työehdot

Työnteon ehdoista sovitaan työntekijäyhdistyksen ja työnantajayhdistyksen välisillä työehtosopimuksissa. Valtion virkamiesten työehdoista sovitaan virkaehtosopimuksessa.

Työnteon ehdoista sovitaan työntekijäyhdistyksen ja työnantajayhdistyksen välisillä työehtosopimuksissa. Valtion virkamiesten työehdoista sovitaan virkaehtosopimuksessa. Työehtoja ovat muun muassa työaika, vuosiloma, palkka, pääasialliset työtehtävät ja muut mahdolliset työsuhteessa noudatettavat ehdot. Työehdoista sovitaan työntekijän ja työnantajan välillä työsopimuksessa. Työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti, mutta myös suullinen työsopimus on pätevä.

Blogi

Hallitusohjelma edistää työehtojen heikentämistä – ei aitoa paikallista sopimista

Sanna Rantala | 22.1.2024

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite lisätä paikallista sopimista. Se tapahtuu hallitusohjelmakirjausten mukaana. poistamalla työlainsäädännöstä järjestäytymättömiä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavia yrityksiä... Lue lisää

Kysely: Irtisanomissuojan heikentäminen

Seppo Nevalainen | 27.12.2023

Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten suomalaisten parissa. Kyselyn aiheena oli suhtautuminen hallituksen kaavailemiin työmarkkinauudistuksiin. Tässä... Lue lisää

Blogi

Pakkolait iskevät sopimusautonomiaa vastaan

Sanna Rantala | 19.10.2023

Paikallinen sopiminen mahdollistetaan yritystasolla siten, että sopija voi olla luottamusmies, luottamusvaltuutettu, muu henkilöstön valitsema edustaja tai koko henkilöstö.... Lue lisää

Blogi

Paikallisesta sopimisesta ei ole työllisyyden ihmelääkkeeksi

Minna Ahtiainen | 11.5.2023

Lainsäädäntö ei määrittele paikallisen sopimisen käsitettä. Yleensä sillä tarkoitetaan työehtosopimukseen perustuvaa toisin sopimisen mahdollisuutta. Työehtosopimuksen osapuolille – yleensä... Lue lisää

Tiedote

Maksuton Kesäduunari-info auttaa kesätyöntekijöitä  

| 2.5.2023

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen Kesäduunari-info avataan tänään 2. toukokuuta. Palvelu neuvoo kesätyöntekijöitä työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä puhelimitse, WhatsAppissa... Lue lisää

Lausunto

Arviomuistio pienriitamenettelystä

Inka Douglas | 27.4.2023

STTK:n lausunto oikeusministeriölle Arviomuistio on valmisteltu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena toimivat oikeusprosessit ja oikeusturva. Päämäärä kattaa... Lue lisää