaisella nuorella on oikeus hyvään Suomeen.

Suomi tarvitsee kaikki nuorensa ja jokaisella nuorella on oikeus hyvään Suomeen.

Syrjäytymisestä aiheutuu henkilökohtaisten kärsimysten lisäksi merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Ennaltaehkäisy olisi paljon tehokkaampaa. Uskomme, että kestävin lääke syrjäytymistä vastaan on taata jokaiselle lapselle ja nuorelle laadukas ja maksuton koulutus. Nyt joka kuudes nuori jää pelkän peruskoulun varaan. Tiedämme, että matala koulutustaso lisää syrjäytymisen riskiä ja heikentää kiinnittymistä työelämään. Koulutus suojaa myös yli sukupolvien.

Yksi lapsen syrjäytymistä ennakoiva riskitekijä on vanhempien matala koulutustaso. Tästä syystä pitää varmistaa, että jokainen suomalainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Haluammekin pidentää oppivelvollisuutta yli toisen asteen opintojen. Kyse on sijoituksesta, joka maksaa itsensä takaisin pidempinä työurina, alhaisempana työttömyytenä, korkeampina verotuloina ja vähäisempänä korjaavien palveluiden tarpeena.

Matala koulutustaso lisää syrjäytymisen riskiä ja heikentää kiinnittymistä työelämään. Tästä syystä pitää varmistaa, että jokainen suomalainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon.

Nuorten syrjäytymisestä puhutaan paljon – onneksi

Yhteiskunnassa vallitsee laaja yhteisymmärrys, että ongelmalle olisi tehtävä jotakin ja vieläpä nopealla aikataululla. Paljosta puheesta huolimatta teot jäävät kuitenkin puolitiehen, rahoitus puuttuu, resursseista on pulaa, eri toimijat tarkastelevat asiaa omasta näkökulmastaan, suuret ja aidosti vaikuttavat ratkaisut jäävät tekemättä. Viime vuosina kuilu hyvin ja huonosti voivien lasten ja nuorten välillä on ollut kasvussa. On syytä kysyä: Haluammeko tätä kehitystä, vai olemmeko vain liian välinpitämättömiä kääriäksemme aidosti hihat?

Halusimme kuulla, mitä ratkaisuja nuorten parissa työtä tekevät ammattilaiset ja vaikuttajat tarjoavat. Pyysimme heitä kertomaan yhden keinon, jolla nuorten syrjäytyminen voitaisiin poistaa. Kokosimme näkemyksiä tähän kirjaseen. Toivomme, että se kuluu lukijoiden käsissä ja osaltaan vauhdittaa ponnisteluja irti syrjäytymisestä.

Antti Palola,  STTK:n puheenjohtaja

Ratkaisuja – nuorten parissa työskentelevien ja vaikuttajien esittämiä keinoja joilla nuorten syrjäytyminen voitaisiin estää.

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue