Vihdoin ensimmäinen globaali sopimus suomalaisyritykselle

Stora Enso teki tammikuun puolivälissä ensimmäisenä Suomeen rekisteröityneenä yrityksenä ns. globaalin sopimuksen. Yritys solmi sopimuksen teollisuuden maailmanlaajuisen katto-organisaatio Industrial Allin kanssa.

Globaali puitesopimus tarkoittaa sitä, että yritys sitoutuu kunnioittamaan kaikessa toiminnassaan työntekijöiden perusoikeuksia. Stora Enso tekee kolmen globaalin ammattiliiton kanssa yhteistyötä, jotta sopimuksen tavoitteet toteutuvat kaikissa 35:ssa maassa, jossa yhtiö tällä hetkellä toimii. Suomessa Stora Enson henkilöstö on järjestäytynyt Paperiliittoon, Teollisuusliittoon, Sähköliittoon ja Ammattiliitto Pro:hon.

Stora Enson tekemä sopimus tuo suomalaiseen globalisoitumiseen uuden toimintatason.

Kyse on merkittävästä pääavauksesta suomalaisessa yritysmaailmassa. Muualla vastaavia sopimuksia on tehty jo useita kymmeniä. Joukossa on mm. useita tunnettuja autovalmistajia ja kaupan alan yrityksiä. Maavertailussa Ruotsi on varsin vahvoilla.

Stora Enson tekemä sopimus tuo suomalaiseen globalisoitumiseen uuden toimintatason. Tähän asti työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen maailmanlaajuisesti on järjestetty ensisijaisesti valtion tekemien kansainvälisten sopimusten kautta. Suomi on lähinnä YK:n ja etenkin ILO:n sopimusten myötä sitoutunut kunnioittamaan työntekijöiden oikeuksia. Omia yhteiskuntavastuuta koskevia suosituksia on antanut myös OECD.

Suomessa on suhteellisen hyvin huolehdittu siitä, että täällä ei juuri esiinny työntekijöiden oikeuksien loukkauksia. Vähemmän huomiota on kiinnitetty siihen kuinka suomalaiset yritykset toimivat muualla maailmassa. Lähtökohtaisesti on riittänyt se, että ulkomailla yritykset toimivat kyseisen maan lainsäädännön mukaan, vaikka siinä olisi selviä puutteitakin, kuten on ilmennyt.
Stora Enson globaali sopimus tuo meilläkin yritystason mukaan globaalien työoikeuksien vahvistamiseen. Sopimusperustainen infrastruktuuri, jolla maailman työoloja yritetään parantaa, saa nyt merkittävän vahvistuksen.

Mitä enemmän yritykset sitoutuvat työntekijöiden perusoikeuksien kunnioittamiseen, sitä paremmin globaali työnjako ja tuotanto toimii.

Globaalin sopimuksen myönteiset vaikutukset eivät rajoitu pelkästään yhtiön omaan henkilökuntaa ja sen omaan toimintaan. Konkreettinen esimerkki niiden vaikutuksista näkyy esimerkiksi globaalien tuotantoketjujen työolojen parantumisena.

Vuonna 2016 ILO:n työkonferenssissa hyväksytyssä globaaleja tuotantoketjuja koskevassa lausumassa todetaan, että niiden ongelmana on mm. huonot työolot, ongelmat järjestäytymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden osalta sekä lapsi- ja pakkotyön käyttö. Mitä enemmän yritykset sitoutuvat työntekijöiden perusoikeuksien kunnioittamiseen, sitä paremmin globaali työnjako ja tuotanto toimii.

Monessa eri maassa toimivan yrityksen tekemä globaali sopimus luo myös hyvän puitteen yrityksen koko henkilökunnan yhteistyön kehittämiselle. Globaali sopimus on polku uudenlaiseen globaaliin yhteistoimintaan.

Onnea ja menestystä Stora Ensolle, jonka esimerkkiä toivoisi muidenkin suomalaisyritysten seuraavan.

Risto Kousa
STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö

Ajankohtaista

30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue